Hướng dẫn đầy đủ về On Page SEO

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hướng dẫn đầy đủ về On Page SEO

Mục lục

 1. Giới thiệu về SEO
 2. SEO on-page là gì? 2.1 Cấu trúc URL 2.2 Tiêu đề SEO (SEO title) 2.3 Mô tả SEO (SEO description) 2.4 Từ khóa SEO (SEO keyword) 2.5 Anchor text và tag điểm liên kết (anchor text and hit tag) 2.6 URL của trang gốc (canonical URL) 2.7 Ảnh và thuộc tính ALT (image and alt attribute) 2.8 H1 tag 2.9 Tự động index trang web (automatic indexing) 2.10 Kích thước ảnh
 3. SEO off-page 3.1 Xây dựng liên kết (link building) 3.2 Liên kết nội bộ (internal linking) 3.3 Đăng ký và xác minh website 3.4 Đảm bảo giao diện di động thân thiện (mobile-friendly) 3.5 Xác định vấn đề nội dung không thân thiện cho thiết bị di động (mobile-friendly content issue)
 4. Câu hỏi thường gặp 4.1 Tại sao OG title quan trọng? 4.2 Tại sao OG image quan trọng?

SEO là gì? - Tăng cường hiệu suất của trang web của bạn trên công cụ tìm kiếm

SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) là một quá trình tối ưu và cải thiện hiệu suất của một trang web để nâng cao vị trí của nó trong kết quả tìm kiếm tự nhiên. Mục tiêu của SEO là thu hút lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và Yahoo, và từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng và doanh thu trên trang web.

SEO on-page là gì? - Tối ưu hóa các yếu tố trên trang web

SEO on-page là quá trình tối ưu hóa các yếu tố trên trang web để nâng cao khả năng hiển thị và thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm tự nhiên. Các yếu tố on-page là những yếu tố bạn có thể kiểm soát trên trang web của mình.

2.1 Cấu trúc URL

 • Cấu trúc URL phải thân thiện với SEO, dễ đọc và dễ hiểu cho người dùng.
 • Hãy sử dụng từ khóa chính của bạn trong URL.

2.2 Tiêu đề SEO

 • Tiêu đề SEO (SEO title) là tiêu đề xuất hiện trên kết quả tìm kiếm.
 • Hãy viết tiêu đề hấp dẫn và sử dụng từ khóa chính của bạn trong tiêu đề.

2.3 Mô tả SEO

 • Mô tả SEO (SEO description) là đoạn ngắn mô tả nội dung của trang web xuất hiện trên kết quả tìm kiếm.
 • Hãy viết mô tả hấp dẫn và sử dụng từ khóa chính của bạn.

2.4 Từ khóa SEO

 • Từ khóa SEO (SEO keyword) là các từ hoặc cụm từ mà bạn muốn nhắm đến và mà người dùng có thể sử dụng khi tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm.
 • Sử dụng từ khóa chính và từ khóa liên quan trong nội dung của bạn.

2.5 Anchor text và tag điểm liên kết

 • Sử dụng anchor text và tag điểm liên kết (hit tag) để tạo liên kết nội bộ mạnh mẽ trên trang web của bạn.
 • Hãy sử dụng từ khóa chính và từ khóa liên quan khi tạo liên kết nội bộ.

2.6 URL của trang gốc

 • Sử dụng URL của trang gốc (canonical URL) để chỉ định rõ ràng URL chính cho một trang web, đặc biệt là khi có nhiều URL có thể truy cập được đến cùng một nội dung.

2.7 Ảnh và thuộc tính ALT

 • Sử dụng ảnh để tăng tính hấp dẫn và trực quan cho trang web của bạn.
 • Đặt thuộc tính ALT cho các hình ảnh để mô tả chính xác nội dung của hình ảnh đối với công cụ tìm kiếm và người dùng không thể xem hình ảnh.

2.8 H1 tag

 • Sử dụng h1 tag để xác định tiêu đề chính của trang web.
 • Hãy sử dụng từ khóa chính của bạn trong h1 tag.

2.9 Tự động index trang web

 • Đăng ký trang web của bạn với công cụ tìm kiếm và yêu cầu index, để đảm bảo rằng trang web của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm tự nhiên.
 • Thời gian index có thể mất từ một phút đến hai giờ, tùy thuộc vào hiệu suất của bạn.

2.10 Kích thước ảnh

 • Chọn kích thước ảnh phù hợp để đảm bảo tải nhanh và hiển thị đúng trên các thiết bị khác nhau.
 • Kích thước ảnh tốt nhất là 1024x512 cho mục đích rõ nét.

SEO off-page

SEO off-page là các hoạt động ngoài trang web để nâng cao sự hiện diện của trang web trong kết quả tìm kiếm tự nhiên.

3.1 Xây dựng liên kết

 • Xây dựng liên kết (link building) là quá trình tạo ra các liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn.
 • Liên kết từ các trang web có uy tín và liên quan có thể giúp tăng đáng kể thứ hạng của bạn trên công cụ tìm kiếm.

3.2 Liên kết nội bộ

 • Xây dựng liên kết nội bộ (internal linking) giữa các trang web khác nhau trong trang web của bạn.
 • Điều này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang web của bạn và cung cấp liên kết nhanh chóng giữa các trang.

3.3 Đăng ký và xác minh trang web

 • Đăng ký trang web của bạn với các công cụ tìm kiếm và xác minh trang web, để nâng cao khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

3.4 Đảm bảo giao diện di động thân thiện

 • Đảm bảo rằng trang web của bạn có giao diện di động thân thiện, đáp ứng và tương thích với các thiết bị di động.

3.5 Xác định vấn đề nội dung không thân thiện cho thiết bị di động

 • Kiểm tra và xác định các vấn đề trong việc hiển thị nội dung trên thiết bị di động.
 • Thông báo cho nhà phát triển và khắc phục vấn đề để đảm bảo nội dung của bạn thân thiện cho thiết bị di động.

Câu hỏi thường gặp

4.1 Tại sao OG title quan trọng?

 • OG title là tiêu đề xuất hiện khi chia sẻ trang web của bạn trên các nền tảng mạng xã hội.
 • OG title giúp hiển thị tiêu đề chính xác và hấp dẫn cho trang web của bạn khi được chia sẻ.

4.2 Tại sao OG image quan trọng?

 • OG image là hình ảnh xuất hiện khi chia sẻ trang web của bạn trên các nền tảng mạng xã hội.
 • OG image giúp hiển thị hình ảnh thích hợp cho trang web của bạn khi được chia sẻ, tạo sự hấp dẫn cho người xem.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content