Liên kết NoFollow: Sự thật và lý do bạn có thể cần chúng

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Liên kết NoFollow: Sự thật và lý do bạn có thể cần chúng

Mục lục:

  1. Introduction
  2. Dofollow links and Nofollow links
  3. Why nofollow links have a bad reputation
  4. Google's handling of nofollow links
  5. The value of nofollow links
  6. The importance of a natural link profile
  7. The impact of nofollow links on traffic
  8. The role of social links
  9. How to check if a link is nofollow
  10. Conclusion

🌟 Những liên kết Nofollow có giá trị cho việc xây dựng liên kết không?

Liên kết nofollow được cho là không có giá trị cho việc xây dựng liên kết và nâng cao thực độc SEO của website. Tuy nhiên, sự thật có thể không hoàn toàn như vậy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá xem tại sao liên kết nofollow có thể có ảnh hưởng khác xa đến hiệu suất SEO của website.

1. Giới thiệu

Để hiểu về liên kết nofollow, ta trước hết cần hiểu rõ về liên kết dofollow. Liên kết dofollow cũng được gọi là liên kết tự nhiên. Đây là loại liên kết thông thường, khi một trang web liên kết đến trang web khác, người thực hiện liên kết đã sử dụng mã HTML mặc định. Mã HTML này cho phép Google theo dõi liên kết đó, do đó được gọi là "dofollow".

Trái lại, liên kết nofollow là một loại thuộc tính rel. Khi người thực hiện liên kết thêm đoạn mã này vào mã HTML, điều này cho biết Google không nên theo dõi liên kết đó. Tuy nhiên, liên kết nofollow vẫn hoạt động giống như một liên kết tự nhiên. Người dùng bấm vào liên kết và truy cập đến trang web đích. Khác biệt duy nhất là liên kết nofollow cho biết Google không nên liên kết trang web đích với trang web liên kết.

2. Liên kết dofollow và liên kết nofollow

Liên kết dofollow và liên kết nofollow đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng liên kết và cao cấp trang web của bạn. Liên kết dofollow được xem là tốt cho SEO, vì Google theo dõi liên kết này và cân nhắc đến nó như một yếu tố định hướng xếp hạng. Ngược lại, liên kết nofollow không được Google theo dõi và không có tác động trực tiếp đến xếp hạng trang web.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là liên kết nofollow vẫn có trị giá cho website của bạn. Mặc dù không có tác động trực tiếp đến xếp hạng của website, liên kết nofollow có thể giúp tăng lưu lượng truy cập, xây dựng thương hiệu và cũng có thể dẫn đến việc nhận được những liên kết dofollow từ các trang web chất lượng.

Do đó, không nên coi thường liên kết nofollow. Ta cần có một sự kết hợp tốt giữa liên kết dofollow và liên kết nofollow để thể hiện tính tự nhiên, không chỉ xây dựng liên kết cho riêng mình mà còn đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người truy cập website.

Trong phần tiếp theo, ta sẽ đi sâu vào nội dung liên quan đến liên kết nofollow và tìm hiểu xem tại sao các liên kết này đã có một số ý kiến tiêu cực.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content