Phạt vi phạm tốc độ ở New York: Thông tin và Mẹo

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Phạt vi phạm tốc độ ở New York: Thông tin và Mẹo

Mục Lục:

1. Giới thiệu về việc bị phạt vi phạm tốc độ

  • 1.1 Điểm và tiền phạt
  • 1.2 Ảnh hưởng đến bảo hiểm ô tô

2. Điểm và tiền phạt liên quan đến vi phạm tốc độ

  • 2.1 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ 1 đến 10 mph
  • 2.2 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ 11 đến 20 mph
  • 2.3 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ 21 đến 30 mph
  • 2.4 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ 31 đến 40 mph
  • 2.5 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ trên 41 mph

3. Ảnh hưởng đến bảo hiểm ô tô

4. Điểm và phạt mà ảnh hưởng dù không có bằng lái New York

5. Hệ thống tòa án xử lý vi phạm tốc độ ở New York

  • 5.1 Tòa án xử lý vi phạm tốc độ trong năm khu vực của New York City
  • 5.2 Tòa án xử lý vi phạm tốc độ ngoài năm khu vực của New York City

6. Tranh luận việc vi phạm tốc độ

7. Lợi ích của việc thuê luật sư để xử lý vi phạm tốc độ

Việc Bị Phạt Vi Phạm Tốc Độ ở New York và Ảnh Hưởng Đến Bảo Hiểm Ô Tô 🏎️

Vi phạm tốc độ là những vi phạm giao thông phổ biến nhất mà chúng tôi gặp phải trong công việc của chúng tôi. Nếu bạn nhận được một biên bản vi phạm tốc độ ở New York, bạn sẽ phải đối mặt với điểm trừ và hàng trăm đô la tiền phạt, cùng với các khoản phí tìm kiếm và khả năng tăng giá bảo hiểm ô tô. Điểm và tiền phạt liên quan đến vi phạm tốc độ có ảnh hưởng lớn và rất quan trọng để hiểu rõ về chúng.

1. Giới thiệu về việc bị phạt vi phạm tốc độ

1.1 Điểm và tiền phạt

Vi phạm tốc độ có thể khiến bạn nhận điểm trừ trên bằng lái của mình. Nếu bạn vi phạm tốc độ từ 1 đến 10 mph trên giới hạn tốc độ, bạn sẽ bị trừ 3 điểm. Vi phạm tốc độ từ 11 đến 20 mph sẽ khiến bạn bị trừ 4 điểm, từ 21 đến 30 mph sẽ khiến bạn bị trừ 6 điểm, từ 31 đến 40 mph sẽ khiến bạn bị trừ 8 điểm, và vi phạm tốc độ trên 41 mph sẽ khiến bạn bị trừ 11 điểm. Nhớ rằng vi phạm 11 điểm trong vòng 18 tháng sẽ dẫn đến tước quyền lái tự động. Bên cạnh điểm, vi phạm tốc độ cũng đi kèm với tiền phạt. Một vi phạm tốc độ dưới 8 điểm có mức phạt $300, trong khi một vi phạm tốc độ 8 hoặc 11 điểm có mức phạt cơ bản là $600. Bên cạnh đó, New York áp đặt một khoản phí tìm kiếm bắt buộc là $88 hoặc $93 tùy thuộc vào tòa án.

1.2 Ảnh hưởng đến bảo hiểm ô tô

Vi phạm tốc độ có thể ảnh hưởng đến mức phí bảo hiểm ô tô của bạn. Một vi phạm tốc độ có thể dẫn đến tăng giá bảo hiểm lên đến 30%. Điều này rất quan trọng để bạn hiểu, ngay cả khi bạn không có bằng lái New York. Mỗi tiểu bang nhận được thông tin về sự vi phạm của bạn và có thể áp dụng các điểm vi phạm riêng cho vi phạm tốc độ của bạn. Điều này cũng áp dụng cho các tài xế người Canada nắm giữ bằng lái Ontario hoặc Québec. Điểm vi phạm có thể được áp dụng vào hồ sơ lái xe của bạn dựa trên việc vi phạm tốc độ tại New York và có thể ảnh hưởng đến đặc quyền lái xe của bạn ở New York cũng như tại quê hương của bạn.

2. Điểm và tiền phạt liên quan đến vi phạm tốc độ

Vi phạm liên quan đến vi phạm tốc độ sẽ ảnh hưởng đến điểm và tiền phạt mà bạn sẽ phải đối mặt, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về các điểm và tiền phạt liên quan đến vi phạm tốc độ:

2.1 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ 1 đến 10 mph

Nếu bạn vi phạm tốc độ từ 1 đến 10 mph trên giới hạn tốc độ, bạn sẽ bị trừ 3 điểm khỏi bằng lái. Mức tiền phạt cho vi phạm tốc độ này là $300.

2.2 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ 11 đến 20 mph

Vi phạm tốc độ từ 11 đến 20 mph sẽ khiến bạn bị trừ 4 điểm khỏi bằng lái. Mức tiền phạt cho vi phạm tốc độ này là $300.

2.3 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ 21 đến 30 mph

Vi phạm tốc độ từ 21 đến 30 mph sẽ khiến bạn bị trừ 6 điểm khỏi bằng lái. Mức tiền phạt cho vi phạm tốc độ này là $300.

2.4 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ 31 đến 40 mph

Vi phạm tốc độ từ 31 đến 40 mph sẽ khiến bạn bị trừ 8 điểm khỏi bằng lái. Mức tiền phạt cho vi phạm tốc độ này là $300.

2.5 Điểm và tiền phạt từ vi phạm tốc độ trên 41 mph

Vi phạm tốc độ trên 41 mph sẽ khiến bạn bị trừ 11 điểm khỏi bằng lái. Mức tiền phạt cho vi phạm tốc độ này là $300.

3. Ảnh hưởng đến bảo hiểm ô tô

Vi phạm tốc độ có thể khiến mức phí bảo hiểm ô tô của bạn tăng lên đáng kể, thậm chí lên đến 30%. Điều này làm cho việc tuân thủ quy định tốc độ trở nên cực kỳ quan trọng, không chỉ để tránh các điểm trừ trên bằng lái mà còn để duy trì giá cả phải chăng cho bảo hiểm ô tô của bạn.

4. Điểm và phạt mà ảnh hưởng dù không có bằng lái New York

Thông tin về vi phạm tốc độ của bạn sẽ được gửi đến các tiểu bang khác và có thể ảnh hưởng đến điểm bằng lái và mức phạt của bạn, ngay cả khi bạn không có bằng lái của New York. Các tiểu bang khác có thể áp dụng các điểm vi phạm riêng và có thể tăng phí bảo hiểm của bạn.

5. Hệ thống tòa án xử lý vi phạm tốc độ ở New York

Ở New York, có hai hệ thống tòa án xử lý vi phạm tốc độ. Hệ thống tòa án sẽ phụ thuộc vào nơi bạn nhận biên bản vi phạm tốc độ của mình.

5.1 Tòa án xử lý vi phạm tốc độ trong năm khu vực của New York City

Nếu bạn nhận một biên bản vi phạm tốc độ trong năm khu vực của New York City ("five burrows"), thì Traffic Violations Bureau sẽ xử lý vụ việc của bạn. Ở đây, không cho phép đàm phán hay thương lượng trong tòa án, do đó chúng tôi sẽ phải tham gia phiên xử thay bạn và cố gắng để giảm nguy cơ xử phạt bằng cách yêu cầu hủy biên bản vi phạm. Trong trường hợp này, cảnh sát viên sẽ phải làm chứng về giới hạn tốc độ áp dụng và cũng giải thích phương pháp họ sử dụng để đo tốc độ của bạn. Lưu ý rằng việc thừa nhận vi phạm luật nhưng cung cấp lý do hoặc giải thích cho hành động không bao giờ thành công. Một khi bạn thừa nhận vi phạm luật, thì tòa án không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bạn có lỗi.

5.2 Tòa án xử lý vi phạm tốc độ ngoài năm khu vực của New York City

Nếu bạn nhận một biên bản vi phạm tốc độ ngoài năm khu vực của New York City, chúng tôi thường có thể giảm số điểm và tiền phạt của bạn thông qua thương lượng với công tố viên. Tuy nhiên, quá trình chiến đấu để giảm vi phạm tốc độ là một công việc phức tạp. Việc thuê một luật sư sẽ gia tăng khả năng giảm án của bạn và tăng khả năng bảo vệ quyền lợi của bạn. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với chúng tôi để giúp bạn xử lý vi phạm tốc độ và đảm bảo không có chi phí bổ sung liên quan đến công việc của chúng tôi vào vụ việc.

6. Tranh luận việc vi phạm tốc độ

Tranh luận việc vi phạm tốc độ có thể là một quá trình phức tạp. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của luật sư, khả năng thành công của bạn tăng lên đáng kể. Luật sư của chúng tôi sẽ tìm cách giảm nguy cơ xử phạt của bạn bằng cách tham gia phiên xử và chứng minh các điểm quan trọng như giới hạn tốc độ áp dụng và phương pháp đo tốc độ của cảnh sát viên. Bằng cách này, chúng tôi hy vọng có thể giúp bạn tránh các hậu quả tiêu cực do vi phạm tốc độ.

7. Lợi ích của việc thuê luật sư để xử lý vi phạm tốc độ

Việc thuê luật sư để xử lý vi phạm tốc độ mang lại nhiều lợi ích. Luật sư chuyên nghiệp sẽ đại diện cho bạn trong hệ thống tòa án phức tạp, tăng cơ hội giảm hình phạt và bảo vệ quyền lợi của bạn. Với khả năng hiểu biết và kinh nghiệm, luật sư của chúng tôi sẽ tìm cách giảm số điểm và tiền phạt của bạn, mang lại lợi ích về tài chính và lái xe trong tương lai. Hãy liên hệ với chúng tôi để giúp bạn xử lý vi phạm tốc độ và đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ.

Tổng kết

Vi phạm tốc độ ở New York có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến điểm trừ, tiền phạt và bảo hiểm ô tô của bạn. Để giảm nguy cơ xử phạt và bảo vệ quyền lợi của bạn, việc thuê luật sư là một quyết định thông minh. Chúng tôi ở đây để giúp bạn xử lý vi phạm tốc độ và đảm bảo mọi thủ tục được thực hiện một cách công bằng và hợp lý.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content