SEO Structured Data: Giới thiệu cơ bản

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

SEO Structured Data: Giới thiệu cơ bản

Mục lục

 1. Giới thiệu về dữ liệu cấu trúc
 2. Lợi ích của dữ liệu cấu trúc trong SEO
 3. Các cấu trúc thông dụng trong dữ liệu cấu trúc
 4. Ví dụ về việc sử dụng dữ liệu cấu trúc
 5. Làm thế nào để thiết lập dữ liệu cấu trúc trên trang web của bạn
 6. Cách kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cấu trúc
 7. Lời kết

1. Giới thiệu về dữ liệu cấu trúc

Dữ liệu cấu trúc là một cách để hiển thị thông tin của bạn cho công cụ tìm kiếm, giúp họ hiểu nội dung của trang web của bạn. Dữ liệu cấu trúc sử dụng các cấu trúc thông dụng để nhấn mạnh những điều quan trọng và giúp tăng cường trải nghiệm người dùng trên các trang kết quả tìm kiếm.

2. Lợi ích của dữ liệu cấu trúc trong SEO

Dữ liệu cấu trúc giúp tăng cường hiểu biết của công cụ tìm kiếm về nội dung trang web của bạn và giúp nâng cao xếp hạng trang web của bạn cho những từ khóa liên quan. Điều này có thể tăng lượng traffic và doanh số kinh doanh cho trang web của bạn.

3. Các cấu trúc thông dụng trong dữ liệu cấu trúc

Có một số cấu trúc thông dụng trong dữ liệu cấu trúc:

 • Dữ liệu cấu trúc của sản phẩm cho phép hiển thị thông tin về sản phẩm như đánh giá, lượt xem, giá cả, và nhiều hơn nữa.
 • Dữ liệu cấu trúc của bài viết cho phép hiển thị thông tin về bài viết như tiêu đề, tác giả, ngày đăng, v.v.
 • Dữ liệu cấu trúc của trang tin tức cho phép hiển thị thông tin về tựa đề, ngày đăng, tác giả, v.v.

4. Ví dụ về việc sử dụng dữ liệu cấu trúc

Một ví dụ cụ thể về việc sử dụng dữ liệu cấu trúc là khi tìm kiếm sản phẩm trên Google. Nếu trang web của bạn sử dụng dữ liệu cấu trúc cho sản phẩm của mình, Google có thể hiển thị thông tin như giá cả, đánh giá và tính năng nổi bật ngay trong kết quả tìm kiếm, giúp nổi bật hơn so với các trang không sử dụng dữ liệu cấu trúc.

5. Làm thế nào để thiết lập dữ liệu cấu trúc trên trang web của bạn

Để thiết lập dữ liệu cấu trúc trên trang web của bạn, bạn cần sửa đổi mã nguồn của trang web. Có hai cách phổ biến để thiết lập dữ liệu cấu trúc:

 • Sử dụng mã HTML để thêm các thẻ thích hợp cho dữ liệu cấu trúc (ví dụ: microdata).
 • Sử dụng JavaScript để định nghĩa dữ liệu cấu trúc bằng cách sử dụng định dạng JSON-LD.

Hãy làm việc với nhà phát triển của bạn để xác định phương pháp phù hợp cho trang web của bạn và thêm dữ liệu cấu trúc tương ứng.

6. Cách kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cấu trúc

Để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cấu trúc, bạn có thể sử dụng các công cụ kiểm tra kết quả phong phú hoặc công cụ kiểm tra dữ liệu cấu trúc. Chúng cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách công cụ tìm kiếm hiểu dữ liệu cấu trúc của bạn và nhận xét về lỗi và cảnh báo tiềm năng.

7. Lời kết

Dữ liệu cấu trúc là một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Việc sử dụng dữ liệu cấu trúc thích hợp giúp tăng cường khả năng hiểu biết của công cụ tìm kiếm về nội dung của trang web của bạn và tăng cường trải nghiệm người dùng trên kết quả tìm kiếm. Hãy tổ chức thông tin của bạn một cách cấu trúc để đạt được những lợi ích này và nâng cao hiệu quả của chiến dịch SEO của bạn.

Nguồn: https://www.example.com

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content