SEO trong năm 2020: Chẳng Có Gì Đã Thay Đổi

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

SEO trong năm 2020: Chẳng Có Gì Đã Thay Đổi

Mục lục

 1. SEO năm 2020: 2020 có khác so với năm ngoái hay không?

 2. Các yếu tố quan trọng của SEO thành công 2.1. Nội dung

  • 2.1.1. Ý định tìm kiếm
  • 2.1.2. Loại nội dung
  • 2.1.3. Hình thức nội dung
  • 2.1.4. Góc nhìn nội dung 2.2. Xây dựng liên kết (backlinks) 2.3. Công cụ tìm kiếm và chỉ mục hoá nội dung
 3. SEO năm 2020: Các nguyên tắc cơ bản 3.1. Nội dung chất lượng cao là cốt lõi 3.2. Tối ưu hóa nội dung theo ý định tìm kiếm 3.3. Tạo bài viết phong phú về nội dung

  • 3.3.1. Xác định các từ khóa liên quan
  • 3.3.2. Phân loại bài viết 3.4. Tối ưu hóa trang hiện tại
  • 3.4.1. Tiêu đề
  • 3.4.2. URL
  • 3.4.3. Thẻ tiêu đề 3.5. Xây dựng liên kết chất lượng
 4. Quá trình chỉ mục và bao gồm trang web của bạn vào cơ sở dữ liệu tìm kiếm 4.1. Kiểm tra việc chỉ mục của trang web 4.2. Chống chỉ mục tất cả các trang 4.3. Kiểm tra xem trang web của bạn có bị chặn bởi robots.txt hay không 4.4. Kiểm tra có thao tác thủ công nào không?

📝 SEO năm 2020: 2020 có khác so với năm ngoái hay không?

Trong năm 2019, đã có ba cập nhật thuật toán cốt lõi. Một trong tháng Ba, một trong tháng Sáu và cuối cùng một trong tháng Chín. Tuy vậy, mình dám chắc rằng 99,99% mọi người không biết những gì đã xảy ra trong từng cập nhật đó. Điều này không phải vì những cập nhật đó không quan trọng, mà vì chúng không ảnh hưởng đến những nguyên tắc căn bản của việc SEO thành công.

Thay vì tìm kiếm những cách mới nhất để chi phối EAT (đáng tin cậy, chuyên môn và đáng tin cậy) hay cố gắng tối ưu hóa cho BERT (thông minh nhân tạo của Google để hiểu được ngữ nghĩa sau mỗi câu), bạn nên tập trung vào ba yếu tố quan trọng nhất sẽ quyết định số phận xếp hạng của bạn.

Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những điều đó. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content