Tăng cường dịch vụ SEO với Hệ thống Báo cáo Trắng nhãn của Seodity

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Tăng cường dịch vụ SEO với Hệ thống Báo cáo Trắng nhãn của Seodity

Mục lục

 1. Giới thiệu về hệ thống báo cáo mới
 2. Tính năng và ưu điểm của báo cáo mới
 3. Cách sử dụng báo cáo mới để tiếp cận khách hàng tiềm năng
 4. Cách sử dụng báo cáo để nâng cấp dịch vụ cho khách hàng hiện tại
 5. Lịch trình báo cáo tự động cho khách hàng hiện tại
 6. Tạo mẫu báo cáo mới
 7. Lưu trữ và chia sẻ báo cáo
 8. Câu hỏi thường gặp

Giới thiệu về hệ thống báo cáo mới

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về hệ thống báo cáo mới của chúng tôi, cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để tạo và phân phối báo cáo chất lượng cao cho khách hàng của bạn. Báo cáo mới được tích hợp vào các module của chúng tôi, mang lại sự tiện lợi và nhất quán trong việc tạo và quản lý báo cáo.

Tính năng và ưu điểm của báo cáo mới

Tạo báo cáo từ các mẫu

Tính năng:

 • Sử dụng các mẫu báo cáo để tạo báo cáo nhanh chóng.
 • Sửa đổi mẫu báo cáo để tạo ra các báo cáo tùy chỉnh.

Ưu điểm:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo báo cáo.
 • Đảm bảo tính nhất quán giữa các báo cáo.

Xem trước và tải xuống báo cáo

Tính năng:

 • Xem trước báo cáo trực quan trong định dạng PDF trước khi tải xuống.
 • Tải xuống báo cáo PDF và lưu trữ chúng trên máy tính.

Ưu điểm:

 • Kiểm tra nhanh chóng các thông tin trong báo cáo trước khi chia sẻ.
 • Lưu trữ các báo cáo để sử dụng trong tương lai.

Chia sẻ báo cáo với khách hàng

Tính năng:

 • Thay đổi logo công ty trong báo cáo để tạo báo cáo trắng.
 • Gửi báo cáo trực tiếp cho khách hàng qua email.

Ưu điểm:

 • Tùy chỉnh báo cáo theo hình thức trắng nhãn.
 • Gửi báo cáo nhanh chóng và tiện lợi cho khách hàng.

Cách sử dụng báo cáo mới để tiếp cận khách hàng tiềm năng

Tạo báo cáo dựa trên mẫu

Để tạo báo cáo cho khách hàng tiềm năng, bạn có thể chọn mẫu "Tiếp cận khách hàng tiềm năng" và làm theo các bước hướng dẫn trên giao diện.

Tạo báo cáo theo dự án

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo báo cáo dựa trên một dự án cụ thể. Chỉ cần chọn dự án và sử dụng mẫu tương ứng để tạo báo cáo.

Cách sử dụng báo cáo để nâng cấp dịch vụ cho khách hàng hiện tại

Tạo báo cáo dựa trên mẫu nâng cấp dịch vụ

Để nâng cấp dịch vụ cho khách hàng hiện tại, bạn có thể chọn mẫu "Nâng cấp dịch vụ" và làm theo các bước hướng dẫn trên giao diện.

Thay đổi xếp hạng và tăng cường tiềm năng tăng trưởng

Mẫu "Nâng cấp dịch vụ" cho phép bạn thể hiện các xếp hạng và tiềm năng tăng trưởng của dự án. Sử dụng các tính năng này để tạo báo cáo thuyết phục và thúc đẩy khách hàng nâng cấp dịch vụ.

Lịch trình báo cáo tự động cho khách hàng hiện tại

Để đảm bảo rằng khách hàng hiện tại của bạn nhận được báo cáo đều đặn, hệ thống cho phép bạn lên lịch trình tự động gửi báo cáo cho khách hàng. Chỉ cần chọn dự án và thiết lập thời gian gửi báo cáo, hệ thống sẽ tự động gửi báo cáo vào thời điểm đã được chỉ định.

Tạo mẫu báo cáo mới

Nếu bạn muốn tạo mẫu báo cáo tùy chỉnh, hệ thống cho phép bạn tạo mẫu báo cáo theo ý thích. Bạn có thể chọn các thành phần và mô-đun có sẵn để tạo mẫu theo nhu cầu của mình.

Lưu trữ và chia sẻ báo cáo

Sau khi tạo và tải xuống báo cáo, bạn có thể lưu trữ chúng trên Google Drive hoặc chia sẻ trực tiếp cho khách hàng qua email.

Câu hỏi thường gặp

 • Q: Có thể lưu trữ báo cáo trên Dropbox không?

  • A: Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ lưu trữ trên Dropbox, tuy nhiên, bạn có thể đề xuất ý kiến này và chúng tôi sẽ xem xét nâng cấp tính năng trong tương lai.
 • Q: Làm thế nào để tạo mẫu báo cáo mới?

  • A: Để tạo mẫu báo cáo mới, bạn có thể vào phần "Tạo mẫu báo cáo mới" trên giao diện và làm theo các hướng dẫn.
 • Q: Làm thế nào để lên lịch trình báo cáo tự động?

  • A: Để lên lịch trình báo cáo tự động, bạn chỉ cần chọn dự án và thiết lập thời gian gửi báo cáo trong phần "Lịch trình báo cáo" trên giao diện.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content