Tăng thứ hạng với công cụ On-Page SEO Checker

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Tăng thứ hạng với công cụ On-Page SEO Checker

Nội dung

Mục lục

 1. 📌 Giới thiệu về On-Page SEO Checker
 2. 📌 Cấu hình công cụ
 3. 📌 Nguyên tắc đề xuất từ khoá
 4. 📌 Tối ưu hóa từ khoá và dữ liệu tổng quan
 5. 📌 Sử dụng các ý tưởng tối ưu hóa
 6. 📌 Sắp xếp ưu tiên và tối ưu hóa trang đầu tiên
 7. 📌 Phân tích dữ liệu so sánh cạnh tranh
 8. 📌 Báo cáo tiến độ và theo dõi
 9. 📌 Xuất báo cáo và tích hợp với Trello
 10. 📌 Kết luận và lời khuyên

Bài viết

📌 Giới thiệu về On-Page SEO Checker

Trong bài học này, chúng tôi sẽ giới thiệu về công cụ On-Page SEO Checker. On-Page SEO Checker là một công cụ giúp bạn tối ưu hóa nội dung trang web hiện có của mình để tăng thứ hạng trên các kết quả tìm kiếm. Công cụ này cung cấp các ý tưởng về cách chỉnh sửa các trang đã đem lại lưu lượng truy cập cho bạn nhưng vẫn có khả năng xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm với một số điều chỉnh nhỏ.

📌 Cấu hình công cụ

Để sử dụng công cụ On-Page SEO Checker, bạn cần cấu hình các thiết lập ban đầu. Đầu tiên, bạn phải chọn địa điểm mục tiêu. Hãy chọn một cách khôn ngoan vì sau khi bắt đầu chiến dịch, bạn sẽ không thể thay đổi địa điểm mục tiêu. Sau đó, công cụ sẽ đề xuất tự động nhập các trang và từ khoá từ báo cáo nghiên cứu hữu organique và công cụ theo dõi vị trí từ khoá. Bạn cũng có thể thêm các trang và từ khoá bạn muốn nghiên cứu bằng cách thủ công hoặc từ tệp CSV đã được tạo trước hoặc từ tài khoản Google Search Console. Để nhập các trang và từ khoá từ tài khoản Google Search Console của bạn, bạn cần kết nối nó với SEMS, từ đó SEMrush sẽ cung cấp cho bạn các gợi ý trang dựa trên số lần nhấp chuột, số lần hiển thị và tỷ lệ nhấp chuột khi nhập từ SEMrush Organic Research. Bạn cũng có thể điều chỉnh danh sách trang bằng cách áp dụng bộ lọc vị trí, lưu lượng và số lượng từ khoá, cũng như sự hiện diện hoặc vắng mặt của những từ cụ thể. Điều này sẽ cho bạn khả năng lọc các trang theo những thông số này.

📌 Nguyên tắc đề xuất từ khoá

Ở bước thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu chọn một tên user agent để lướt web của bạn. Điều này có thể là một SEMrush bot hoặc một Googlebot. Cuối cùng, bạn có thể lập lịch thu thập ý tưởng từ các công cụ kiểm tra trên trang overview. Trên trang này, bạn sẽ thấy biểu đồ donut với số lượng ý tưởng tổng cộng được phân loại theo bảy danh mục. Những ý tưởng này nằm trong các lĩnh vực sau đây:

 1. Gợi ý về cách triển khai từ khoá một cách đúng đắn trong các nội dung của bạn.
 2. Gợi ý về cách mở rộng ngữ nghĩa cho nội dung của bạn với các từ khoá khác từ cùng một chủ đề.
 3. Gợi ý về độ dài nội dung, bao nhiêu từ trong một bài viết sẽ là tối ưu.
 4. Gợi ý về cách xây dựng liên kết chất lượng đến trang web của bạn.
 5. Gợi ý về trang đích nào sẽ được tối ưu hóa trước đối với từ khoá của bạn.
 6. Gợi ý về các hành động cần thực hiện để đạt được kết quả hiệu quả.
 7. Gợi ý về cách khắc phục các vấn đề kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến thứ hạng trang web của bạn.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content