AutoCAD kan inte välja objekt innan kommando - Enkel lösning & fler variabler!

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

AutoCAD kan inte välja objekt innan kommando - Enkel lösning & fler variabler!

Table of Contents:

 1. Introduktion
 2. Felsökning av problem med att välja objekt och starta kommandon 2.1. Ändra variabeln pickfirst
 3. Åtgärda problem med dialogrutor som inte visas 3.1. Ändra variabeln filedia
 4. Hantera linjer runt bilder 4.1. Ändra variabeln imageframe
 5. Sammanfattning
 6. Länkar till resurser
 7. Vanliga frågor och svar (FAQ)

Fixa problem med att välja objekt och starta kommandon

Är du frustrerad över att inte kunna välja objekt och sedan starta kommandon i AutoCAD? Oroa dig inte, vi har lösningen för dig! Det här vanliga problemet kan vara irriterande, men det beror oftast på att en variabel inom AutoCAD har ändrats. Här är stegen för att lösa detta problem:

Ändra variabeln pickfirst

När du inte kan använda kommandon efter att ha markerat flera objekt först, kan du åtgärda det genom att ändra variabeln "pickfirst". Följ dessa steg:

 1. Skriv in "pickfirst" i kommandoraden och tryck Enter.
 2. Se till att värdet för "pickfirst" är satt till 1. Om det inte är det, ändra det genom att skriva "pickfirst=1" och trycka Enter.
 3. Nu borde du kunna välja objekt och sedan starta kommandon utan problem.

Att ändra variabeln pickfirst kan spara dig massor av tid och huvudvärk när du arbetar i AutoCAD. Kom ihåg att alltid säkerhetskopiera och spara dina olika variabler och profiler i AutoCAD.

Fixa problem med dialogrutor som inte visas

Har du märkt att dina dialogrutor inte längre dyker upp i AutoCAD? Detta är en vanlig fråga och det är enkelt att lösa det. Följ dessa steg för att återställa dina dialogrutor:

 1. Skriv in "filedia" i kommandoraden och tryck Enter.
 2. Se till att värdet för "filedia" är satt till 1. Om det inte är det, ändra det genom att skriva "filedia=1" och trycka Enter.

Nu bör dina dialogrutor återigen visas när du använder kommandon som "öppna" eller "spara som". Detta kommer att spara dig från att behöva arbeta med enbart kommandoraden och göra ditt arbete i AutoCAD mycket smidigare.

Hantera linjer runt bilder

Om du har stött på en irriterande linje runt dina bilder i AutoCAD, oroa dig inte! Det finns en variabel som styr detta och du kan enkelt ändra den. Följ dessa steg för att hantera linjerna runt dina bilder:

 1. Skriv in "imageframe" i kommandoraden och tryck Enter.
 2. Du har tre alternativ för "imageframe": 0, 1 och 2.
  • 0: Stänger av linjen runt bilden helt.
  • 1: Visar och skriver ut linjen runt bilden.
  • 2: Visar linjen runt bilden, men den skrivs inte ut.
 3. Välj önskat alternativ genom att skriva "imageframe=x" där x är det önskade alternativet (0, 1 eller 2). Tryck sedan Enter.

Genom att ändra variabeln "imageframe" kan du anpassa hur linjerna runt dina bilder beter sig när du skapar och skriver ut ritningar i AutoCAD. Använd det alternativ som passar dina behov och skapa detaljerade och välformaterade ritningar utan irriterande linjer runt bilderna.

Sammanfattning:

 • Använd variabeln "pickfirst" för att kunna starta kommandon efter att ha markerat flera objekt.
 • Ändra variabeln "filedia" för att återställa dialogrutor som inte visas.
 • Hantera linjerna runt bilder genom att ändra variabeln "imageframe".

Det är allt för den här artikeln! Om du vill lära dig mer om AutoCAD och få användbara tips och tricks kan du kolla in vår "AutoCAD workflows and fundamentals" kurs.

Länkar till resurser:

Vanliga frågor och svar (FAQ):

Q: Varför kan jag inte använda kommandon efter att ha markerat flera objekt? A: Det beror vanligtvis på att variabeln "pickfirst" har ändrats. Följ anvisningarna i artikeln för att åtgärda detta.

Q: Hur återställer jag dialogrutorna i AutoCAD? A: Du kan återställa dialogrutorna genom att ändra variabeln "filedia" till 1. Följ anvisningarna i artikeln för att göra detta.

Q: Hur kan jag ta bort linjerna runt mina bilder i AutoCAD? A: Du kan ändra variabeln "imageframe" till antingen 0 (stänger av linjen helt) eller 2 (visar linjen, men den skrivs inte ut). Följ anvisningarna i artikeln för att ändra variabeln.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content