Beehive vs Substack: Tjäna pengar genom nyhetsbrev

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Beehive vs Substack: Tjäna pengar genom nyhetsbrev

Innehållsförteckning:

1. Introduktion 2. Substack och Beehive: Översikt 3. SEO och tillväxtverktyg: Substack vs Beehive 4. Anpassningsalternativ: Substack vs Beehive 5. Hantering och publicering av innehåll: Substack vs Beehive 6. Monetisering av innehåll: Substack vs Beehive 7. Prissättning: Substack vs Beehive 8. Sammanfattning och slutsatser 9. Vanliga frågor och svar (FAQ) 10. Slutord och resurser

🎯 1. Introduktion

Att skicka och monetisera nyhetsbrev har blivit ett populärt sätt för författare, bloggare och andra kreatörer att ansluta till sin publik och tjäna pengar online. Det finns olika plattformar som erbjuder verktyg för att skapa och hantera nyhetsbrev, och två av de ledande spelarna på marknaden är Substack och Beehive. I denna artikel kommer vi att jämföra och analysera dessa två plattformar över olika kategorier för att hjälpa dig att välja den bästa plattformen för dina behov.

📚 2. Substack och Beehive: Översikt

Substack och Beehive är två populära plattformar för att skicka och monetisera nyhetsbrev. Även om de båda plattformarna har liknande funktioner, finns det skillnader som gör att de passar olika behov och preferenser hos användarna.

substack_vs_beehive

📊 3. SEO och tillväxtverktyg: Substack vs Beehive

SEO (Sökmotoroptimering) och tillväxtverktyg spelar en viktig roll för att locka läsare och bygga upp en publik för ditt nyhetsbrev. Substack har länge haft problem med SEO och tillväxtverktyg, vilket har lett till missnöje bland användarna. Beehive å andra sidan har aktivt jobbat på att förbättra sin SEO och tillväxtverktyg, vilket har gjort dem till ett mer kompetent alternativ för användare som vill ha bättre synlighet och tillväxt.

Substacks SEO och tillväxtverktyg

Substacks användare har länge klagat på SEO och tillväxtverktyg. Det har funnits många exempel på detta på internet, och många har undrat om att använda en anpassad domän kan lösa SEO-problemen. Tyvärr löser inte en anpassad domän Substacks djupgående SEO-problem. Det är svårt att hitta Substack-publiceringar i Googles första resultat utan att använda ordet "Substack" i sökningen.

För att motverka detta problem har Substack en upptäcktsfunktion där läsare kan hitta publikationer genom att bläddra och söka efter ämnen. De har också introducerat rekommendationer där en nyhetsbrev kan rekommendera en annan för att hjälpa till med tillväxten.

Beehives SEO och tillväxtverktyg

Beehive lanserades 2022 och mötte initialt viss kritik för sina SEO-funktioner. Men de har aktivt arbetat på att förbättra dem och har inom loppet av ett år löst nästan alla problem som påtalades. Detta har gjort dem till en mer konkurrenskraftig plattform när det kommer till SEO, och varför jag bedömer dem bättre än Substack i denna kategori.

Beehive har också olika integrationer som kan vara användbara för användarna. De tillåter även att du skapar ett hänvisningsprogram för ditt nyhetsbrev, vilket kan hjälpa till med tillväxten.

Slutsats

Medan Substack haft känt för sina SEO-brister har Beehive lyssnat på användarnas feedback och förbättrat sina funktioner. Beehive verkar vara ett mer kompetent verktyg för SEO och tillväxt, vilket gör dem till det bättre alternativet av de två plattformarna.

💻 4. Anpassningsalternativ: Substack vs Beehive

Att kunna anpassa utseendet på ditt nyhetsbrev är viktigt för att skapa en unik och attraktiv läsupplevelse för dina prenumeranter. Både Substack och Beehive erbjuder anpassningsalternativ, men det finns skillnader i hur omfattande dessa alternativ är.

Substacks anpassningsalternativ

Substack har varit kritiserat för att ha begränsade anpassningsalternativ. Du kan bara välja mellan ett begränsat antal färger och typsnitt, vilket gör att nyhetsbrev och block ser likadana ut under lång tid. Även om Substack nyligen har lagt till en ny mall (F3), är detta fortfarande begränsat och du kan inte bygga ditt eget unika tema som du kan göra med plattformar som WordPress eller Ghost.

Beehives anpassningsalternativ

På andra sidan har Beehive fler anpassningsalternativ än Substack. Du kan anpassa nyhetsbrevet med olika stilar och göra det verkligen unikt. Det finns massor av knappar att experimentera med och det är lätt att använda eftersom du kan se dina ändringar i realtid på höger sida av skärmen.

Slutsats

När det gäller anpassning har Beehive fler alternativ och möjligheter att skapa ett unikt utseende för ditt nyhetsbrev. Substack är däremot begränsat när det gäller anpassning, vilket kan göra att nyhetsbrev och block ser liknande ut. Om anpassning är viktigt för dig bör du överväga Beehive som ett bättre alternativ.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content