Förkortningar i OET Brevskrivning - Ska du förkorta eller skriva i full form?

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Förkortningar i OET Brevskrivning - Ska du förkorta eller skriva i full form?

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion
 2. När är det lämpligt att använda förkortningar i ditt OET-brev?
 3. Faktorer att överväga när du använder förkortningar
  • 3.1 Förståelse av förkortningen för mottagaren
  • 3.2 Förkortningar för medicinska tillstånd
  • 3.3 Förkortningar för läkemedelsadministration
 4. Grundläggande regler för användning av förkortningar i ditt OET-brev
 5. Slutord

👩‍⚕️ När är det lämpligt att använda förkortningar i ditt OET-brev?

Att använda förkortningar kan göra det lättare att hantera det omfattande medicinska terminologin i ditt OET-brev. Men är det alltid lämpligt att använda dem? Låt oss ta en närmare titt på när det är acceptabelt att använda förkortningar och de viktigaste riktlinjerna du bör följa för att se till att du blir en expert på att använda förkortningar i ditt OET-brevskrivande.

1. Förståelse av förkortningen för mottagaren

Det finns ingen standardlista för förkortningar och symboler som OET-bedömarna accepterar. Men de tillhandahåller vissa riktlinjer. Om du tror att förkortningen kommer att förstås av din läsare kan den vara acceptabel. Generellt sett är vanligt förekommande förkortningar, som "bp" (blodtryck) och "bmi" (body mass index), acceptabla. Det bästa stället att hitta vanligt använda förkortningar på engelska är på internet. Du kan jämföra de mest populära sökresultaten och kontrollera att förkortningarna förekommer i mer än en lista.

Exempel på en acceptabel förkortning: Mr. Harris har stadium 1 hypertoni med ett blodtryck på 140/90 mmHg.

Det handlar alltså om sunt förnuft och din egen känsla för vad som kommer att förstås när du skriver till en liknande yrkesutövare som dig själv. Här är några saker att tänka på:

 • Om ditt skrivuppdrag kräver att du skriver till en annan typ av yrkesutövare än du är själv, använd inte förkortningar som din kollega inte kommer att känna till.

 • Om du skriver till en patient eller patientens familj, skulle det vara mer hjälpsamt att undvika nästan alla förkortningar eftersom de förmodligen inte förstår tekniskt sjargong och förkortningar.

2. Förkortningar för medicinska tillstånd

När du skriver om medicinska tillstånd rekommenderar vi att du skriver ut namnet i sin helhet. Du kan sedan följa upp med förkortningen inom parentes, så att du kan använda förkortningen om igen senare i brevet.

Exempel: Ms. June har en historia av kronisk obstruktiv lungsjukdom orsakad av emfysem. (Så i brevet kan du använda förkortningen: Ms. June har en historia av kronisk obstruktiv lungsjukdom (COLD) orsakad av emfysem.)

Det är viktigt att notera att vissa förkortningar kan hänvisa till flera tillstånd, så det är viktigt att skriva ut dessa tillstånd för att undvika förvirring.

Exempel:

 • Mr. Weir, en 44-årig fastighetsmäklare med misstänkt mitralisstenos, för vidare utredning och behandling.
 • Mr. Weir, en 44-årig fastighetsmäklare med misstänkt multipel skleros, för vidare utredning och behandling.

Det finns dock fall där det tydligt anges att en förkortning inte ska användas, till exempel för "diabetes". Här ska du skriva "typ 2-diabetes" istället för "NIDDM" (non-insulinkrävande diabetes mellitus).

Exempel: Mr. Johnson kommer att behöva instruktioner om hur man hanterar sin typ 2-diabetes.

3. Förkortningar för läkemedelsadministration

När det gäller läkemedelsadministration är det mycket viktigt att kandidater skriver ut informationen fullständigt, när det är möjligt. Det är också en bra idé att skriva ut den fullständiga beskrivningen av doseringstider, istället för att bara använda förkortningar.

Exempel:

 • Skriv "på natten" istället för "n-o-c-t-e"
 • Skriv "två gånger i veckan" istället för "2-7"
 • Skriv "efter behov" istället för "p-r-n"

Men det är acceptabelt att använda förkortningar för vanligt förstådda måttenheter, som "mg" för milligram.

För att summera, här är några grundläggande regler för att hjälpa dig att veta när du ska använda förkortningar i ditt OET-brev:

 • Tänk på brevets mottagare och se till att förkortningen förstås.
 • Se till att ditt brev är tydligt förståeligt.
 • Undvik förkortningar eller symboler som kan förvirra när det gäller läkemedelsadministration.
 • Använd ditt sunda förnuft och var medveten om att det kan finnas skillnader i förkortningar mellan olika länder.

Vi föreslår inte att du helt undviker att använda förkortningar och akronymer i ditt OET-brev. De är en mycket viktig del av kommunikationen inom den medicinska professionen och bör läras och användas.

Hoppas den här videon har hjälpt dig att förstå mer om när och när det inte är lämpligt att använda förkortningar i ditt OET-brev! Besök vår webbplats på edubenchmark.com för allt material och hjälp du behöver för att förbereda dig inför din OET-examen, inklusive övningsmaterial skrivna av erfarna OET-experter. Där hittar du fullängds-övningstester för OET, rättning av skrivuppgifter och talövningstester med personlig feedback. Tack så mycket för att du tittade och vi ses i nästa video!

Highlights

 • Det är acceptabelt att använda förkortningar i OET-brev, men det finns riktlinjer att följa.
 • Förkortningar bör användas om de förstås av mottagaren och är allmänt accepterade.
 • Vid beskrivning av medicinska tillstånd bör förkortningar följas av den fullständiga benämningen.
 • Förkortningar för läkemedelsadministration bör undvikas, utom för allmänt förstådda enheter som milligram.
 • Använd alltid sunt förnuft och se till att brevet är klart förståeligt för mottagaren.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Kan jag använda förkortningar i mitt OET-brev om jag skriver till en patient? Svar: För att vara hjälpsam för patienter och deras familjer bör du undvika att använda nästan alla förkortningar eftersom de kanske inte förstår medicinsk jargong och förkortningar.

Fråga: Finns det en standardlista med accepterade förkortningar för OET-brev? Svar: Nej, det finns ingen standardlista. OET-bedömarna tillhandahåller vissa riktlinjer, men det är viktigt att använda ditt eget sunda förnuft och bedöma om förkortningen kommer att förstås av mottagaren.

Fråga: Är det tillåtet att använda förkortningar för läkemedelsadministration i OET-brev? Svar: Förkortningar för läkemedelsadministration bör undvikas, om möjligt. Det är bättre att skriva ut informationen fullständigt för att undvika eventuell förvirring.

Fråga: Finns det skillnader i förkortningar mellan olika länder? Svar: Ja, det kan finnas vissa skillnader i förkortningar mellan länder som Australien, Kanada, Storbritannien och USA. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader och att skriva ut informationen fullständigt för att undvika missförstånd.

Fråga: Kan jag använda akronymer i mitt OET-brev? Svar: Ja, akronymer är acceptabla att använda i ditt OET-brev. Se bara till att förklara akronymen vid första användningen för att undvika förvirring för mottagaren.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content