Hitta de BÄSTA SEO-nyckelorden med ChatGPT & Excel UTAN KOSTNAD

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hitta de BÄSTA SEO-nyckelorden med ChatGPT & Excel UTAN KOSTNAD

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Vad är sökmotoroptimering (SEO)?
 3. Vikten av sökordsteknik i SEO
 4. Hur man gör sökordssökning för SEO-projekt
  • Användning av Google Ads sökordsplanerare
  • Val av geo-plats
  • Användning av webbplats-Sökordsplanerare
  • Nedladdning och analys av data i Excel
 5. Användning av Chat GPT för att förbättra sökordsundersökning
 6. Skapa en SEO-optimerad Excel-rapport för kunder
  • Söka efter saknade sökord med Chat GPT
  • Utvidga sökord och nedladdning av data till Excel-rapporten
  • Använda Excel-förmler för att skapa SEO-poäng och betyg
  • Använda kategori- och färgkodade tabeller för enkel analys
 7. Konkurrensanalys och svårighetsbedömning
  • Användning av Google SERP för att bedöma konkurrens
  • Implementering av svårighetsbetyg med hjälp av Excel
 8. FAQ
 9. Slutsats
 10. Referenser

👉 Hur man gör sökordssökning för SEO-projekt

Sökordssökning är en oumbärlig del av processen för att optimera webbplatsens synlighet och öka trafiken via sökmotorer. Att grundligt undersöka och identifiera relevanta sökord är avgörande för att rikta innehållet och förbättra webbplatsens positionering i sökresultaten.

1. Användning av Google Ads sökordsplanerare

För att genomföra en effektiv sökordssökning är det bäst att använda verktyg som Google Ads sökordsplanerare. Detta verktyg ger dig exakt sökvolyminformation och prognoser för sökord. Du kan också upptäcka nya sökordstrender och sökord som används av din målgrupp.

Följ följande steg för att använda Google Ads sökordsplanerare:

 1. Gå till Google Ads och välj Sökordsplaneraren under Verktyg-menyn.
 2. Välj den geografiska platsen där du vill ranka och ange din webbplatsadress för att undersöka bästa sökord att rikta in sig på.
 3. Använd sökordsplaneraren för att upptäcka nya sökord, analysera deras sökvolym och konkurrens och välj de bästa att rikta in sig på.

2. Val av geo-plats

Beroende på om din webbplats är inriktad på en viss geografisk plats eller har en global räckvidd måste du välja rätt geografiska plats i sökordsplaneraren. Detta hjälper dig att få sökvolym och konkurrenssiffror som är relevanta för din målgrupp. Om din webbplats är inriktad på att sälja produkter eller tjänster i en viss region bör du föresätta dig att använda sökvolymen och konkurrenssiffror för den regionen.

3. Användning av webbplats-Sökordsplaneraren

För att få en djupare förståelse för de bästa sökorden för din webbplats, använd Keyword Planner inom webbplatsens gräns. Detta verktyg ger dig sökordsförslag baserat på din webbplatsadress och hjälper dig att identifiera relevanta sökord kopplade till din specifika nisch.

Följ dessa steg för att använda webbplats-Sökordsplaneraren:

 1. Gå till webbplats-Sökordsplaneraren och ange din webbplatsadress.
 2. Verktyget kommer att analysera din webbplats och generera en lista med föreslagna sökord baserat på innehållet på din webbplats.
 3. Genom att granska föreslagna sökord kan du välja relevanta termer för att rikta in din SEO-strategi och förbättra din webbplats synlighet.

4. Nedladdning och analys av data i Excel

När du har samlat in relevanta sökord via Google Ads och webbplats-Sökordsplaneraren kan du ladda ner data till en Excel-fil för vidare analyser och rapportering. Excel ger dig möjlighet att organisera och sortera sökordsdata för att göra bättre beslut om vilka termer som ska rikta in sig på och vilka som har mest potential att generera trafik och konverteringar.

Så här gör du för att skapa en SEO-optimerad Excel-rapport:

 1. Ladda ner sökordsdata från Google Ads och webbplats-Sökordsplaneraren i CSV-format och importera sedan filen till Excel.
 2. Använd Excel-formler och filtreringsalternativ för att sortera och analysera sökordsdata baserat på sökvolym, konkurrens och relevans.
 3. Skapa diagram och diagram för att visa viktig information visuellt och förstå data på en mer intuitiv nivå.
 4. Använda färgkodning och kategorisering för att snabbt kunna identifiera vilka sökord som har högst potential och relevans för din webbplats och målgrupp.

Genom att använda Excel för att organisera och analysera sökordsdata får du en mer strukturerad och lättläst rapport som kan presenteras för kunder eller för att vägleda dina egna SEO-strategier.

👉 Användning av Chat GPT för att förbättra sökordsundersökning

En bra metod för att få ännu fler sökordsidéer är att använda Chat GPT, en avancerad språkmodell som kan generera relevant text baserat på inmatade frågor. Genom att använda Chat GPT kan du bredda och förfina din lista över sökfraser och få ännu mer exakt information om din nisch.

Så här använder du Chat GPT för att förbättra din sökordsundersökning:

 1. Kopiera och klistra in din lista med sökord i Chat GPT.
 2. Ställ frågor som "Vilka sökord saknas i denna lista?" eller "Vilka är de mest populära sökfraserna i min nisch?"
 3. Chat GPT kommer att generera svar som hjälper dig att identifiera potentiella sökord som inte tidigare har tagits med i din lista.
 4. Lägg till de nya sökorden i din Excel-rapport för vidare analys och betygssättning.

Genom att nyttja Chat GPT kan du få värdefulla perspektiv och upptäcka sökord som inte tidigare var i ditt fokus. Detta kan ge dig en konkurrensfördel och ge dig fler möjligheter att ranka för relevanta söktermer.

👉 Skapa en SEO-optimerad Excel-rapport för kunder

Att kunna presentera en grundlig och strukturerad rapport för dina kunder är viktigt för att kommunicera värdet av din SEO-strategi. Genom att använda Excel kan du skapa en SEO-optimerad rapport med en tydlig och lättläst layout som ger kunderna insikt i sökordens prestanda och potential.

Följ dessa steg för att skapa en effektiv SEO-rapport i Excel:

 1. Ladda in dina sökordsdata i Excel och organisera dem enligt relevanta kategorier och kolumner.
 2. Använd Excel-formler för att skapa SEO-poäng och betyg baserat på faktorer som sökvolym, konkurrens och relevans.
 3. Använd färgkodning för att snabbt och lätt särskilja sökord med hög potential och relevans från de med lägre värde.
 4. Skapa visuella diagram och diagram för att tydligt illustrera sökordsdata och mönster för kunder.
 5. Lägg till särskilda anmärkningar och rekommendationer för varje sökord för att ge kunderna en djupare förståelse för deras potential och implementering.

Genom att presentera en SEO-optimerad Excel-rapport kan du erbjuda dina kunder en lättläst och lättförståelig översikt över deras sökordsprestanda och SEO-strategi. Detta hjälper till att bygga förtroende och visa det mervärde du erbjuder som SEO-konsult.

👉 Konkurrensanalys och svårighetsbedömning

För att kunna ta välgrundade beslut om vilka sökord som ska rikta in sig på och vilka som är mest lönsamma är det viktigt att utföra en konkurrensanalys och bedöma svårighetsgraden för varje sökord. Detta hjälper dig att identifiera vilka sökord som är realistiska att ranka för och vilka som kräver mer ansträngning och resurser.

Följ dessa steg för att genomföra en effektiv konkurrensanalys och svårighetsbedömning:

 1. Använd Google SERP (sökmotorresultatsida) för att analysera vilka webbplatser som för närvarande rankar högst för dina valda sökord.
 2. Utvärdera webbplatsens styrkor och svagheter genom att undersöka domänauktoritet, sidauktoritet, sidhastighet och kopplingsprofil.
 3. Använd verktyg som SEO Quick för att få ytterligare information om konkurrensnivån för varje sökord och den uppskattade svårighetsgraden att ranka.
 4. Implementera en svårighetsbetygsskala i din Excel-rapport för att enkelt bedöma vilka sökord som är enkla, medel eller svåra att ranka för.

Genom att göra en noggrann konkurrensanalys och svårighetsbedömning kan du fokusera på de sökord som har högst potential och samtidigt undvika att slösa tid och resurser på att försöka ranka för omöjliga sökord. Detta hjälper dig att optimera din SEO-strategi och öka din webbplats synlighet på ett effektivt sätt.

Highlights:

 • Sökordssökning är en viktig del av SEO-strategin för att förbättra synligheten och öka trafiken till en webbplats.
 • Google Ads sökordsplanerare är ett kraftfullt verktyg för att identifiera relevanta sökord och få värdefull information om sökvolym och konkurrens.
 • Användning av Chat GPT kan bredda och förbättra sökordsundersökning genom att generera nya sökmöjligheter baserat på inmatade frågor.
 • Excel är ett användbart verktyg för att organisera och analysera sökordsdata och skapa SEO-optimerade rapporter för kunder.
 • Konkurrensanalys och svårighetsbedömning är kritiska för att välja rätt sökord att fokusera på och undvika resursslukande försök att ranka för för svåra fraser.

FAQ (vanliga frågor och svar)

 1. Vad är syftet med sökordsplanering inom SEO?

  • Syftet med sökordsplanering är att identifiera relevanta sökord och fokusera på de som har högst potential att öka trafiken och förbättra webbplatsens synlighet.
 2. Vilka verktyg kan användas för att göra sökordsundersökning?

  • Google Ads sökordsplanerare, webbplats-Sökordsplanerare och verktyg som Chat GPT kan användas för att utföra sökordsundersökning.
 3. Hur kan Excel användas för att skapa SEO-rapporter?

  • Excel kan användas för att organisera och analysera sökordsdata, skapa SEO-poäng och betyg, och skapa visuella diagram och diagram för att kommunicera resultat till kunder.
 4. Varför är konkurrensanalys viktig inom SEO?

  • Konkurrensanalys hjälper till att bedöma de styrkor och svagheter som närliggande webbplatser har och bestämma vilka sökord som är realistiska att fokusera på.
 5. Vad är svårighetsbedömning inom SEO?

  • Svårighetsbedömning handlar om att bedöma hur svårt det är att ranka för ett specifikt sökord baserat på konkurrensen och relevanta faktorer som domänauktoritet och sidhastighet.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content