Hitta nyckelord för KDP på 10 minuter

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hitta nyckelord för KDP på 10 minuter

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Varför är nyckelord viktiga för KDP?
 3. Steg 1: Bygg en lista med relevanta ord
  • Skapa en lista med ord som beskriver din bok
 4. Steg 2: Installera DS Amazon Quick View
  • Använd Chrome-tillägget för att snabbt se produktinformation
 5. Steg 3: Använd inkognitoläge för bredare resultat
  • Få tillgång till bredare sökresultat på Amazon
 6. Steg 4: Autokomplettera sökningar för relevanta nyckelord
  • Låt autokomplettering ge dig förslag på relevanta nyckelord
 7. Steg 5: Sök efter nyckelorden på din lista
  • Utvärdera antalet produkter för varje nyckelord
 8. Steg 6: Rensa och välj de bästa nyckelorden
  • Sortera ut de bästa nyckelorden och använd dem i KDP
 9. Steg 7: Organisera och spåra dina nyckelord
  • Använd en tabell eller dokument för att hålla reda på nyckelorden
 10. Applicera överblivna nyckelord på andra områden
  • Använd överblivna nyckelord i bokbeskrivning, författarbio, etc.
 11. Enklare sätt att göra nyckelordssökning med Publisher Rocket
  • Utforska Publisher Rocket för snabbare och enklare nyckelordssökning
 12. Summering

🔍 Hur hitta nyckelord för KDP (Kindle Direct Publishing) på mindre än 10 minuter?

Att hitta relevanta nyckelord för din bok är en viktig del av att öka dess upptäckbarhet och framgång på Kindle Direct Publishing (KDP). I den här artikeln kommer jag att dela med mig av min process för att hitta nyckelord för KDP och ge dig några användbara tips för att göra det på mindre än 10 minuter.

1. Introduktion

För att förstå vikten av nyckelord i samband med KDP är det viktigt att inse att nyckelorden i sig inte säljer böcker. Din boksomslag, beskrivning och innehåll spelar också en avgörande roll. Men nyckelord hjälper till att göra din bok mer synlig och ökar chanserna att blivna upptäckt av potentiella läsare.

2. Varför är nyckelord viktiga för KDP?

Nyckelord är viktiga eftersom de hjälper Amazon att förstå vad din bok handlar om och koppla ihop den med relevanta sökningar och kategorier. Genom att använda korrekta och relevanta nyckelord kan du förbättra ditt kropps verkliga försäljningskraft.

Att välja rätt nyckelord är avgörande för att öka synligheten för din bok och att locka rätt läsare. Det handlar inte bara om att välja populära sökord, utan också att hitta balansen mellan konkurrens och efterfrågan inom din boks nisch.

3. Steg 1: Bygg en lista med relevanta ord

Innan du börjar med nyckelordssökning är det bra att börja med att bygga en lista med ord som på ett korrekt och konkret sätt beskriver din bok. Tänk på vad du skulle säga om någon bad dig att beskriva din bok på bara några ord. Detta hjälper till att sätta igång tankarna och ge dig en grund att utgå ifrån.

När listan är klar kommer du senare att kunna expandera den när du utforskar nya nyckelord under forskningen.

4. Steg 2: Installera DS Amazon Quick View

DS Amazon Quick View är ett tillägg för webbläsaren Chrome som snabbt ger dig produktinformation utan att behöva klicka dig igenom till produktsidorna. Det sparar tid och hjälper dig att göra snabbare och mer effektiva nyckelordssökningar.

Inställningarna för tillägget kan anpassas för att fungera i inkognitoläge, vilket ger bredare och mer allmänna sökresultat. Detta är användbart eftersom Amazon kan anpassa sökresultat baserat på dina tidigare sökningar och beteende på webbplatsen.

5. Steg 3: Använd inkognitoläge för bredare resultat

För att få tillgång till bredare och mer generella sökresultat på Amazon är det bäst att använda inkognitoläge i webbläsaren. Detta gör att du får en mer allmän sökupplevelse och ger dig en bättre förståelse för hur potentiella kunder skulle uppleva din bok.

Genom att undvika anpassade resultat baserat på dina tidigare sökningar och beteende får du en objektivare bild av efterfrågan och konkurrens för de nyckelord du forskar på.

6. Steg 4: Autokomplettering för relevanta nyckelord

När du har din lista med ord kan du börja använda autokompletteringsfunktionen på Amazon för att hitta relevanta nyckelord. Skriv in ditt första ord och låt autokompletteringen visa förslag som kan vara relevanta för din bok.

Det är viktigt att vara selektiv här och bara välja nyckelord som verkligen passar din bok. Att inkludera irrelevanta nyckelord kan förvirra potentiella kunder och minska chansen till försäljning.

7. Steg 5: Sök efter nyckelorden på din lista

Ta nu din lista med nyckelord och sök efter varje enskilt ord på Amazon. Fokusera på antalet produkter som är relaterade till nyckelordet i det övre vänstra hörnet på Amazon-sidan. Om det är mindre än tusen produkter är det ett bra tecken. Om det är över hundra tusen kan det vara värt att överväga alternativa nyckelord.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte enbart handlar om sökvolymer. En bra beskrivning av din bok kan fortfarande använda sig av ett mindre sökvolym-nyckelord om det tydligt beskriver bokens innehåll och lockar rätt läsare.

8. Steg 6: Rensa och välj de bästa nyckelorden

Nu när du har genomfört sökningar och utvärderat nyckelorden är det dags att rensa listan och välja ut de bästa nyckelorden. För de sju bakomliggande nyckelorden (backend keywords) vill du ha ett urval av såväl breda som exakta matchande nyckelord.

Enligt en fallstudie från Kindlepreneur kan det vara fördelaktigt att fylla de flesta platserna med breda matchande nyckelord och några platser med exakta matchande nyckelord. Det ger dig bättre synlighet och täcker fler variationer av sökningar som kan leda till försäljning.

9. Steg 7: Organisera och spåra dina nyckelord

För att hålla ordning och ha en överblick över dina nyckelord är det bra att använda ett kalkylblad eller dokument där du kan följa och uppdatera din lista. På så sätt kan du lättare troubleshoota och se till att dina nyckelord har relevans över tid.

Du kan också använda de överblivna nyckelorden från din forskning i andra delar av din bok, som beskrivningen, författarbiografi och eventuell A+ Content. Ju mer du optimerar och använder relevanta nyckelord, desto bättre chanser har du att nå ut till potentiella läsare.

10. Applicera överblivna nyckelord på andra områden

Använd de överblivna nyckelorden du har från din forskning för att optimera andra delar av din boklistning. Se till att inkludera dem i bokbeskrivningen, författarbiografin och eventuell A+ Content. Varje bok har också en separat författarbiografi, så se till att anpassa den och optimera den för sökmotorer.

Faktum är att om du inte använda custom made författarbiografi är du nog missar en stor möjlighet att optimera din listning för sökmotorer.

11. Enklare sätt att göra nyckelordssökning med Publisher Rocket

Om du vill göra nyckelordssökningar ännu snabbare och enklare finns det ett verktyg som heter Publisher Rocket som jag rekommenderar. Med detta verktyg kan du hoppa över de första fem stegen jag har beskrivit och snabbt få fram relevanta nyckelord för din bok.

Publisher Rocket ger dig en mer omfattande och effektiv sökupplevelse och sparar dig tid i din nyckelordsforskning. Du kan läsa mer om detta verktyg på deras webbplats.

12. Summering

Att hitta rätt nyckelord för din bok är en viktig del av framgången på Kindle Direct Publishing. Genom att följa detta steg-för-steg-förfarande och använda lämpliga verktyg kan du öka din boks synlighet på Amazon och nå ut till fler potentiella läsare. Kom ihåg att det tar tid och tålamod, men genom att optimera dina nyckelord kan du öka chanserna att din bok når framgång.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content