Hur man gör nyckelordsundersökning för SEO utan verktyg

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hur man gör nyckelordsundersökning för SEO utan verktyg

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion
 2. Problemet med att förlita sig på sökordverktyg
 3. Hur man gör sökordssforskning utan verktyg
 4. Steg 1: Välj ett ämne
 5. Steg 2: Använda Google för att hitta nyckelord
 6. Steg 3: Skapa en Excel-fil för att organisera dina sökord
 7. Steg 4: Använda Googles sökordsplanerare för att få mer data
 8. Steg 5: Analysera sökresultaten för att bedöma konkurrensen
 9. Steg 6: Prioritera och välja rätt sökord att rikta in sig på
 10. Avslutande tankar

Hur man gör sökordssforskning utan verktyg 📚

I dagens digitala värld är sökmotoroptimering (SEO) viktigt för att få din webbplats att synas i sökresultaten och locka målgruppen till din webbplats. En av de viktigaste aspekterna av SEO är att välja de rätta sökorden att rikta in sig på.

Introduktion 🌟

När det gäller SEO är det vanligt att tro att man behöver dyra sökordverktyg för att hitta de bästa sökorden att rikta in sig på. Men i själva verket kan du göra effektiv sökordssforskning utan att använda några verktyg.

Problemet med att förlita sig på sökordverktyg 🚫

Ett vanligt misstag som många nybörjare gör är att de förlitar sig för mycket på sökordsforskningstool. Verktyg som Semrush, Ahrefs och Keyword Everywhere kan vara användbara, men de bygger på uppskattningar och ger inte alltid korrekt information om sökvolym och konkurrens.

I själva verket har många erfarna SEO-experter funnit att deras egna manuella arbete ger mer exakta resultat än vad verktygen kan erbjuda. Genom att göra sökordssforskning själv kan du få bättre insikt och hitta de bästa sökorden för din webbplats.

Hur man gör sökordssforskning utan verktyg 📝

Att göra sökordssforskning utan verktyg är inte svårt och kan vara mer tillförlitligt än att förlita sig på automatiserade verktyg. Här är ett steg för steg-guide för att göra sökordssforskning på egen hand:

Steg 1: Välj ett ämne 🎯

Det första steget i sökordssforskning är att välja ett ämne att fokusera på. Fundera på vilket område eller bransch du vill ranka för i sökresultaten. Låt oss använda exemplet med biltvätt.

Steg 2: Använda Google för att hitta nyckelord 🔍

Nu när du har valt ett ämne kan du använda Google för att hitta relevanta sökord. Sök efter ditt ämne och utforska de föreslagna sökorden som visas. Detta ger dig en uppfattning om vad människor söker efter inom ditt område.

Steg 3: Skapa en Excel-fil för att organisera dina sökord 📊

För att hålla koll på dina sökord är det bra att skapa en Excel-fil där du kan organisera dem. Dela upp filen i kolumner för sökord, sökvolym och konkurrens. Detta hjälper dig att enkelt jämföra och sortera sökorden senare.

Steg 4: Använda Googles sökordsplanerare för att få mer data 🔢

För att få mer information om sökvolym och konkurrens kan du använda Google Ads sökordsplanerare. Ladda upp din Excel-fil i verktyget och få uppskattningar om sökvolym och konkurrens för varje sökord.

Steg 5: Analysera sökresultaten för att bedöma konkurrensen 📈

När du har hämtat data från sökordsplaneraren är det dags att analysera sökresultaten för att bedöma konkurrensen. Titta på de webbplatser som redan rankar för sökorden och bedöm om du har en rimlig chans att konkurrera med dem.

Steg 6: Prioritera och välja rätt sökord att rikta in sig på ✅

Slutligen är det dags att prioritera dina sökord och välja de som passar bäst för din webbplats och har en rimlig chans att ranka. Tänk på både sökvolym och konkurrens när du fattar dina beslut.

Avslutande tankar 💡

Att göra sökordssforskning utan verktyg kan vara en givande uppgift som ger dig bättre insikt och mer tillförlitliga resultat. Genom att följa stegen ovan och vara noggrann i din analys kan du hitta de bästa sökorden att rikta in sig på och få din webbplats att ranka högre i sökresultaten.

Så varför förlita dig på dyra sökordsverktyg när du kan göra det själv? Ta kontroll över din sökordssforskning och upptäck de bästa sökorden för din webbplats redan idag!

Fördelar och nackdelar med att göra sökordssforskning utan verktyg 📌

Fördelar:

 • Mer tillförlitliga resultat än att förlita sig på automatiserade verktyg
 • Mer exakt information om sökvolym och konkurrens
 • Möjlighet att hitta unika och lönsamma sökord
 • Bättre förståelse för ditt ämnesområde och din målgrupp

Nackdelar:

 • Tar tid och kräver noggrannhet
 • Kräver mer arbete och forskning jämfört med att använda verktyg
 • Du har inte tillgång till avancerade analyser och funktioner som verktyg kan erbjuda

Högdpunkter ✨

 • Du kan göra effektiv sökordssforskning utan att använda dyra verktyg.
 • Att förlita sig för mycket på verktyg kan vara missvisande och opålitligt.
 • Ta kontroll över din sökordssforskning genom att använda Google och egna analyser.
 • Skapa en Excel-fil för att organisera och jämföra dina sökord.
 • Använd Google Ads sökordsplanerare för att få mer data om sökvolym och konkurrens.
 • Analysera sökresultaten för att bedöma konkurrensen och välja de bästa sökorden att rikta in sig på.
 • Gör din sökordssforskning utan verktyg och få mer tillförlitliga resultat.

Vanliga frågor och svar ❓

Vad är fördelen med att göra sökordssforskning utan verktyg?

Att göra sökordssforskning utan verktyg ger mer tillförlitliga resultat och bättre insikt i ditt ämnesområde.

Hur kan jag organisera mina sökord utan verktyg?

Du kan använda en Excel-fil för att organisera och jämföra dina sökord. Skapa kolumner för sökord, sökvolym och konkurrens.

Hur kan jag bedöma konkurrensen utan verktyg?

Genom att analysera de befintliga webbplatserna som rankar för dina sökord kan du bedöma konkurrensen och se om du har en rimlig chans att ranka.

Kan jag få tillförlitliga resultat utan att använda verktyg?

Ja, genom att göra sökordssforskning manuellt kan du få mer tillförlitliga resultat än vad verktyg kan erbjuda.

Resurser 🌐

Här är några resurser som kan vara till hjälp för att göra sökordssforskning utan verktyg:

Slutligen, kom ihåg att göra din sökordssforskning till en kontinuerlig process och anpassa dina strategier efter ändringar i sökmotorernas algoritmer och trender bland användarna. Lycka till!

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content