Hur man säljer SEO | Guide för nybörjare

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hur man säljer SEO | Guide för nybörjare

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Att sälja SEO: En guide för nybörjare
  • Varför behöver kunder inte bara trafik?
  • Sluta sälja bara "SEO"
  • Undvik att bara rikta dig till lokala företag
 • Den viktiga triangeln för att sälja SEO
  • Hitta din nisch
  • Identifiera kundens huvudfråga
  • Bestäm din kärnfunktion
 • Skapa en process för att sälja SEO
  • Skriva framgångsrika erbjudanden
  • Leverera resultat med nyckelordsoptimering
  • Mät och analysera framgång
 • Så säljer du SEO: Praktiska tips och tricks
  • Bygga starka relationer med influencer
  • Använda sociala medier för att nå ut
  • Hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna
 • Fördelar och nackdelar med att sälja SEO

Så säljer du SEO: En guide för nybörjare

SEO är en viktig del av dagens digitala marknadsföring, men att sälja SEO-tjänster kan vara en utmaning, speciellt för nybörjare. I denna guide kommer vi att gå igenom grunderna i att sälja SEO och hur du kan differentiera dig själv i den konkurrensutsatta marknaden. Vi kommer att diskutera varför kunder inte bara behöver trafik till sina webbplatser och varför du bör undvika att sälja bara "SEO". Vi kommer också att utforska den viktiga triangeln i att sälja SEO, inklusive att hitta din nisch, identifiera kundens huvudfråga och bestämma din kärnfunktion. Slutligen kommer vi att ge praktiska tips och tricks för hur du kan sälja SEO och bygga framgångsrika relationer med influencer. Låt oss börja med att titta på varför kunder inte bara behöver trafik till sina webbplatser.

Varför behöver kunder inte bara trafik?

En vanlig missuppfattning är att SEO bara handlar om att generera trafik till en webbplats. Men för kunder är detta inte nog. De är intresserade av att öka antalet leads, konverteringar och försäljning. Så för att sälja framgångsrika SEO-tjänster behöver du förstå deras ekosystem och mål. Varför tycker de att trafik är ett problem? Vilka specifika resultat vill de uppnå? Genom att ta reda på detta kan du individualisera dina tjänster och erbjuda kunderna exakt det de behöver för att nå sina mål.

Sluta sälja bara "SEO"

Istället för att säga att du säljer "SEO" behöver du nischa dig och ta reda på vad som gör din tjänst unik. Tänk på vad du kan erbjuda som ingen annan kan. Kanske har du specialiserat dig på att optimera videoklipp för sökmotorer eller att hjälpa författare att ranka sina böcker inom 24 timmar. Att definiera och kommunicera din unika försäljningsposition kommer att hjälpa dig att sticka ut från konkurrenterna och attrahera kunder som uppskattar ditt specifika erbjudande.

Undvik att bara rikta dig till lokala företag

Även om det kan vara frestande att enbart arbeta med lokala företag, kan detta vara en begränsande strategi. SEO är inte bara för lokala företag; det finns många olika marknader och branscher som kan dra nytta av sökmotoroptimering. Genom att sträcka dig bortom de traditionella gränserna för lokala företag kan du hitta nya möjligheter och undvika att bli utmanad av konkurrenter.

Den viktiga triangeln för att sälja SEO

Nu när vi har diskuterat varför det är viktigt att inte bara sälja trafik och att hitta din nisch, låt oss titta på den viktiga triangeln för att sälja SEO. Genom att förstå dessa tre nyckelområden kan du utveckla en framgångsrik strategi för att sälja SEO-tjänster.

Hitta din nisch

Att hitta din nisch handlar om att identifiera vilken marknad och vilka kunder du vill rikta dig till. Det kan vara författare, hälsokonsulter eller företag med fokus på ekonomi. Genom att välja en specifik nisch kan du skapa en starkare koppling till dina kunder och erbjuda dem en mer skräddarsydd service.

Identifiera kundens huvudfråga

För att framgångsrikt sälja SEO-tjänster måste du förstå och kunna svara på kundens huvudfråga. Vad är den viktigaste utmaningen eller frågan de står inför? Genom att identifiera detta kan du anpassa din försäljning och ge kunden de exakta lösningarna de behöver.

Bestäm din kärnfunktion

Din kärnfunktion är det område där du har expertis och kan erbjuda mest värde för dina kunder. Det kan vara att optimera befintligt innehåll, genomföra kvalitativ sökordsforskning eller skapa anpassade SEO-strategier. Genom att fokusera på din kärnfunktion kan du positionera dig själv som en specialist och erbjuda en unik försäljningsposition till dina kunder.

Skapa en process för att sälja SEO

När du har förstått triangeln i att sälja SEO, är nästa steg att skapa en process eller en serie steg som hjälper dig att sälja dina tjänster. Här är några viktiga steg att överväga:

Skriva framgångsrika erbjudanden

För att locka kunder och visa dem värdet av dina SEO-tjänster behöver du kunna kommunicera dina erbjudanden på ett övertygande sätt. Skriv tydliga, konkreta och fördelaktiga erbjudanden som löser kundens problem och visar på vilket sätt dina tjänster skiljer sig från konkurrenterna.

Leverera resultat med nyckelordsoptimering

Nyckelordsoptimering är en viktig del av SEO-processen som hjälper till att förbättra sökmotorrankningen för en webbplats. Genom att använda strategier som sökordsforskning, on-page-optimering och uppdatering av befintligt innehåll kan du hjälpa dina kunder att ranka högre i sökmotorerna och generera mer trafik till sina webbplatser.

Mät och analysera framgång

Efter att ha implementerat SEO-strategier är det viktigt att mäta och analysera resultaten för att se om de uppnår önskade resultat. Genom att använda verktyg som Google Analytics kan du spåra trafik, konverteringar och andra nyckelmetriker för att bedöma effektiviteten av dina SEO-insatser och göra eventuella justeringar vid behov.

Så säljer du SEO: Praktiska tips och tricks

För att framgångsrikt sälja SEO-tjänster behöver du mer än bara en solid strategi och process. Här är några praktiska tips och tricks för att hjälpa dig att öka dina försäljningsinsatser:

Bygga starka relationer med influencer

Att samarbeta med inflytelserika personer inom din nisch kan hjälpa dig att bygga förtroende, öka din synlighet och få rekommendationer från välrenommerade personer. Genom att bygga starka relationer med influencer kan du få tillgång till deras publik och skapa nya affärsmöjligheter.

Använda sociala medier för att nå ut

Sociala medier är en kraftfull plattform för att marknadsföra och sälja dina SEO-tjänster. Genom att skapa intressant och värdefullt innehåll, delta i relevanta diskussioner och samarbeta med influencers kan du bygga upp engagerade följare och attrahera potentiella kunder till din verksamhet.

Hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna

SEO-landskapet förändras ständigt, så det är viktigt att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och bästa praxis. Genom att visa att du är väl insatt i branschen och kan erbjuda den senaste kunskapen och expertisen kan du öka din trovärdighet och attrahera fler kunder.

Fördelar och nackdelar med att sälja SEO

Att sälja SEO-tjänster kan vara en lukrativ verksamhet, men det finns också vissa utmaningar och nackdelar att vara medveten om. Här är några fördelar och nackdelar med att sälja SEO:

Fördelar:

 • Stor efterfrågan: SEO är en viktig del av digital marknadsföring, så det finns alltid en efterfrågan på SEO-tjänster.
 • Potentiell hög lönsamhet: Om du kan erbjuda unika och värdefulla SEO-tjänster kan du ta ut högre priser och göra en betydande vinst.
 • Flexibilitet: Du kan arbeta var som helst och när som helst med SEO, vilket ger dig en hög grad av flexibilitet och frihet.

Nackdelar:

 • Högt konkurrenstryck: Marknaden är mättad med SEO-leverantörer, vilket gör det svårare att sticka ut och attrahera kunder.
 • Ständiga förändringar: SEO-landskapet förändras snabbt, så du måste hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och bästa praxis.
 • Svårigheter att visa mätbara resultat: Ibland kan det vara svårt att visa konkreta resultat av SEO, vilket kan skapa utmaningar när det kommer till att överträffa kundens förväntningar.

Sammanfattningsvis är SEO en viktig tjänst för företag som vill öka sin online-närvaro och generera mer trafik till sina webbplatser. Genom att använda de rätta strategierna och processerna, och genom att kommunicera dina unika försäljningsargument, kan du sälja SEO-tjänster framgångsrikt och differentiera dig från konkurrenterna. Låt inte konkurrensen nedprioritera priset på dina tjänster, utan fokusera på att erbjuda värde och resultat för dina kunder. Med tid och erfarenhet kan du bygga upp en framgångsrik verksamhet och bli en eftertraktad SEO-expert.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content