Javascript: Vad SEOs behöver veta

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Javascript: Vad SEOs behöver veta

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Vad är Rails Asset Pipeline?
 3. Hantering av gamla tillgångar med 404-kod
 4. Att behålla gamla tillgångar med 410-kod
 5. Hur Fungerar Caching med gamla tillgångar?
 6. Relevans av innehåll i prerendering
 7. Undvik att indexera omgjorda JavaScript-titlar
 8. Användning av JavaScript i rendering
 9. Framtid av prerendering och dynamisk rendering
 10. Slutsats

👕 Dinosaurs och JavaScript: En guide till hantering av webbsidor och tillgångar 👾

I dagens avsnitt av "Ask Google Webmasters" har vi valt att diskutera ett spännande ämne som berör både dinosaurier och JavaScript. Vi tar en närmare titt på hur man hanterar gamla och nya tillgångar på en webbsida samt hur man optimerar sin JavaScript-kod för bättre SEO-resultat. Låt oss dyka ner i ämnet!

1. Introduktion

När det gäller att bygga och underhålla en webbsida är det viktigt att ha en bra förståelse för hur man hanterar tillgångar som JavaScript-filer, CSS-stylesheets och bilder. Det finns olika tekniker och metoder som kan användas för att optimera prestandan och förbättra webbsidans synlighet i sökmotorer som Google. I denna guide kommer vi att utforska olika aspekter av att hantera tillgångar, inklusive Rails Asset Pipeline, hantering av gamla tillgångar och hur man undviker indexering av omgjorda JavaScript-titlar.

2. Vad är Rails Asset Pipeline?

Rails Asset Pipeline är en teknik som används av Rails-ramverket för att hantera och processa tillgångar såsom JavaScript-filer, CSS-stylesheets och bilder. Genom att använda Asset Pipeline kan utvecklare optimera och komprimera tillgångarna för att förbättra webbsidans prestanda. Detta hjälper till med caching och leverans av tillgångar till användarna på ett effektivt sätt. Genom att använda denna teknik kan man hantera olika versioner av tillgångar på en webbsida.

3. Hantering av gamla tillgångar med 404-kod

När en webbsida uppdateras eller nya tillgångar läggs till kan det finnas gamla tillgångar som inte längre används. Det är viktigt att hantera dessa gamla tillgångar korrekt för att undvika problem med sökmotoroptimering. En vanlig praxis är att använda en 404-kod för att markera att en tillgång inte längre är tillgänglig. Detta hjälper sökmotorer som Google att förstå att tillgången har tagits bort och inte längre bör indexeras. Genom att noggrant hantera gamla tillgångar kan man förhindra att användare stöter på brutna länkar och förbättra webbsidans användarupplevelse.

4. Att behålla gamla tillgångar med 410-kod

En alternativ strategi för att hantera gamla tillgångar är att använda en 410-kod istället för en 404-kod. En 410-kod indikerar att en resurs har tagits bort permanent och inte längre kommer att vara tillgänglig. Genom att använda en 410-kod kan man informera sökmotorer och användare att tillgången inte kommer att återvända i framtiden. Denna metod kan vara lämplig om man är säker på att en tillgång inte kommer att användas igen och vill undvika att sökmotorer fortsätter att följa länken till den gamla tillgången.

5. Hur Fungerar Caching med gamla tillgångar?

För att förbättra webbsidans prestanda använder många webbplatser caching-tekniker för att lagra kopior av resurser lokalt på användarens enhet eller på deras webbläsare. När en webbsida besöks igen kan tillgångarna laddas från den lokala cachen istället för att hämtas från webbservern. Caching hjälper till att förbättra sidhastigheten och minskar belastningen på servern. När det gäller gamla tillgångar är det viktigt att ta hänsyn till caching för att undvika problem med inaktuella tillgångar. Genom att behålla gamla tillgångar under en viss tid och sedan ta bort dem kan man ge tid för att sökmotorer och användare ska få tillgång till de uppdaterade tillgångarna.

6. Relevans av innehåll i prerendering

Prerendering är en teknik där JavaScript-kod körs på servern för att generera en statisk version av en webbsida. Denna statiska version kan sedan användas för att snabbt leverera innehåll till användare och sökmotorer. I samband med detta kan en fråga uppstå om man kan hoppa över eller ersätta irrelevant innehåll, såsom JavaScript-genererade SVG-diagram eller annat innehåll som inte är relevant för sökmotorer. Utifrån en SEO-aspekt är det bäst att inkludera allt innehåll, så att Googlebot kan se hela innehållet på webbsidan.

7. Undvik att indexera omgjorda JavaScript-titlar

Ibland kan en webbsida ha en chattfunktion som ändrar titeltaggen dynamiskt för att visa meddelanden till besökare. Det kan vara svårt att förhindra att Google indexerar den omgjorda versionen av titeltaggen eftersom Googlebot renderar och läser innehållet på sidan. En lösning kan vara att dölja eller fördröja chatten bakom användarinteraktion, så att Googlebot inte interagerar med chatten och därmed inte tar del av de ändrade titlarna. Genom att använda smarta tekniker för att hantera chattfunktioner kan man undvika att de omgjorda titlarna indexeras av sökmotorer.

8. Användning av JavaScript i rendering

När det gäller prerendering är det möjligt att inkludera JavaScript-kod i den genererade utmatningen. Det är tillåtet att använda JavaScript för att generera mindre ändringar i innehåll eller layout på webbsidan. Det är till och med användbart att använda JavaScript för att skapa interaktiva element som förbättrar användarupplevelsen. Genom att kombinera prerendering med JavaScript blir det möjligt att både snabbt visa innehåll och lägga till dynamiska aspekter på sidan. Det är därför ingen nödvändighet att ta bort all JavaScript om man använder prerenderingstekniken.

9. Framtid av prerendering och dynamisk rendering

Frågan om framtidens prerendering och dynamisk rendering är något som ofta diskuteras. Det verkar som att dessa tekniker kommer att vara relevanta och användbara under en lång tid framöver. Server-side rendering och prerendering möjliggör snabbare visning av innehåll jämfört med renodlade JavaScript-lösningar, och de tillåter också bättre hantering av innehållsleverans till användare och sökmotorer. Dynamisk rendering används ofta som ett tillfälligt workaround för att visa olika innehåll för användare och sökmotorer, men förhoppningsvis kommer det att bli mindre nödvändigt i framtiden. Generellt sett ser det lovande ut för JavaScript och SEO, och det är viktigt att förstå vilka tekniker som är mest lämpliga för ens egna webbsidor.

10. Slutsats

Att hantera tillgångar och optimera prestandan för webbsidor är en viktig del av att uppnå god synlighet i sökmotorer. Genom att använda tekniker som Rails Asset Pipeline, korrekt hantering av gamla tillgångar och inkludera relevant innehåll i prerendering kan man förbättra webbsidans användarupplevelse och SEO-resultat. Det är också viktigt att ha en bra förståelse för hur sökmotorer som Google hanterar och indexeras webbsidor som använder JavaScript. Med rätt strategier och tekniker kan man dra nytta av JavaScript och samtidigt optimera webbsidors synlighet i sökmotorer.

🌟 Highlights

 • Rails Asset Pipeline används för att hantera tillgångar i Rails-applikationer för att optimera prestandan.
 • Hantering av gamla tillgångar kan göras med 404- eller 410-kod, beroende på om de ska tas bort permanent eller temporärt.
 • Caching kan hjälpa till att förbättra webbsidans prestanda, men man bör vara försiktig med att hantera inaktuella tillgångar korrekt.
 • Prerendering av webbsidor kan göra den snabbare och använda JavaScript för att lägga till interaktiva element.
 • Indexering av omgjorda JavaScript-titlar kan undvikas genom att använda smarta tekniker för att dölja eller fördröja chatten.
 • JavaScript och SEO kommer att vara relevanta i framtiden, och det är viktigt att använda rätt tekniker för att optimera webbsidors synlighet.

Vanliga frågor (FAQ)

Q: Kan jag använda JavaScript i prerenderad utmatning? A: Ja, det är möjligt att inkludera JavaScript-kod i prerenderad utmatning för att lägga till dynamiska aspekter på webbsidan.

Q: Vilken är den bästa metoden för att hantera gamla tillgångar? A: Det beror på situationen. Om en tillgång inte längre kommer att användas kan man använda en 410-kod för att markera att den har tagits bort permanent. Om man bara temporärt tar bort en tillgång kan man använda en 404-kod.

Q: Påverkar prerendering webbsidans prestanda? A: Prerendering kan faktiskt förbättra webbsidans prestanda genom att generera en statisk version av sidan som kan laddas snabbt.

Q: Är JavaScript och SEO viktigt för webbsidor? A: Ja, JavaScript och SEO är viktigt för att optimera webbsidors synlighet och användarupplevelse. Det är viktigt att använda rätt tekniker för att hantera JavaScript och SEO på rätt sätt.

🔗 Resurser

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content