Lokal SEO Fallstudie: Lokal SEO-strategi avslöjad!

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Lokal SEO Fallstudie: Lokal SEO-strategi avslöjad!

Innehållsförteckning

 • Inledning
 • Fokus och mål
 • Fas 1: Etablera en funktionell webbplats
  • Migrering från mobile-only till responsiv webbdesign
  • Skapa en tekniskt stark grund
  • Segmentera lokal trafik i Google Analytics
  • Optimering av Google My Business-profiler
  • Samla företagsnämnanden för varje plats
  • Implementera en strategi för Google-recensioner
  • Skapa informativa och detaljerade sidor för varje plats
  • Resultat: Ökad lokal organisk trafik
 • Fas 2: Utveckling och expansion
  • Uppdatera och utvidga keyword-research och redaktionsplan
  • Optimering och uppdatering av befintligt innehåll
  • Skapa topp-of-the-funnel-innehåll för köpguider och kundvård
  • Bygg högkvalitativa länkar för att öka auktoritet
  • Resultat: Ökad trafik och bättre lokala rankingar
 • Slutsats
 • Vanliga frågor och svar
 • Resurser

Möbelkedja: En framgångsrik lokal SEO-strategi 👑

I denna artikel kommer vi att undersöka en framgångsrik lokal SEO-strategi för en möbelkedja. Vi kommer att titta på de olika faserna i strategin och lära oss värdefulla insikter från projektet. Genom att använda konkreta exempel och bästa praxis kommer vi att se hur denna SEO-strategi kan tillämpas på liknande företag för att öka lokal synlighet och generera mer trafik och försäljning.

Inledning

Lokal SEO är en viktig marknadsföringsstrategi för företag med fysiska platser. Genom att optimera sin synlighet i lokala sökresultat kan företag nå potentiella kunder på plats och driva trafik till sina butiker. I denna artikel tittar vi på en framgångsrik strategi som användes av en möbelkedja för att förbättra sin lokal synlighet och dra nytta av den ökande efterfrågan på deras produkter och tjänster.

Fokus och mål

För att förstå den bakomliggande strategin, måste vi först identifiera företagets fokus och mål. I fallet med möbelkedjan var det inte enbart organisk trafik som var av intresse utan också lokal synlighet för varje enskild butik. Målet var att öka medvetenheten om de olika butikerna och locka fler kunder att besöka dem. Med denna fokuserade strategi kunde företaget fokusera sina resurser på att förbättra den lokala synligheten och maximera affärsresultaten.

Här kommer vi att gå genom de olika faserna i denna framgångsrika lokal SEO-strategi, så att du kan lära dig av detta verkliga exempel och tillämpa dessa principer på ditt eget företag.

Fas 1: Etablera en funktionell webbplats

I den första fasen av strategin, var det viktigt att skapa en funktionell och användarvänlig webbplats för företaget. Denna webbplats skulle fungera som navet för all deras digitala närvaro och ge en plattform för att locka och engagera besökare.

Migrering från mobile-only till responsiv webbdesign

Initialt hade företaget en mobiloptimerad webbplats som inte fungerade bra på desktop-enheter. Så den första åtgärden var att migrera från en mobiloptimerad layout till en responsiv webbdesign som fungerade smidigt på alla enheter och plattformar. Detta var en avgörande förbättring, eftersom majoriteten av företagets trafik faktiskt kom från desktop-enheter.

Skapa en tekniskt stark grund

För att se till att webbplatsen fungerade optimerat och förbättra användarupplevelsen, var det viktigt att bygga en tekniskt stark grund. Det innebar att optimera hastighet, responsivitet och tillgänglighet, samt att fixa eventuella tekniska problem som kunde påverka användarnas upplevelse negativt. Genom att göra dessa förbättringar kunde företaget säkerställa att besökarna hade en positiv upplevelse och inte avbröt sina besök på grund av tekniska problem.

Segmentera lokal trafik i Google Analytics

För att få insikt i den lokala trafiken och göra effektiva affärsbeslut, var det viktigt att segmentera den lokala trafiken i Google Analytics. På så sätt kunde företaget se hur mycket trafik som kom från lokala sökresultat och få en tydligare bild av försäljning och konvertering. Genom att analysera dessa data kunde företaget optimera sin marknadsföring och anpassa sin strategi för att bättre möta de lokala kundernas behov och förväntningar.

Optimering av Google My Business-profiler

Ett av de viktigaste verktygen för lokal SEO är Google My Business. Genom att optimera företagets Google My Business-profiler kunde de öka sin synlighet i det lokala packresultatet och se till att deras kontaktinformation och företagsinformation var korrekt och uppdaterad. Företaget skapade och optimerade profiler för varje enskild butik, inklusive bilder, öppettider och recensioner. Genom att försäkra att företaget var korrekt representerat i Google My Business-profilerna kunde de dra nytta av lokal trafik och öka sin synlighet i lokala sökresultat.

Samla företagsnämnanden för varje plats

Att ha fler företagsnämnanden eller "lokala backlinks" är en viktig faktor för att förbättra den lokala synligheten. Därför samlade företaget företagsnämnanden för varje enskild butik genom att lägga in sin information i viktiga kataloger och verksamhetslistor. Genom att ha enhetlig och korrekt information i dessa nämnda källor förstärkte företaget sin lokala auktoritet och hjälpte till att förbättra sina lokala rankingar.

Implementera en strategi för Google-recensioner

Google-recensioner spelar en viktig roll i lokal SEO och påverkar företagets trovärdighet och synlighet. Därför implementerade företaget en strategi för att samla positiva Google-recensioner från sina kunder. De gjorde det enkelt för sina kunder att lämna recensioner genom att generera en Google-review-länk och tillhandahålla den till sina kunder. Dessutom erbjöd de en lösning i sina butiker där kunderna kunde lämna recensioner direkt. Denna strategi ökade antalet recensioner och gav företaget värdefull feedback för att förbättra sina produkter och tjänster.

Skapa informativa och detaljerade sidor för varje plats

En annan viktig åtgärd för att öka den lokala synligheten var att skapa informativa och detaljerade sidor för varje enskild butik. Dessa sidor innehöll allt från butikens öppettider och kontaktinformation till foton, erbjudanden och erbjudanden för den specifika butiken. Genom att erbjuda rikligt med information kunde företaget öka engagemanget från de lokala användarna och göra det lättare för dem att fatta beslut om att besöka butiken.

Resultat: Ökad lokal organisk trafik

Genom att genomföra dessa åtgärder i den första fasen av strategin lyckades företaget öka den lokala organiska trafiken med upp till 50-70 %, beroende på säsong och butik. Resultaten var ett direkt resultat av att förbättra den lokala synligheten och ge den bästa användarupplevelsen för de lokala kunderna. Företaget kunde dra nytta av den ökande efterfrågan och generera fler besök till sina butiker.

Fas 2: Utveckling och expansion

I den andra fasen av strategin fokuserade företaget på att utveckla sin lokal SEO-strategi ytterligare och expandera sin närvaro online. Målet var att öka försäljningen och öka den lokala synligheten genom att erbjuda värdefullt innehåll och attrahera fler potentiella kunder till webbplatsen.

Uppdatera och utvidga keyword-research och redaktionsplan

En viktig del av den fortsatta strategin var att uppdatera och utvidga keyword-research och redaktionsplan för att identifiera nya möjligheter och utmana konkurrensen. Genom att kontinuerligt optimera innehållet på webbplatsen kunde företaget förbli relevant för de lokala sökningarna och driva trafik till sina sidor.

Optimering och uppdatering av befintligt innehåll

Företaget jobbade också med att optimera och uppdatera befintligt innehåll, särskilt de detaljerade sidorna för varje butik. De identifierade områden där innehållet kunde förbättras för att öka engagemanget och konverteringarna. Genom att göra dessa förbättringar kunde företaget fortsätta att attrahera och behålla besökare, och samtidigt förbättra sina lokala rankingar.

Skapa topp-of-the-funnel-innehåll för köpguider och kundvård

För att attrahera potentiella kunder och erbjuda värde för befintliga kunder utvidgade företaget sin innehållsstrategi till att omfatta topp-of-the-funnel-innehåll. De skapade köpguider och innehåll för kundvård för att informera och utbilda användarna om deras produkter och erbjudanden. Genom att erbjuda detta värde kunde företaget locka trafik och öka konverteringsgraden från intresserade besökare till kunder.

Bygg högkvalitativa länkar för att öka auktoritet

En annan viktig komponent i den andra fasen av strategin var att bygga högkvalitativa länkar för att öka företagets auktoritet och rankingar. Genom att skapa "linkable assets" eller länkvärda resurser på sin webbplats kunde företaget locka och få länkar från inflytelserika webbplatser inom deras nisch. Detta förbättrade deras synlighet i sökmotorerna och ökade trafiken till deras webbplats.

Resultat: Ökad trafik och bättre lokala rankingar

Genom att genomföra dessa åtgärder i den andra fasen av strategin såg företaget ännu större trafikökningar på kortare tid. De lyckades också förbättra sina lokala rankingar för alla butiker, vilket direkt påverkade deras affärsresultat och försäljning. Den fortsatta utvecklingen av deras lokal SEO-strategi och satsningen på informativt innehåll gjorde det möjligt för företaget att få ännu bättre resultat och uppnå sina affärsmål.

Slutsats

Denna framgångsrika lokal SEO-strategi för möbelkedjan visar vikten av att ha en fokuserad och anpassad strategi för att förbättra lokal synlighet och generera mer trafik och försäljning. Genom att optimera webbplatsen, skapa informativa sidor, hantera Google My Business-profiler och implementera en strategi för Google-recensioner, lyckades företaget öka sin lokal organiska trafik och stärka sin lokala auktoritet. Vidareutvecklingen av strategin inkluderade att optimera och uppdatera befintligt innehåll, skapa topp-of-the-funnel-innehåll och bygga högkvalitativa länkar för att öka trafiken och förbättra rankingarna.

Denna framgångsrika lokal SEO-strategi visar att lokal synlighet och lokal sökmotoroptimering är viktiga verktyg för företag som vill nå sina lokalbefolkningar och öka försäljningen. Genom att införliva dessa bästa praxis och ta hänsyn till företagets unika behov och mål kan alla företag dra nytta av lokal SEO och uppnå framgång i den digitala världen.

Emoji-keywords: :point_down: Lokal SEO, :office: möbelkedja, :chart_with_upwards_trend: ökad synlighet, :computer: digital marknadsföring, :mortar_board: SEO-strategier, :mag_right: organisk trafik, :gem: nyckelordsoptimering, :earth_americas: lokala sökresultat, :bar_chart: affärsresultat

Vanliga frågor och svar (FAQ)

FAQ-svar baserat på innehållet kommer att fyllas i här.

Resurser

Inga externa webbplatser eller resurser nämns i det givna innehållet.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content