Magento 2- SEO-inställningar att känna till

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Magento 2- SEO-inställningar att känna till

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion
 2. Forskning och häktningsplanering
 3. Grundläggande inställningar: Allmänt och Web
 4. Säkerhet och HTTPS-konfiguration
 5. Produktkonfiguration och kategorier
 6. Robots.txt och Sitemap
 7. Avancerade inställningar för webbplatsen
 8. Innehållshantering och SEO-optimering
 9. Optimering av webbplatsens prestanda
 10. Sammanfattning
 11. Resurser

👉 Introduktion

Att optimera en Magento 2-webbplats för SEO är en viktig uppgift för att förbättra synligheten och rankningen på sökmotorresultatsidorna (SERP). Genom att göra rätt inställningar och använda bästa praxis kan du förbättra webbplatsens sökbarhet och locka till dig mer organisk trafik. I denna guide kommer vi att gå igenom de viktigaste SEO-inställningarna för en Magento 2-webbplats och ge dig praktiska tips och råd för att optimera din webbplats på bästa sätt.

👉 Forskning och häktningsplanering

Innan du dyker in i inställningarna för din Magento 2-webbplats är det viktigt att genomföra forskning och planering. Du måste förstå din målgrupp och identifiera de nyckelord och fraser som är relevanta för din verksamhet. Här är några steg att följa:

 1. Målgruppsanalys: Definiera din målgrupp och deras beteende online. Vilka är de intresserade av? Vilka problem eller behov har de som din webbplats kan lösa?
 2. Nyckelordsforskning: Använd olika verktyg som t.ex. Google Keyword Planner eller SEMrush för att undersöka relevanta nyckelord och deras sökvolym.
 3. Konkurrensanalys: Utvärdera dina konkurrenters webbplatser och deras SEO-strategier. Vilka nyckelord rankar de för? Vilka andra SEO-taktiker använder de?
 4. Häktningsplanering: Skapa en plan för din webbplatsstruktur och innehåll baserat på dina forskningsresultat. Identifiera de viktigaste landningssidorna och de nyckelord du vill optimera för.

Genom att genomföra noggrann forskning och ha en tydlig häktningsplan kan du maximera effektiviteten i ditt SEO-arbete och förbättra dina resultat på lång sikt.

👉 Grundläggande inställningar: Allmänt och Web

De grundläggande inställningarna för en Magento 2-webbplats finns i avsnittet "Allmänt" och "Webb" i backend. Här är några viktiga inställningar att tänka på:

 1. Auto Redirect till Bas-URL: Använd 301-omdirigering för att antingen omdirigera icke-www till www eller tvärtom, beroende på din preferens och slutliga URL-struktur.
 2. Webbfölj: Ja: Se till att använda webbserver-omskrivningar för att få rena URL:er utan användning av php-frågetecken.
 3. HTTPS för hela webbplatsen: Om möjligt, använd HTTPS för både din bas-URL och din säkra URL. Detta kan ge fördelar som minskad blandat innehåll och mer data i Google Analytics.
 4. Använd kategorisökväg för produkt-URL: Ja: Genom att aktivera detta tillåter du att kategorinamn visas i produkt-URL:erna, vilket kan förbättra sökbarhet och skapa en tydligare struktur.
 5. Robots Meta Tag: Index, Follow: Sätt den rätt inställningen för indexeringsstatus för levande webbplatser. För utvecklingssidor, välj "Noindex, Nofollow" för att undvika duplicering av innehåll.
 6. Robots.txt och Sitemap: Konfigurera din robots.txt-fil genom att ange vilka sökmotorer som ska tillåtas eller begränsas och ange platsen för din sitemap.xml.

Genom att optimera dessa grundläggande inställningar kan du skapa en stabil grund för din Magento 2-webbplats och optimera dess synlighet för sökmotorer.

👉 Säkerhet och HTTPS-konfiguration

Säkerhet på webben är en viktig faktor inte bara för skydd av användardata utan också för SEO. Genom att ha en korrekt konfigurerad HTTPS-anslutning kan du förbättra din webbplats trovärdighet och rankning i sökmotorerna. Här är några tips för att konfigurera HTTPS-korrekthet:

 1. Välj en tillförlitlig SSL-certifikatlösning: Kontakta en trovärdig SSL-certifikatleverantör och följ deras instruktioner för att få och installera ditt SSL-certifikat.
 2. Använd en ompekning för att omdirigera HTTP till HTTPS: Använd en 301-omdirigering för att säkerställa att användarna automatiskt dirigeras till den säkra versionen av din webbplats.
 3. Kontrollera och åtgärda blandat innehåll: Se till att alla resurser som laddas på din webbplats (bilder, skript, stilar) också är konfigurerade för HTTPS. Undvik blandat innehåll varningar i webbläsare.
 4. Uppdatera interna länkar: Kontrollera och uppdatera alla interna länkar på din webbplats för att peka på HTTPS-versionen av sidor och resurser.

Genom att ha en säker webbplats och använda HTTPS kan du ge en bättre användarupplevelse, förbättra trovärdigheten och säkerheten för din webbplats och få potentiella SEO-fördelar.

👉 Produktkonfiguration och kategorier

Förbättrad produktkonfiguration och hantering av kategorier kan ha en stor inverkan på webbplatsens SEO. Här är några tips att tänka på:

 1. Auto-generering av produkttitlar: Använd "Auto Generate" -alternativet för att populera SEO-titel, meta-nyckelord och meta-beskrivning för produkter baserat på deras namn.
 2. Produktrecensioner: Tillåt användarna att skriva produktrecensioner för att öka mängden användargenererat innehåll på din webbplats. Detta kan förbättra SEO och ge användbara insikter för potentiella kunder.
 3. Bildplatsbehållare: Se till att ha en standardbildplatsbehållare för produkter utan uppladdade bilder. Detta hjälper till att undvika att visa saknade bilder på din webbplats.

Genom att optimera din produktkonfiguration och hantera kategorier på ett effektivt sätt kan du förbättra användarupplevelsen och maximera SEO-potentialen för din Magento 2-webbplats.

👉 Robots.txt och Sitemap

Korrekt hantering av robots.txt-filen och sitemap är viktigt för att hjälpa sökmotorer att indexera din webbplats mer effektivt. Här är några viktiga steg att följa:

 1. Robots.txt: Skapa och konfigurera din robots.txt-fil för att specificera vilka webbrobotar som är tillåtna och vilka områden av din webbplats de ska indexera. Se också till att inkludera länken till din sitemap.xml-fil.
 2. Sitemap.xml: Generera en sitemap.xml-fil för din Magento 2-webbplats och inkludera länkar till de viktigaste sidorna och sidorna med hög prioritet. Detta hjälper sökmotorer att indexera din webbplats snabbare och mer noggrant.

Genom att optimera dessa två filer kan du förbättra sökbarheten för din webbplats och göra det enklare för sökmotorer att hitta och indexera ditt innehåll.

👉 Avancerade inställningar för webbplatsen

Utöver de grundläggande inställningarna finns det några avancerade inställningar för din Magento 2-webbplats som kan vara viktiga. Här är några exempel:

 1. Google Analytics och AdWords Conversion Tracking: Anslut din webbplats till Google Analytics för att få detaljerad data om dina besökare och användningen av din webbplats. Du kan också använda Google AdWords konverteringsspårning för att spåra resultatet av dina annonser och kampanjer.
 2. Kanoniska taggar: Använd kanoniska taggar för att undvika duplicering av innehåll och markera huvudversionen av en sida. Detta är användbart om du har dynamiskt genererade sidor med liknande innehåll.

Genom att konfigurera dessa avancerade inställningar kan du få djupare insikter om din webbplatsprestanda och effektivt spåra resultatet av dina marknadsföringsinsatser.

👉 Innehållshantering och SEO-optimering

För att optimera din Magento 2-webbplats för sökmotorer måste du göra rätt inställningar och hantera ditt innehåll på ett effektivt sätt. Här är några tips för innehållshantering och SEO-optimering:

 1. Page Titles och Meta-beskrivningar: Använd unika, informativa och sökoptimerade titlar och meta-beskrivningar för varje sida på din webbplats. Detta hjälper sökmotorer och användare att förstå vad varje sida handlar om.
 2. Användarvänligt URL-struktur: Skapa användarvänliga och sökoptimerade URL:er för dina sidor och produkter. Se till att inkludera relevanta nyckelord och vara konsekvent med din URL-struktur.
 3. Använd HTML-overskrifter och styling: Använd HTML-overskrifter (H1, H2, H3, etc.) för att strukturera ditt innehåll på ett lättläst och sökoptimerat sätt. Använd också fet och kursiv text för att lyfta fram viktiga ord eller fraser.
 4. Bildoptimering: Optimera dina bilder genom att komprimera filstorlekar och använda relevanta filnamn och alt-taggar. Detta hjälper sökmotorer att indexera och förstå bildinnehållet på din webbplats.
 5. Intern länkning: Använd interna länkar för att koppla samman relaterat innehåll och förbättra användarupplevelsen. Detta hjälper också sökmotorer att indexera och navigera på din webbplats.
 6. Responsiv design: Se till att din webbplats är optimerad för mobila enheter och har en responsiv design. Detta är viktigt för både SEO och att tillgodose användarnas behov.
 7. Unikt och engagerande innehåll: Skapa unikt och relevant innehåll som lockar och engagerar dina användare. Detta hjälper till att förbättra din webbplats auktoritet och locka till sig länkar från andra webbplatser.
 8. Uppdatera regelbundet: Uppdatera regelbundet ditt innehåll och lägg till nya sidor och produkter för att hålla din webbplats fräsch och attraktiv för sökmotorer och användare.

Genom att implementera dessa SEO-optimeringstekniker kan du förbättra synligheten och sökbarheten för din Magento 2-webbplats och attrahera mer organisk trafik och potentiella kunder.

👉 Optimering av webbplatsens prestanda

Webbplatsens prestanda spelar en viktig roll i sökmotoroptimering. En snabb och responsiv webbplats ger en bättre användarupplevelse och kan påverka sökresultaten positivt. Här är några tips för att optimera din Magento 2-webbplatsens prestanda:

 1. Optimera bildstorlekar: Komprimera bildstorlekar utan att förlora bildkvaliteten. Använd lämpliga bildformat och använd caching för att snabba upp bildläsning.
 2. Använd cachelösningar: Konfigurera cachelösningar som Varnish cache eller Redis för att minska webbsidans svarstid och serverbelastning.
 3. Minifiera CSS och JavaScript: Ta bort onödiga mellanrum, kommentarer och oanvända kodrader från CSS- och JavaScript-filer för att minska filstorleken och förbättra nedladdningstiden.
 4. Optimera databasen: Utför regelbundna indexeringar och komprimeringar av databasen för att minska söktider och optimera databasens prestanda.
 5. Använd CDN (Content Delivery Network): Använd en CDN för att distribuera ditt webbinnehåll över flera servrar över hela världen. Detta minskar nätverkslatens och påskyndar sidbelastningstider.
 6. Testa webbplatsens prestanda: Använd verktyg som PageSpeed Insights eller GTmetrix för att mäta och utvärdera din webbplatsens prestanda. Identifiera flaskhalsar och följ rekommendationer för förbättring.

Genom att optimera din Magento 2-webbplatsens prestanda kan du ge en bättre användarupplevelse och maximera möjligheten att ranka högre i sökmotorresultaten.

👉 Sammanfattning

Optimering av en Magento 2-webbplats för SEO är en kontinuerlig process som kräver forskning, planering och rätt inställningar. Genom att använda rätt SEO-tekniker kan du förbättra synlighet och sökbarhet och locka till dig mer organisk trafik och potentiella kunder. Innehållshantering, webbplatsens prestanda och användning av bästa praxis är avgörande för att uppnå framgång på den konkurrensutsatta online-marknaden.

👉 Resurser

Här är några resurser och verktyg som kan vara till nytta när du optimerar din Magento 2-webbplats för SEO:

Använd dessa resurser och verktyg för att få djupare insikter om din webbplats och optimera den för bättre SEO-resultat.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content