Mitt bästa ChatGPT SEO-arbetsflöde för 2024

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Mitt bästa ChatGPT SEO-arbetsflöde för 2024

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Workflow för att skriva e-handels SEO-blogginlägg
  • Skapa en beskrivning
  • Hitta lämpliga söktermer med hjälp av Keyword Tool
  • Hämta sitemapp och products-lista
  • Skapa en jämförelsetabell med hjälp av en skript
  • Konvertera markdown-tabellen till HTML
  • Skapa en artikel med hjälp av GPT-4
  • Lägg till interna länkar och anpassa innehåll
  • Klargöra bild och metadata för blogginlägget
 3. Slutord
 4. FaQ

🖋 Workflow för att skriva e-handels SEO-blogginlägg

Att skapa intressanta och väloptimerade blogginlägg för e-handel kräver en noggrann arbetsprocess. Följ denna workflow för att effektivt skriva SEO-blogginlägg som rankar högt och lockar till sig läsare.

 1. Skapa en beskrivning

Först och främst behöver du en beskrivning av det produktsortiment du vill skriva om. Det kan vara bästa mäns ryggsäckar för arbete och resor år 2024. Detta kommer att vara grund för ditt innehåll och hjälper dig att fokusera på relevanta söktermer och information.

 1. Hitta lämpliga söktermer med hjälp av Keyword Tool

För att hitta de bästa söktermerna att använda i ditt innehåll kan du använda dig av verktyg som Keyword Tool. Skriv in relevanta fraser som "bästa mäns ryggsäckar" och utforska de genererade söktermerna. Välj de mest relevanta för din produkt och målgrupp.

 1. Hämta sitemapp och products-lista

För att kunna skapa en jämförelsetabell behöver du tillgång till en sitemap och en lista med relevanta produkter. Hämta sitemap-filen från din webbplats och öppna den för att hitta rätt produkter att jämföra. Spara filen och kopiera den relativa sökvägen.

 1. Skapa en jämförelsetabell med hjälp av en skript

Öppna din kodredigerare som Visual Studio Code och använd ett skript för att automatiskt skapa en jämförelsetabell med hjälp av de hittade produkterna. Köp skriptet för att hitta matchande produkter och skapa en markdown-tabell för en snabb och exakt jämförelse.

 1. Konvertera markdown-tabellen till HTML

Efter att ha genererat en markdown-tabell med produktjämförelsen kan du konvertera den till HTML för att enkelt kunna implementera den på din webbplats. Använd en markdown till HTML-konverterare för att göra detta och se till att formateringen och länkarna överförs korrekt.

 1. Skapa en artikel med hjälp av GPT-4

För att utforma en trovärdig och intressant artikel kan du använda dig av GPT-4, en språkmodell för att generera högkvalitativt innehåll. Ange ämnet, t.ex. "bästa mäns ryggsäckar för arbete och resor år 2024", och låt GPT-4 skapa en artikelskiss eller till och med generera hela artikeln.

 1. Lägg till interna länkar och anpassa innehåll

Se till att inkludera interna länkar till relevanta sidor på din webbplats för att förbättra användarupplevelsen och ge läsarna ytterligare information. Anpassa också innehållet för att passa din målgrupp och optimera det med hjälp av de tidigare identifierade söktermerna.

 1. Klargöra bild och metadata för blogginlägget

Kompletera din artikel genom att gå igenom och justera bild- och metadata för blogginlägget. Här kan du lägga till en passande bild och anpassa metadata för att förbättra sökmotoroptimering och locka fler läsare till ditt innehåll.

Slutord

Genom att följa denna workflow kan du på ett effektivt sätt skapa SEO-optimerade blogginlägg för e-handel. Genom att använda tekniker som söktermsoptimering, produktjämförelsetabeller och automatiserad innehållsskapande kan du ranka högre i sökmotorresultaten och attrahera fler besökare till din webbplats. Fortsätt experimentera och utforska nya sätt att förbättra ditt arbetsflöde för att uppnå ännu bättre resultat.

FAQ (Vanliga frågor)

 1. Vilket verktyg rekommenderas för att hitta lämpliga söktermer?

  • Keyword Tool är ett utmärkt gratis verktyg för att hitta relevanta söktermer för ditt innehåll.
 2. Hur konverterar jag en markdown-tabell till HTML?

  • Du kan använda en markdown till HTML-konverterare på nätet för att smidigt konvertera din tabell för webbplatsimplementering.
 3. Vilken språkmodell kan jag använda för att generera innehåll?

  • GPT-4 är en kraftfull språkmodell som kan användas för att skapa högkvalitativt innehåll baserat på givna ämnen.
 4. Hur kan jag optimera mina blogginlägg för sökmotorer?

  • Förutom att använda relevanta söktermer kan du optimera dina blogginlägg genom att inkludera interna länkar, anpassa metadata och erbjuda värdefullt och engagerande innehåll för dina läsare.
 5. Vilka andra faktorer bör jag överväga för att ranka högre i sökmotorerna?

  • För att ranka högre bör du också se till att din webbplats har snabba laddningstider, mobilt anpassat gränssnitt och relevanta externa länkar som pekar till din webbplats.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content