Nicholas Jordans SEO-strategi genererar 1,5M organisk trafik per månad

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Nicholas Jordans SEO-strategi genererar 1,5M organisk trafik per månad

Innehållsförteckning

  1. Introduktion
  2. Bakgrund
  3. Nick Jordans framgångshistoria
  4. SEO-strategin för att nå 1,5 miljoner organiska träffar per månad
  5. Hur mycket innehåll behövs för att nå målet?
  6. Kvalitet kontra kvantitet
  7. Anställa rätt skribenter
  8. Bygga en effektiv arbetsprocess för innehållsskapande
  9. Varför använda WorkYellow för att anställa skribenter
  10. Uppföljning och utvärdering av resultat

📝 Introduktion

I dagens digitala värld är innehåll en väsentlig del av en framgångsrik SEO-strategi. Att publicera regelbundet och högkvalitativt innehåll kan hjälpa till att generera organiska träffar och öka synligheten i sökmotorerna. I denna artikel kommer vi att utforska hur mycket innehåll som behövs för att nå 1,5 miljoner organiska träffar per månad från Google och vilka strategier som kan användas för att uppnå detta mål. Vi kommer också att diskutera den bästa metoden för att anställa skribenter och bygga en effektiv arbetsprocess för innehållsskapande. Låt oss dyka in!

🌟 Bakgrund

Att få 1,5 miljoner organiska träffar per månad från Google är en imponerande prestation som kan ha betydande fördelar för företag och webbplatser. Nicholas Jordan, en framgångsrik entreprenör och SEO-expert, lyckades växa en webbplats från noll till 1,5 miljoner organiska träffar per månad utan att bygga några backlinks eller använda teknisk SEO. I denna artikel kommer vi att utforska den exakta strategin och processen som Jordan använde för att uppnå denna framgång.

🚀 Nick Jordans framgångshistoria

Nick Jordan är en framgångsrik entreprenör och grundare av flera framgångsrika projekt. Han har en imponerande meritlista inom SEO och har lyckats växa flera webbplatser från noll till tusentals organiska träffar per månad. Hans största framgångssaga är att få en webbplats att växa från noll till 1,5 miljoner organiska träffar per månad på bara två år, utan att använda några backlinks eller teknisk SEO. Detta hjälpte hans klient att gå från ett tidigt skede till en värdering av 2,2 miljoner dollar i serie B-finansiering och växa hans egen byrå från 1 till 45 skribenter och redaktörer på bara två år.

💡 SEO-strategin för att nå 1,5 miljoner organiska träffar per månad

Nick Jordan delar sin unika SEO-strategi som hjälpte honom att nå 1,5 miljoner organiska träffar per månad utan att bygga backlinks eller använda teknisk SEO. Genom att fokusera på att producera högkvalitativt innehåll och skapa en stor mängd av detta var han kunna öka webbplatsens synlighet och dra nytta av organisk trafik. Han delar också insikter om hur innehållet strukturerades och optimerades för att rankas högt i sökmotorerna. Jordan betonar vikten av att anställa de bästa skribenterna och hur man kan bygga en framgångsrik arbetsprocess för att öka effektiviteten och skapa en stark redaktionell teamkultur.

💪 Hur mycket innehåll behövs för att nå målet?

För att nå 1,5 miljoner organiska träffar per månad krävs en betydande mängd innehåll. Nick Jordan delar sin insikt om att producera 600-800 stycken innehåll per månad för att uppnå detta mål. Medan detta kan verka överväldigande för vissa, påpekar han att det är möjligt att nå betydande resultat genom att producera 10-40 innehåll per månad för mindre företag. Viktiga för det är att se till att innehållet är av hög kvalitet och relevanta för sökfrågor för att rankas högt i sökmotorerna och locka trafik.

⚖ Kvalitet kontra kvantitet

En viktig aspekt av Nick Jordans SEO-strategi är att kombinera både kvalitet och kvantitet när det gäller innehållet. Han betonar vikten av att producera högkvalitativt innehåll som är bättre än konkurrenternas och som möter användarnas behov. Samtidigt innebär den stora mängden innehåll att det finns fler möjligheter att locka organisk trafik och ranka för olika sökfrågor. Genom att fokusera på både kvalitet och kvantitet kan man maximera synligheten och uppnå önskade SEO-resultat.

🏆 Anställa rätt skribenter

En av de viktigaste delarna av Nick Jordans framgångsrika SEO-strategi är att anställa de bästa skribenterna. Han delar sina insikter om hur man hittar och anställer talangfulla och pålitliga skribenter. Han föreslår att testa och utvärdera ett stort antal kandidater för att hitta de bästa och att fokusera på personer som bryr sig om och är engagerade i skrivande. Han har också utvecklat en plattform som heter WorkYellow som gör det möjligt för företag att hitta och anställa kvalificerade skribenter baserat på deras prestationer i förtester som är skräddarsydda för varje arbetsgivare.

📝 Bygga en effektiv arbetsprocess för innehållsskapande

För att maximera produktiviteten och effektiviteten i innehållsskapandet är det viktigt att ha en väldefinierad arbetsprocess. Nick Jordan delar sin expertis om hur man bygger en effektiv arbetsprocess för att hantera innehållsskapande och redaktionellt arbete. Han betonar vikten av att ha dokumenterade arbetsrutiner för att säkerställa att alla i teamet har en tydlig uppfattning om uppgifter, deadlines och kvalitetsstandarder. Genom att optimera arbetsflödet kan man spara tid och energi och producera högkvalitativa resultat på ett effektivt sätt.

💼 Varför använda WorkYellow för att anställa skribenter

En viktig del av Nick Jordans framgång var att ha tillgång till en pool av talangfulla skribenter. WorkYellow är en plattform som han har utvecklat för att hjälpa företag att hitta och anställa de bästa skribenterna. Genom att använda denna plattform kan företag spara tid och energi genom att ha tillgång till en stor mångfald av skribenter och genom att utvärdera och testa kandidater innan de anställs. WorkYellow erbjuder också funktioner som kan bidra till att optimera arbetsflödet och öka produktiviteten inom innehållsskapande.

📈 Uppföljning och utvärdering av resultat

För att säkerställa framgång och kontinuerlig tillväxt är det viktigt att följa upp och utvärdera resultaten av innehållsskapandet. Nick Jordan delar sin insikt om hur man mäter och analyserar SEO-resultat och användarupplevelse för att kontinuerligt förbättra och optimera innehållsstrategin. Han påpekar också vikten av att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och riktlinjerna för SEO för att hålla sig framgångsrik och konkurrenskraftig.


Detta var en översikt över Nick Jordans framgångsrika strategi för att nå 1,5 miljoner organiska träffar per månad från Google. Genom att fokusera på att producera högkvalitativt innehåll, anställa de bästa skribenterna och bygga en effektiv arbetsprocess för innehållsskapande kan man maximera sin synlighet och dra nytta av organisk trafik. Genom att använda plattformar som WorkYellow kan man underlätta anställningsprocessen och öka produktiviteten inom innehållsskapande. Det är viktigt att inse att SEO är en pågående process som kräver ständig övervakning och optimering för att uppnå framgång.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content