Optimera din SEO-strategi med vårt kraftfulla verktyg

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Optimera din SEO-strategi med vårt kraftfulla verktyg

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion
 2. Vår Mission
 3. Varför byta till vår plattform
 4. Nyckelfunktioner
  • Fresh Desktop och Mobile Ranks
  • obegränsade Pitching-kampanjer
  • Flexibel prissättning
  • Användarvänligt API
  • Kundsupport
 5. Webbplatsanalys och rankspårning
  • CTR och sökvolym
  • Rankningsdata
  • Lanseringssidor
  • Möjlighetsskala
 6. Konkurrensanalys
  • Spårning av konkurrenter
  • Uppdatering av konkurrentdata
 7. Sökvolym och visibilitet
  • Aggregerad sökvolym
  • Synlighetsmetrik
 8. Organisk trafik och SEO-prognoser
  • Integration med Google Analytics
  • Beräkning av tillväxt potential
  • Rapportering och klienthantering
 9. SEO-mål och framsteg
  • Sätta upp SEO-mål
  • Anpassning av algoritmer
  • Uppskattning av organisk trafik
 10. Byrådashboards och rapportering
  • Översikt av byråns kampanjer
  • Månadsrapporter och engagemang
 11. Slutsats

Introduktion

Välkommen till vår SEO-plattform, där vi erbjuder kraftfulla lösningar för byråer som vill förbättra sin sökmotoroptimering. I detta dokument kommer vi att gå igenom alla funktioner och fördelar med vår plattform samt hur den kan hjälpa dig att lyckas med din SEO-strategi.

Vår Mission

Vår mission är att skapa verktyg och lösningar som proaktivt hjälper byråer att fokusera på det som är viktigt. Vi strävar efter att förbättra våra produkter och processer genom att lyssna på våra användare och deras behov. Genom att vara lyhörda för våra byråpartners kan vi erbjuda verktyg som gör dem mer framgångsrika och effektiva.

Varför byta till vår plattform

Det finns flera anledningar till varför du bör överväga att byta till vår plattform:

 • Fresh Desktop och Mobile Ranks: Vi rankar din webbplats varje dygn och erbjuder en SLA för snabb och exakt rankspårning från valfri plats.
 • Obegränsade Pitching-kampanjer: Du kan skapa obegränsade pitching-kampanjer för att vinna nya affärsmöjligheter och sedan enkelt omvandla dem till vanliga kampanjer med daglig rankspårning.
 • Flexibel prissättning: Vi erbjuder flexibel prissättning baserat på dina spårade sökord och webbplatser, så du betalar endast för vad du behöver.
 • Användarvänligt API: Vårt API är enkelt att använda och ger dig möjlighet att exportera obegränsad data. Du kan även ansluta sökmonitor-data till dina Google Data Studio-rapporter.
 • Kundsupport: Vi erbjuder snabb support genom att svara på dina frågor inom 15 minuter. Dessutom har du tillgång till dedikerade account managers som hjälper dig med migrationsprocessen och utbildning.

Nyckelfunktioner

Fresh Desktop och Mobile Ranks

Vi rankar din webbplats varje dygn och erbjuder en SLA för snabb och exakt rankspårning från valfri plats. Detta gör det möjligt för dig att snabbt se hur din webbplats presterar och optimera din SEO-strategi.

Obegränsade Pitching-kampanjer

Du kan enkelt skapa obegränsade pitching-kampanjer för att vinna nya affärsmöjligheter. När du har vunnit en klient kan du sedan enkelt omvandla kampanjen till en vanlig kampanj med daglig rankspårning. Detta gör det möjligt för dig att snabbt komma igång och övervaka din klients SEO-prestanda.

Flexibel prissättning

Vi erbjuder flexibel prissättning baserat på dina spårade sökord och webbplatser. Det innebär att du endast betalar för det du behöver, och att priset automatiskt justeras när du lägger till eller tar bort sökord och webbplatser. Detta gör det möjligt för dig att hålla din SEO-budget i kontroll och få mest ut av vår plattform.

Användarvänligt API

Vårt användarvänliga API ger dig möjlighet att exportera obegränsad data. Du kan enkelt ansluta din sökmonitor-data till dina Google Data Studio-rapporter och få en heltäckande översikt över din SEO-prestanda. API:t är fullständigt dokumenterat och enkelt att använda, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för att automatisera dina SEO-processer.

Kundsupport

Vi erbjuder snabb och pålitlig kundsupport. Vårt team finns tillgängligt för att svara på dina frågor och hjälpa dig med eventuella problem inom 15 minuter. Dessutom får du en dedikerad account manager som kommer att fungera som din primära kontaktperson och hjälpa dig med migrationsprocessen, onboarding och utbildning på plattformen.

Webbplatsanalys och rankspårning

En av våra kärnfunktioner är rankspårning och webbplatsanalys. Här får du en översikt över hur vi hjälper dig att optimera din webbplats och få bättre synlighet i sökmotorresultaten.

CTR och sökvolym

Vi förser dig med viktig information om CTR och sökvolym för dina sökord. Genom att analysera denna data kan du få insikt i hur väl dina sökord presterar och vilken potentiell trafik de kan generera. Detta hjälper dig att prioritera sökord och fokusera på de som kan ge bäst resultat.

Rankningsdata

Vi spårar och lagrar rankningsdata för upp till 100 konkurrenter varje dag. Detta ger dig värdefull information om hur din webbplats jämförs med dina konkurrenter i sökmotorerna. Du kan enkelt se vilka konkurrenter som rankar bäst och vilka sökord de rankar för. Detta hjälper dig att identifiera möjligheter och optimalisera din SEO-strategi.

Lanseringssidor

Vi ger dig också information om dina lanseringssidor. Om det finns problem med någon av dina lanseringssidor kommer du att få en signal om detta. Detta hjälper dig att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem som kan påverka din ranking i sökmotorerna.

Möjlighetsskala

Vi tillhandahåller en möjlighetsskala för dina sökord. Denna skala hjälper dig att bedöma vilka sökord som har störst potential att generera trafik och ge dig bättre synlighet. Genom att fokusera på sökord med hög möjlighet kan du maximera effekten av din SEO-insats.

Konkurrensanalys

För att hjälpa dig att hålla koll på dina konkurrenter erbjuder vi en konkurrensanalysfunktion. Här får du detaljerad information om dina konkurrenter och deras SEO-prestanda.

Spårning av konkurrenter

Vi spårar och lagrar information om de 100 bästa rankingssidorna för dina sökord varje dag. Detta gör det möjligt för dig att följa dina konkurrenters SEO-prestanda och se vilka sökord de rankar för. Du kan också övervaka deras rankingtrender och identifiera möjligheter att ta över deras positioner i sökmotorresultaten.

Uppdatering av konkurrentdata

Vi uppdaterar ständigt våra konkurrentdata för att ge dig de senaste uppgifterna om dina konkurrenters SEO-prestanda. Detta gör det möjligt för dig att hålla dig konkurrenskraftig och anpassa din SEO-strategi efter aktuella marknadsförhållanden.

Sökvolym och synlighet

Vi tillhandahåller även information om sökvolym och synlighet för dina sökord. Detta hjälper dig att förstå hur populära dina sökord är och hur synlig din webbplats är i sökmotorerna.

Aggregerad sökvolym

Vi aggregerar sökvolymsdata för dina sökord och ger dig en översikt över hur många sökningar som görs varje månad. Detta hjälper dig att bedöma hur stor potential dina sökord har att generera trafik till din webbplats.

Synlighetsmetrik

Vi tillhandahåller även en synlighetsmetrik som mäter din webbplats synlighet i sökmotorresultaten. Genom att analysera denna metrik kan du se hur väl din webbplats rankar för dina sökord och hur mycket trafik det genererar. Detta hjälper dig att mäta framgången för din SEO-strategi.

Organisk trafik och SEO-prognoser

För att hjälpa dig uppskatta och prognostisera din organiska trafik erbjuder vi en SEO-prognosfunktion. Denna funktion hjälper dig att sätta upp realistiska mål för din SEO-kampanj och förstå vilken potential din webbplats har att generera organisk trafik.

Integration med Google Analytics

Vi erbjuder integration med Google Analytics för att kunna analysera dina organiska keyword-data och relatera dem till din SEO-prestanda. Genom att koppla samman dessa data kan vi ge dig en mer komplett bild av din organiska trafik och hjälpa dig att identifiera möjligheter till förbättring.

Beräkning av tillväxtpotential

Vi beräknar den potentiella tillväxten för din SEO-kampanj baserat på dina nuvarande keyword-rankings och målpositioner. Detta ger dig en uppskattning av hur mycket ytterligare organisk trafik du kan förvänta dig att generera om du når dina mål. Detta hjälper dig att bedöma värdet av din SEO-insats och sätta realistiska mål för din kampanj.

Rapportering och klienthantering

Vi erbjuder också omfattande rapporterings- och klienthanteringsverktyg. Du kan enkelt generera månatliga rapporter och dela dem med dina klienter. Våra rapporter ger dig omfattande information om din SEO-prestanda och hjälper dig att kommunicera värdet av din insats till dina klienter.

SEO-mål och framsteg

För att hjälpa dig att sätta upp och uppnå dina SEO-mål erbjuder vi en SEO-mål och framstegsfunktion. Denna funktion hjälper dig att definiera och analysera dina SEO-mål och hålla koll på dina framsteg mot dem.

Sätta upp SEO-mål

Du kan enkelt sätta upp SEO-mål för dina kampanjer. Vår plattform hjälper dig att definiera dina målpositioner och beräkna den förväntade tillväxten i organisk trafik om du når dina mål. Detta hjälper dig att sätta realistiska mål för din SEO-kampanj och hålla koll på dina framsteg mot dem.

Anpassning av algoritmer

Vi erbjuder en flexibel algoritm som kan anpassas efter dina behov och preferenser. Du kan justera olika variabler och se hur de påverkar din beräknade tillväxt och framsteg mot dina mål. Detta hjälper dig att optimera din SEO-strategi och maximera dina resultat.

Uppskattning av organisk trafik

Vi beräknar den förväntade tillväxten i organisk trafik om du når dina SEO-mål. Genom att analysera dina nuvarande keyword-rankings och jämföra dem med dina mål kan vi ge dig en uppskattning av hur mycket ytterligare organisk trafik du kan förvänta dig att generera. Detta hjälper dig att bedöma värdet av din SEO-insats och sätta realistiska mål för din kampanj.

Byrådashboards och rapportering

För att underlätta hanteringen av dina klienter och rapportering erbjuder vi en byrådashboard. Här kan du snabbt se och analysera all viktig information om dina kampanjer och klienter.

Översikt av byråns kampanjer

Byrådashboarden ger dig en översikt av alla dina kampanjer och klienter. Du kan snabbt se hur varje kampanj och klient presterar och identifiera eventuella problem eller möjligheter. Detta hjälper dig att snabbt fatta beslut och fokusera på de områden som behöver din uppmärksamhet.

Månadsrapporter och engagemang

Du kan också generera och hantera månadsrapporter direkt från byrådashboarden. Vårt system håller koll på alla dina rapporter och ger dig information om vilka som är inlämnade, öppnade eller behöver uppdateras. Du kan också mäta dina klienters engagemang och få värdefulla insikter om hur dina rapporter används av dina klienter.

Slutsats

Vi hoppas att denna översikt har gett dig en klar bild av vad vår SEO-plattform kan erbjuda. Med våra kraftfulla verktyg och flexibla funktioner kan du optimera din SEO-strategi och maximera dina resultat. Vi är dedikerade till att ge dig den bästa möjliga upplevelsen och hjälpa dig att nå dina mål. Kontakta oss idag för att komma igång och ta din SEO till nästa nivå!

Highlights:

 • Vår SEO-plattform erbjuder kraftfulla verktyg och lösningar för att förbättra din SEO-strategi.
 • Vi fokuserar på att lyssna på våra byråpartners och skapa verktyg som hjälper dem att bli mer framgångsrika och effektiva.
 • Våra nyckelfunktioner inkluderar daglig rankspårning, obegränsade pitching-kampanjer och flexibel prissättning.
 • Vi erbjuder en mängd olika analyser och prognosverktyg för att hjälpa dig att förstå och optimera din SEO-prestanda.
 • Vårt dashboard och rapporteringssystem hjälper dig att hantera dina klienter och kommunicera värdet av din SEO-insats.
 • Kontakta oss idag för att komma igång och ta din SEO till nya höjder.

FAQ

Fråga: Hur ofta rankar ni min webbplats? Svar: Vi rankar din webbplats varje dygn för att ge dig den senaste och mest exakta rankningsinformationen.

Fråga: Kan jag anpassa mina SEO-mål? Svar: Ja, du kan anpassa dina SEO-mål baserat på dina specifika behov och preferenser. Vår plattform hjälper dig att sätta realistiska mål och mäta ditt framsteg mot dem.

Fråga: Hur får jag tillgång till kundsupport? Svar: Vi erbjuder snabb och pålitlig kundsupport. Kontakta oss via vår supportkanal och vi svarar på dina frågor inom 15 minuter.

Fråga: Kan jag skapa och anpassa månatliga rapporter? Svar: Ja, du kan enkelt generera och anpassa månatliga rapporter från vår plattform. Du kan också dela rapporterna med dina klienter för att visa värdet av din SEO-insats.

Fråga: Kan jag följa mina konkurrenter och få insikter om deras SEO-prestanda? Svar: Ja, vi erbjuder konkurrensanalysverktyg som gör det möjligt för dig att spåra och analysera dina konkurrenters SEO-prestanda. Du kan få information om deras rankningar, sökvolym och synlighet i sökmotorerna.

Fråga: Kan jag anpassa algoritmen för att beräkna min SEO-prognos? Svar: Ja, du kan anpassa algoritmen för att beräkna din SEO-prognos baserat på dina preferenser och behov. Du kan justera olika variabler och se hur de påverkar resultatet.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content