Så här hittar du SEO-klienter | Mitt hemliga program för att hitta kunder till agents SEO

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Så här hittar du SEO-klienter | Mitt hemliga program för att hitta kunder till agents SEO

📖 Innehållsförteckning:

 1. Introduktion
 2. Steg 1: Anmäl dig till Legit Leads
 3. Steg 2: Söka efter leads
 4. Steg 3: Skapa en SEO-audit med Chat GPT
 5. Steg 4: Skicka audit till potentiella kunder
 6. Steg 5: Automatisera processen
 7. Slutsats

📝 Artikel:

Steg 1: Anmäl dig till Legit Leads

Att hitta potentiella kunder för din SEO- eller digitala marknadsföringsbyrå kan vara en utmaning. Men med rätt verktyg kan du hitta kvalitetsleads och få din pipelined full. Ett sådant verktyg är Legit Leads.

Första steget är att anmäla dig till Legit Leads. Detta verktyg kommer att hjälpa dig att hitta företag eller webbplatser som behöver SEO eller digital marknadsföringstjänster. Med Legit Leads kan du söka efter leads baserat på en mängd olika kriterier, som behov av blogginnehåll, bristfällig SSL, behov av SEO och mycket mer.

När du är anmäld till Legit Leads kan du gå vidare till nästa steg för att hitta kvalitetsleads.

Steg 2: Söka efter leads

Nu när du är anmäld till Legit Leads är det dags att börja söka efter potentiella kunder. Verktyget ger dig olika sökkriterier att välja mellan, inklusive bristande SSL, behov av blogginnehåll, behov av SEO och mer.

Du kan välja att söka efter leads baserat på bransch eller plats. Till exempel kan du söka efter rörmokare i Detroit. När du har angett dina sökkriterier kommer Legit Leads att dra in relevanta leads åt dig.

När du har hittat leads kan du gå vidare till nästa steg för att skapa en SEO-audit med hjälp av Chat GPT.

Steg 3: Skapa en SEO-audit med Chat GPT

För att övertyga dina potentiella kunder behöver du erbjuda något av värde. En bra metod är att erbjuda en kostnadsfri SEO-audit för deras webbplats. Med verktyget Chat GPT kan du skapa en SEO-audit på några minuter.

För att använda Chat GPT, fyll i företagets namn och adress i formuläret. Verktyget kommer att generera en SEO-audit som visar vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra webbplatsens ranking och synlighet. Du kan anpassa auditens innehåll och lägga till specifika rekommendationer för varje kund.

När auditet är klar kan du gå vidare till nästa steg för att skicka auditet till dina potentiella kunder.

Steg 4: Skicka audit till potentiella kunder

Nu är det dags att kontakta dina potentiella kunder och erbjuda dem SEO-auditet du har skapat med Chat GPT. Skicka ett personligt meddelande där du berättar om auditet och hur det kan hjälpa dem att förbättra sin webbplatsrankning och synlighet.

Var noga med att betona att detta är en kostnadsfri tjänst och att de inte åläggs några åtaganden genom att acceptera auditet. Du kan också erbjuda att diskutera auditet och hjälpa dem att implementera rekommendationerna om de behöver stöd.

Genom att erbjuda en värdefull tjänst som SEO-auditet ökar du dina chanser att få potentiella kunder att bli intresserade av dina tjänster.

Steg 5: Automatisera processen

Om du vill effektivisera och automatisera processen kan du använda olika verktyg och automatiseringsprogram. Detta kommer att spara tid och underlätta hanteringen av dina leads.

Det finns program som kan automatisera följ-upp-meddelanden och hjälpa dig att hålla reda på dina kontakter och kundinteraktioner. Du kan även överväga att outsourca vissa delar av processen till frilansare eller virtuella assistenter.

Slutsats

Att hitta kunder för din SEO- eller digitala marknadsföringsbyrå kan vara utmanande, men med rätt verktyg och strategi kan du öka dina chanser till framgång. Genom att använda Legit Leads och Chat GPT kan du hitta kvalitetsleads och erbjuda värdefulla tjänster till potentiella kunder. Kom ihåg att anpassa din strategi och vara öppen för att testa olika tillvägagångssätt för att hitta vad som fungerar bäst för din verksamhet.

✨ Höjdpunkter:

 • Registrera dig för Legit Leads för att hitta potentiella kunder
 • Använd Chat GPT för att skapa SEO-audit
 • Erbjud potentiella kunder kostnadsfri SEO-audit
 • Automation och outsourcing kan effektivisera processen

FAQ:

Fråga: Hur kan jag registrera mig för Legit Leads? Svar: Du kan registrera dig för Legit Leads genom att besöka deras webbplats och följa registreringsprocessen.

Fråga: Fungerar Legit Leads för olika branscher och regioner? Svar: Ja, Legit Leads fungerar för olika branscher och regioner. Du kan anpassa dina sökkriterier för att hitta leads inom ditt intresseområde.

Fråga: Vilka andra verktyg kan jag använda för att automatisera processen? Svar: Det finns olika verktyg och program som kan hjälpa dig att automatisera processen, inklusive e-postmarknadsföringsverktyg och följ-upp-automatisering.

Fråga: Kan jag använda Chat GPT för andra typer av tjänster än SEO-audit? Svar: Ja, Chat GPT kan anpassas för att skapa olika typer av offerter och analyser för olika tjänster och branscher.

Fråga: Är det nödvändigt att följa upp med potentiella kunder? Svar: Ja, det är viktigt att följa upp med potentiella kunder för att bygga relationer och konvertera dem till betalande kunder. Du kan använda automatiserade följ-upp-meddelanden eller manuella uppföljningar beroende på dina behov och preferenser.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content