Skriva perfekt ALT-text för SEO-optimering

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Skriva perfekt ALT-text för SEO-optimering

Innehållsförteckning

 1. Vad är alt-text?
 2. Varför är alt-text viktigt för bild-SEO?
 3. Hur skriver man en bra alt-text?
 4. Begränsningar för alt-text
 5. Att använda Get Clicked-appen för att uppdatera alt-text
 6. Vanliga misstag att undvika med alt-text
 7. Fördelar med korrekt alt-text
 8. Nackdelar med felaktig alt-text
 9. Att optimera alt-text för Google-sökning
 10. FAQ - Vanliga frågor om alt-text

🔍 Vad är alt-text?

Alt-text, eller alternativ text, är en beskrivning av en bild som används för att förbättra bild-SEO. Alt-text kan läsas av skärmläsare och hjälper synskadade användare att förstå vad bilden föreställer. Det är också ett sätt att ge sökmotorer som Google mer information om bildinnehållet på din webbplats.

🔍 Varför är alt-text viktigt för bild-SEO?

Alt-text är viktigt av flera skäl:

 1. Tillgänglighet: Alt-text används av skärmläsare för att informera synskadade användare om bildinnehållet. Genom att ha korrekta och beskrivande alt-texter kan du förbättra tillgängligheten på din webbplats.

 2. Sökmotoroptimering: Sökmotorer som Google använder alt-text som en signal för att förstå innehållet på din sida. Genom att ha relevanta nyckelord och beskrivningar i alt-texten kan du förbättra din ranking i sökresultaten och öka synligheten för din webbplats.

 3. Användarupplevelse: Korrekt alt-text hjälper användare att förstå din bild och skapar en bättre användarupplevelse. Genom att ge en beskrivande alt-text kan du informera användare om bildens syfte och kontext.

 4. Google Bilder: Genom att ha relevanta och beskrivande alt-texter kan dina bilder synas i Google Bilder-sökningar, vilket kan leda till ökad trafik till din webbplats.

🔍 Hur skriver man en bra alt-text?

Att skriva en bra alt-text är viktigt för att få ut det mesta av bild-SEO. Här är några riktlinjer att följa:

 1. Var beskrivande: Beskriv innehållet i bilden på ett tydligt och konkret sätt. Tänk på vad en person skulle säga om bilden om de beskrev den för någon som inte kan se den.

 2. Använd nyckelord: Inkludera relevanta nyckelord som är relaterade till din bild och din sida. Detta hjälper sökmotorer att förstå ämnet och koppla samman den med relaterade söktermer.

 3. Håll det kort och koncist: Försök att hålla alt-texten inom 125 tecken, eftersom vissa skärmläsare har begränsningar. Undvik att vara för långdragen eller använda onödiga termer.

 4. Undvik att överoptimera: Försök att undvika överdriven användning av nyckelord. Keyword stuffing kan vara skadligt för din SEO och kan göra att din sida uppfattas som spam av sökmotorer.

 5. Var detaljerad: I mån av möjlighet, inkludera detaljer om bilden som kan vara relevanta för användare eller sökmotorer. Detta kan inkludera färg, storlek, plats eller vad som helst som kan vara relevant för bilden.

 6. Var grammatiskt korrekt: Se till att din alt-text är grammatiskt korrekt och lätt att förstå. Undvik stavfel eller grammatiska fel.

🔍 Begränsningar för alt-text

När du skapar en alt-text finns det några begränsningar att ta hänsyn till:

 1. Teckenbegränsning: Håll alt-texten inom 125 tecken för att säkerställa att skärmläsare kan läsa den i sin helhet.

 2. Språk: Använd ett språk som är relevant för webbsidan, och använd det på ett sätt som är tydligt och förståeligt för användarna.

 3. Tillförlitlighet: Var noggrann och korrekt i din beskrivning av bilden. Undvik att överdriva eller ge felaktig information.

 4. Kortfattadhet: Håll alt-texten kort och koncis, men se till att den fortfarande ger tillräckligt med information för att förstå bilden.

🔍 Att använda Get Clicked-appen för att uppdatera alt-text

Med Get Clicked-appen kan du enkelt uppdatera alt-texten för dina bilder. Följ dessa steg för att använda appen:

 1. Öppna appen och navigera till produktinsikterna.
 2. Välj den produkt du vill uppdatera alt-texten för.
 3. Du kommer att se en lista över alla bilder för den produkten.
 4. Kontrollera om några bilder saknar alt-text eller om de behöver förbättras.
 5. Klicka på en bild för att redigera alt-texten.
 6. Skriv in den nya alt-texten enligt riktlinjerna som diskuterats ovan.
 7. Spara ändringarna och upprepa processen för andra bilder som behöver uppdateras.

Genom att använda Get Clicked-appen kan du enkelt optimera alt-texten för dina bilder och förbättra din bild-SEO.

🔍 Vanliga misstag att undvika med alt-text

När du skapar alt-text finns det några vanliga misstag som du bör undvika:

 1. Tom alt-text: Lämna inte alt-texten tom. En tom alt-text ger ingen information till användare eller sökmotorer.

 2. Generella alt-texter: Undvik generiska beskrivningar som "bild", "foto" eller "grafik". Försök istället att vara specifik och tydlig om vad bilden föreställer.

 3. Överdriven nyckelordsanvändning: Undvik att fylla alt-texten med för många nyckelord. Detta kan ses som sökmotorspam och kan påverka ditt sidovärde negativt.

 4. För långa alt-texter: Håll alt-texten kort och koncis. Undvik att ha för långa alt-texter som kan vara svåra att läsa för användare med skärmläsare.

 5. Felaktig beskrivning: Se till att du korrekt beskriver innehållet i bilden. Att felaktigt beskriva bilden kan förvirra användare och sökmotorer.

🔍 Fördelar med korrekt alt-text

Att ha korrekta alt-texter för dina bilder kommer med flera fördelar:

 1. Förbättrad tillgänglighet: Genom att ge en beskrivande alt-text kan du göra din webbplats mer tillgänglig för synskadade användare och användare med skärmläsare.

 2. Bättre bild-SEO: Genom att använda relevanta nyckelord och beskrivningar i alt-texten kan du förbättra din bild-SEO och öka synligheten för din webbplats.

 3. Förbättrad användarupplevelse: Korrekt alt-text hjälper användare att förstå vad bilderna föreställer och skapar en bättre övergripande användarupplevelse.

🔍 Nackdelar med felaktig alt-text

Att ha felaktiga alt-texter eller att inte inkludera alt-text alls kan ha negativa konsekvenser:

 1. Dålig tillgänglighet: Utan alt-text missar du möjligheten att göra din webbplats tillgänglig för synskadade användare och användare med skärmläsare.

 2. Sämre SEO: Utan relevanta nyckelord och beskrivningar i alt-texten kan sökmotorer ha svårt att förstå och indexera dina bilder, vilket kan påverka din SEO-närvaro negativt.

 3. Sämre användarupplevelse: Utan alt-text kan användare ha svårt att förstå vad bilderna föreställer eller vilken relevans de har för sidan de besöker.

 4. Missade trafikmöjligheter: Utan korrekta alt-texter kan dina bilder inte visas i Google Bilder-sökningar, vilket innebär att du går miste om potentiell trafik till din webbplats.

🔍 Att optimera alt-text för Google-sökning

För att optimera alt-texten för Google-sökning, följ dessa riktlinjer:

 1. Använd relevanta nyckelord: Inkludera nyckelord relaterade till dina bilder och sidor för att hjälpa Google att förstå din kontext och koppla samman dem med relevanta söktermer.

 2. Var specifik: Beskriv innehållet i bilden på ett konkret och tydligt sätt. Ge så mycket detaljer som möjligt för att ge användare och sökmotorer relevant information.

 3. Håll alt-texten kort: Håll alt-texten inom 125 tecken för att säkerställa att den kan läsas av skärmläsare i sin helhet.

 4. Undvik keyword stuffing: Undvik att överdriva användningen av nyckelord i alt-texten. Detta kan ses som spam av sökmotorer och påverka din ranking negativt.

 5. Blixt-SEO-tips: För att ytterligare optimera dina bilder och alt-texter kan du säkerställa att filnamnet för bilden och bildens metadata är också relaterade till dina nyckelord och beskrivningar.

Genom att optimera alt-texten för Google-sökning kan du maximera chanserna att dina bilder syns i sökresultaten och öka trafiken till din webbplats.

🔍 FAQ - Vanliga frågor om alt-text

 1. Vad händer om jag inte inkluderar alt-text i mina bilder?

  • Utan alt-text går du miste om möjligheten att göra din webbplats tillgänglig för synskadade användare, och dina bilder kan ha svårt att indexeras och synas i Google-sökningar.
 2. Är det nödvändigt att inkludera nyckelord i alt-texten?

  • Att inkludera relevanta nyckelord kan hjälpa Google att förstå innehållet i dina bilder och koppla samman dem med relevanta söktermer, men undvik överdriven nyckelordsanvändning.
 3. Finns det någon teckenbegränsning för alt-text?

  • Ja, alt-text bör vara inom 125 tecken för att säkerställa att den kan läsas av skärmläsare utan att bli avbruten.
 4. Vad är skillnaden mellan alt-text och bildtitel?

  • Alt-text är en beskrivning av bilden och används för skärmläsare, medan bildtiteln är en attribut för själva HTML-elementet och används främst för att ge ytterligare information när en användare håller muspekaren över en bild.
 5. Kan jag använda alt-text för att lura sökmotorer?

  • Nej, det är inte rekommenderat att använda alt-text för att lura eller vilseleda sökmotorer. Att använda relevanta och korrekta beskrivningar är viktigt för en ärlig och användarvänlig webbplats.
 6. Behöver jag hitta och redigera manuellt alt-text för varje bild på min webbplats?

  • Med hjälp av Get Clicked-appen kan du enkelt hitta och redigera alt-text för dina bilder och produkter automatiskt, vilket sparar tid och gör processen enklare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa effektiva alt-texter som förbättrar din bild-SEO och användarupplevelse. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta vårt supportteam.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content