Spåra nyckelord: Så spårar du nyckelordspositioner med SEMrush | SEO-grunderna

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Spåra nyckelord: Så spårar du nyckelordspositioner med SEMrush | SEO-grunderna

Innehållsförteckning

 1. Fördelarna med att spåra dina nyckelordspositioner
 2. Så använder du SEMrush för att spåra nyckelordspositioner
 3. Steg 1: Skapa ett projekt i SEMrush
 4. Steg 2: Konfigurera positionsövervakning för dina nyckelord
 5. Steg 3: Så kontrollerar du dina nyckelordspositioner
 6. Förståelse av dina positionsspårningsrapporter
 7. Tolkning av positionsspalten
 8. Skillnadsspalten och vad den betyder
 9. Volymkolumnen och hur den kan hjälpa dig
 10. Url-spalten och dess betydelse
 11. Att hålla koll på kampanjens framsteg
 12. Sammanfattning

🎯 Fördelarna med att spåra dina nyckelordspositioner

Att följa nyckelordspositioner är en viktig del av SEO-strategin. Genom att spåra dina nyckelordspositioner kan du utvärdera prestandan hos din SEO-strategi, se hur väl dina konkurrenters strategier fungerar och reflektera över dina egna ansträngningar. I den här artikeln kommer vi att utforska hur du kan använda SEMrush för att spåra dina nyckelordspositioner i Google.

Så använder du SEMrush för att spåra nyckelordspositioner

Att använda SEMrush för att spåra nyckelordspositioner är en enkel och effektiv process. Här är de tre stegen du behöver följa:

Steg 1: Skapa ett projekt i SEMrush

För att komma igång med att spåra dina nyckelordspositioner i SEMrush måste du först skapa ett projekt. Gå till administrationspanelen och hitta knappen för projekt. Klicka på "Lägg till nytt projekt" och fyll i projektnamn och domän-URL. Om du redan har skapat ett projekt kan du gå direkt till projektets instrumentpanel.

Steg 2: Konfigurera positionsövervakning för dina nyckelord

För att spåra dina nyckelordspositioner i SEMrush, gå till verktyget för positionsövervakning. Lägg till huvudområdet du vill rikta in dig på, till exempel USA eller en specifik stad om det är tillämpligt. Lägg till de nyckelord du vill spåra i sandboxen och klicka på "Lägg till i projekt". Klicka sedan på "Börja spåra".

Steg 3: Så kontrollerar du dina nyckelordspositioner

För att kontrollera dina nyckelordspositioner i SEMrush, gå till positionsövervakningen på ditt projektinstrumentpanel. Gå till översikt och ställ in en period för när du vill spåra dina nyckelordspositioner. I rankingsöversikten får du tillgång till en lista över dina målnyckelord och deras viktiga mätvärden, inklusive eventuella förändringar i positionen.

Förståelse av dina positionsspårningsrapporter

När du har konfigurerat ditt positionsspårningsrapport kommer du att vilja kontrollera den regelbundet för att hålla koll på dina positioner. Verktyget spårar nyckelordspositioner dagligen, så du kommer alltid att vara uppdaterad.

När du analyserar din rapport bör du tänka på följande punkter:

 • Positionsspalt: Denna mätare jämför nyckelordspositioner mellan två datum som du väljer. Du kan använda den för att spåra framstegen för en kampanj genom att specificera start- och slutdatum. Skillnadsspalt: Denna spalt visar skillnaden i positioner mellan de två datum du valt, vilket indikerar hur mycket du har framstegat eller tappat. En nedgång i rankning kan tyda på att en konkurrent nu riktar in sig på samma nyckelord som du och kräva en översyn av din SEO-strategi.
 • Volymkolumn: Denna kolumn visar den månatliga sökvolymen för ditt nyckelord eller för en samling av nyckelord. Om du ser att sökvolymen minskar över tid indikerar det att färre människor söker efter dessa termer. Du kan justera din SEO-kampanj, eftersom det kan finnas mindre konkurrens och möjlighet att förbättra dina ansträngningar för de nyckelorden och återfå deras ranking.
 • Url-kolumn: Denna kolumn visar URL:en till webbsidan som visas i SERP för dina målnyckelord. Detta är de sidor som dyker upp när en användare skriver in den nyckelordsfrasen i en sökmotor. Om rätt URL för dina målnyckelord inte finns med måste du skriva om innehållet på dina önskade sidor.

Genom att hålla koll på kampanjens framsteg med hjälp av kolumnen för datum kan du förstå hur din SEO-strategi presterar över tid. Det är viktigt att komma ihåg att du endast bör kontrollera dina nyckelordspositioner en gång i månaden eftersom Googles dagliga algoritmutjusteringar kan ändra de faktiska siffrorna och generera små svängningar som inte återspeglar dina rankingar korrekt. När du har kontrollerat dina nyckelord med positionsövervakningsverktyget kan du utforma en strategi för att stödja positiva förändringar och åtgärda eventuella negativa förändringar du märker.

Tack för att du tittade på den här guiden om att spåra dina nyckelordspositioner med SEMrush!

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content