Tjäna 650 kr/mån med SEOak - Garth Jordans SEO återförsäljarprogram

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Tjäna 650 kr/mån med SEOak - Garth Jordans SEO återförsäljarprogram

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion
 2. Bakgrund och erfarenhet
 3. Affärsmål
 4. Användning av SEO-tjänster
 5. Fördelar och nackdelar med SE Oak
 6. Alternativ och överväganden
 7. Onboarding-process
 8. Överraskningar med SEO
 9. Fördelar med SE Oak
 10. Rekommendationer och råd
 11. Kontaktinformation

👉 Introduktion

I denna artikel kommer vi att höra från en kvalificerad SEO-partner som har tjänat över 4 400 dollar på sina första nio månader med SE Oak och för närvarande tjänar cirka 650 dollar varje månad genom att sälja våra white-label SEO-tjänster. Vi kommer att utforska hans erfarenheter och upptäckter med SE Oak, samt fördelarna och nackdelarna med samarbetet. Låt oss börja genom att ta en titt på bakgrunden och erfarenheten hos denna SEO-partner.

👉 Bakgrund och erfarenhet

Den här SEO-partnern är en välkänd grafisk formgivare med många års erfarenhet inom branschen. Efter att ha arbetat med trycksaker och design bestämde han sig för att utforska möjligheterna på internet under slutet av 90-talet. Han grundade Jordan Creative år 2013 och erbjuder nu webbdesign, webbutveckling och webbhotellstjänster. Trots att han inte hade mycket kunskap om SEO, var han villig att utforska möjligheter att implementera det i sina kundernas projekt.

👉 Affärsmål

Huvudmålet för denna SEO-partner är att växa sin kundbas genom att attrahera kvalitetskunder med återkommande intäkter. Han strävar efter att expandera inom vinbranschen och fastighetsbranschen, och planerar även att anställa en assistent för att hjälpa till med arbetet och möta efterfrågan. Genom att samarbeta med SE Oak hoppas han uppnå sina företagsmål och bygga framgångsrika, långsiktiga relationer med sina kunder.

👉 Användning av SEO-tjänster

Tidigare erbjöd inte denna SEO-partner några SEO-tjänster internt. Dock säkerställde de alltid att de byggde SEO-vänliga webbplatser och indexerade dem med Google Search Console. De installerade också ofta Google Analytics för att samla in och analysera data. Sedan de började samarbeta med SE Oak har denna partner kunnat erbjuda sina kunder en högre nivå av SEO-tjänster genom att använda SE Oaks white-label SEO-lösningar.

👉 Fördelar och nackdelar med SE Oak

Enligt denna partner är en av de största fördelarna med att arbeta med SE Oak det faktum att det är en "set it and forget it"-tjänst. Han har fullt förtroende för att SE Oak kommer att ta hand om alla SEO-behov och leverera goda resultat utan att han behöver vara mycket involverad. Han behöver bara se till att kunderna får sina rapporter, och om det behövs kan han delta i ett samtal. En annan fördel är att SE Oak är baserat i USA och har lokal förståelse för marknaden. Nackdelarna var huvudsakligen relaterade till det okända i början av samarbetet, men dessa tvivel försvann snabbt när samarbetet utvecklades.

👉 Alternativ och överväganden

Innan han valde att arbeta med SE Oak, övervägde denna SEO-partner att anställa en anställd eller kontraktör för att ta hand om SEO-uppgifterna. Dock var kostnaden och pålitligheten hinder för dessa alternativ. Att anställa lokala personer i Kalifornien var mycket dyrt, och att anlita en kontraktör utanför delstaten innebar risker i form av bristande kvalitet. Genom att välja SE Oak kunde denna partner undvika dessa problem och få tillgång till pålitliga och kostnadseffektiva white-label SEO-tjänster.

👉 Onboarding-process

Onboarding-processen med SE Oak ansågs vara smidig och enkel. Kundens webbplats snabba uppdateringar möjliggjorde en snabbare onboarding-process. Den partneranpassade frågeformuläret bidrog till att förstå kundens exakta behov och önskemål. Den efterföljande planeringen och inrättandet av SEO-programmet gynnades av den tydliga kommunikationen och responsen från SE Oak. Sammantaget var onboarding-processen en positiv upplevelse.

👉 Överraskningar med SEO

Denna SEO-partner insåg snabbt att det fanns mer i SEO än bara tekniska aspekter som nyckelordsoptimering och meta-beskrivningar. Han upptäckte att innehållsskapande och externa länkar var avgörande för att lyckas med SEO. Genom att samarbeta med SE Oak har han fått en djupare förståelse för dessa aspekter och har insett att SEO tar tid och tålamod för att generera resultat.

👉 Fördelar med SE Oak

Den främsta fördelen med SE Oak, enligt denna partner, är den ökade konverteringen på webbplatser. Med hjälp av SE Oaks SEO-tjänster kan hans kunder uppnå sina konverteringsmål och få mer värde från sina webbplatser. Han uppskattar också det pålitliga och professionella förhållandet med SE Oak, samt det faktum att de levererar resultat och är lätta att kommunicera med.

👉 Rekommendationer och råd

Denna partner rekommenderar SE Oak till andra digitala marknadsföringsföretag som letar efter pålitliga och professionella white-label SEO-tjänster. Han betonar vikten av pålitlighet, responsivitet och resultatinriktning, vilket han anser vara kärnkvaliteterna hos SE Oak. Han föreslår att när du rekommenderar SE Oak till andra företag bör du vara ärlig och öppen om din upplevelse och påvisa fördelarna med att arbeta med en så pålitlig partner.

👉 Kontaktinformation

Om någon vill lära sig mer om denna partners egna tjänster, kan de besöka hans webbplats jordancreative.com för mer information.

🌟 Högst rankade SEO-tjänster i Sverige 🌟

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content