Tom Nguyen - SEO-experten löser GMB-suspension i St. Petersburg

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Tom Nguyen - SEO-experten löser GMB-suspension i St. Petersburg

📑 Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Omvandlingen av Tom Nguyens verksamhet
 3. Flytten till St. Petersburg, Florida
 4. Ändring av företagsadress och telefonnummer
 5. Återställning av Google My Business-listningen
 6. Byggandet av auktoritet genom länkbygge
 7. Gäsbloggande som strategi för att få länkar och exponering
 8. Vikten av informativt innehåll för att öka Google-rankningen
 9. Längden på blogginlägg för att få Googles uppmärksamhet
 10. Andra problem som kan uppstå under en företagsflytt
 11. Kontaktinformation för att nå Tom Nguyen

🖋️ Introduktion

Välkommen till Trust Factor Radio! I den här intervjun får du möta Tom Nguyen, även känd som "Mr. Technique", en expert inom webbdesign och SEO-tjänster. I den häruppföljningen berättar Tom om hur hans verksamhet har utvecklats och vad som har förändrats sedan hans senaste intervju för några år sedan. Vi kommer att prata om hur företagsflytt och ändringar av företagets adress och telefonnummer kan påverka en verksamhets lokala rankning och Google My Business-listning. Dessutom kommer Tom att dela med sig av sina bästa strategier för att bygga auktoritet och få länkar från högkvalitativa webbplatser genom gästbloggande och informativt innehåll. Häng med!

🖋️ Omvandlingen av Tom Nguyens verksamhet

Tom börjar berätta om förändringar i sin verksamhet sedan deras senaste intervju. Han har flyttat sin verksamhet från Atlanta, Georgia till St. Petersburg, Florida. Även om han fortfarande har majoriteten av sina kunder i Atlanta, har han utökat sitt verksamhetsområde på grund av Covid-19-pandemin och den övergång till fjärrmöten istället för personliga möten. Tom berättar också om betydelsen av att behålla personlig kontakt med sina kunder och beskriver fördelarna med att ha klienter från andra delar av USA.

🖋️ Flytten till St. Petersburg, Florida

Tom förklarar att en av anledningarna till hans flytt till St. Petersburg var det behagliga klimatet och närheten till stranden. Han nämner också att genom att flytta sin verksamhet till en annan stad var han medveten om att han skulle förlora sina lokala rankingar på Google. Han beskriver vilka utmaningar han ställdes inför när han bytte företagsadress och telefonnummer och hur han lyckades återställa sin Google My Business-listning efter att den automatiskt stängdes av.

🖋️ Återställning av Google My Business-listningen

Tom delar sin erfarenhet av att återställa sin Google My Business-listning efter adress- och telefonnummerändringen. Han förklarar att han var tvungen att fylla i ett återställningsformulär och vänta på respons från Googles supportteam. Han beskriver också de utmaningar han ställdes inför när det gällde att kommunicera med supportteamet och hur han till slut lyckades få sin listning återställd genom att följa Googles riktlinjer och ge dem nödvändig information och bevis.

🖋️ Byggandet av auktoritet genom länkbygge

Tom diskuterar vikten av att bygga länkar för att etablera auktoritet och förbättra sökmotorrankingen. Han nämner specifika strategier som att få länkar från lokalaidkataloger och att samarbeta med sina leverantörer för att få exponering och länkar. Han berättar också om sina erfarenheter av att genomföra intervjuer och skapa fallstudier med sina leverantörer och hur dessa innehåll kan hjälpa till att öka auktoriteten och trafiken till hans webbplats.

🖋️ Gästbloggande som strategi för att få länkar och exponering

Tom delar med sig av sina insikter kring gästbloggande som en effektiv strategi för att få länkar och exponering för sin verksamhet. Han förklarar att det är viktigt att leta efter möjligheter inom sin bransch eller relaterade nischer och att fokusera på att skapa ett ömsesidigt fördelaktigt innehåll för både företaget och värdwebbplatsen. Han nämner också fördelarna med att få kommentarer och interaktion från läsare och hur det kan bidra till att öka rankingen och auktoriteten hos en webbplats.

🖋️ Vikten av informativt innehåll för att öka Google-rankningen

Tom belyser betydelsen av informativt innehåll för att öka rankningen på Google. Han förklarar att Google kan särskilja mellan sökningar med informationssyfte och köpabsikter, och att det är nödvändigt att leverera både informativt innehåll och mer säljorienterat innehåll på webbplatsen. Han diskuterar också fördelarna med att använda informativa blogginlägg för att öka trafiken och ge värdefull information till besökarna.

🖋️ Längden på blogginlägg för att få Googles uppmärksamhet

Tom förklarar att det inte finns någon exakt rekommenderad längd för blogginlägg för att få Googles uppmärksamhet. Han råder till att ha åtminstone 1200 tecken i ett blogginlägg och att erbjuda värdefullt och engagerande innehåll för läsarna. Han framhåller också att det är viktigt att få kommentarer och interaktion från läsare eftersom det hjälper till att öka rankingen och auktoriteten hos en webbplats.

🖋️ Andra problem som kan uppstå under en företagsflytt

Tom tar upp andra möjliga problem som kan uppstå i samband med en företagsflytt, såsom att behålla lokala rankingar, etablera sig i en ny stad och hantera ändringar av företagets adress och telefonnummer. Han delar med sig av sina tankar om att fånga upp rangordnade organiska sökresultat och att han kommer att arbeta vidare med att stärka sin lokala närvaro i St. Petersburg.

🖋️ Kontaktinformation för att nå Tom Nguyen

Om du vill komma i kontakt med Tom Nguyen och hans företag, besök hans webbplats här eller ring honom på 888-421-2746.

👉 Highlights:

 • Tom Nguyen har flyttat sin webbdesign- och SEO-verksamhet från Atlanta, Georgia till St. Petersburg, Florida.
 • Han har utökat sitt verksamhetsområde till att omfatta kunder från olika delar av USA.
 • Att ändra företagsadress och telefonnummer kan påverka företagets lokala ranking och Google My Business-listning.
 • Återställning av Google My Business-listningen kan vara en utmanande process som kräver kontakt med supportteamet och följer riktlinjerna noggrant.
 • Byggande av auktoritet genom länkbygge och gästbloggande kan hjälpa till att förbättra företagets ranking och trafik.
 • Informativt innehåll spelar en viktig roll för att öka Google-rankningen och erbjuda värdefull information till besökare.
 • Blogginlägg bör vara minst 1200 tecken, och kommentarer och interaktion från läsarna kan hjälpa till att öka rankingen och auktoriteten hos en webbplats.
 • Vid företagsflytt kan det uppstå problem med att bibehålla lokala rankingar och etablera sig i en ny stad.
 • För att kontakta Tom Nguyen och hans företag, besök hans webbplats eller ring honom på 888-421-2746.

📝 FAQ

Fråga: Hur långt bör ett blogginlägg vara? Svar: Det finns ingen exakt rekommenderad längd, men ett blogginlägg bör vara minst 1200 tecken för att vara tillräckligt informativt och engagerande för läsarna.

Fråga: Hur kan man återställa en Google My Business-listning efter att den har blivit stängd av? Svar: För att återställa en Google My Business-listning måste man fylla i ett återställningsformulär och följa Googles riktlinjer. Det kan också vara nödvändigt att kontakta supporten och ge ytterligare information eller bevis.

Fråga: Vilka strategier kan användas för att bygga auktoritet och få länkar till sin webbplats? Svar: Att få länkar från lokala kataloger och samarbeta med leverantörer för att skapa fallstudier eller intervjuer kan vara effektiva strategier för att bygga auktoritet och få länkar till sin webbplats.

Fråga: Varför är informativt innehåll viktigt för att öka Google-rankningen? Svar: Google värdesätter informativt innehåll eftersom det ger värdefull information till användarna och ökar användarupplevelsen. Informativt innehåll kan också locka till sig länkar och dela på sociala medier, vilket kan hjälpa till att förbättra webbplatsens ranking.

Fråga: Vilka problem kan uppstå under en företagsflytt och hur kan de lösas? Svar: Några vanliga problem vid en företagsflytt inkluderar förlust av lokala rankingar, ändringar av företagsadress och telefonnummer, samt etablering i en ny stad. För att lösa dessa problem är det viktigt att följa Googles riktlinjer för att återställa Google My Business-listningen och att använda strategier som lokalt länkbygge och informativt innehåll för att bygga auktoritet och öka synligheten på webben.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content