Undvik vanliga misstag med Google Analytics förbättra din webbplats

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Undvik vanliga misstag med Google Analytics förbättra din webbplats

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Vilka är vi?
 3. Vad är Google Analytics?
 4. Vanliga fallgropar att undvika
  • Mäta för många irrelevanta åtgärder
  • Att inte tilldela värden till icke-ecommerce-konverteringar
  • Att inte använda e-handelsspårningskod på icke-ecommerce-webbplatser
  • KPI:er som inte kan mätas utan anpassad kod
  • Att inte granska GA-koden
 5. Verktyg för att undvika fallgroparna
  • Screaming Frog
  • Analytics Helper
 6. Avslutande tankar

📈 Bättre webbanalys med Google Analytics

Har du någonsin undrat hur du kan förbättra din webbplatsens prestanda och få mer insikt om dina besökare? Då är Google Analytics ett verktyg du borde bekanta dig med. Som en ledande expert inom webbanalys på The Search Church är jag här för att dela med mig av några vanliga fallgropar och bästa praxis för att använda Google Analytics till fullo.

1. Introduktion

Välkommen till en spännande resa in i världen av webbanalys med Google Analytics. I den här artikeln kommer vi att utforska hur du kan maximera värdet av din analysdata och ta informerade beslut för att förbättra din webbplatsens resultat. Vi kommer även att undvika några vanliga misstag som många webbplatsägare gör när de använder Google Analytics.

2. Vilka är vi?

Låt mig först berätta lite om mig själv och The Search Church. Jag heter Rachel Carson och jag leder Analytics-avdelningen här. Utöver mitt arbete på The Search Church är jag också en aktiv medlem i Google Analytics-forumet och bidrar till att svara på frågor och hjälpa till att lösa problem som andra användare stöter på.

3. Vad är Google Analytics?

Innan vi dyker in i de vanliga fallgroparna är det viktigt att förstå vad Google Analytics är och varför det är en så värdefull resurs för webbplatsägare och marknadsförare. Google Analytics är en kraftfull analysplattform som ger dig omfattande insikter i dina besökares beteenden, trafikkällor, konverteringar och mycket mer.

För att säkerställa att vi är på samma sida kommer jag att ge en kort överblick över några av de viktigaste funktionerna i Google Analytics. Detta kommer att hjälpa dig att förstå hur du kan dra nytta av denna fantastiska plattform för att förbättra din webbplatsens prestanda och nå dina mål.

4. Vanliga fallgropar att undvika

Under mina erfarenheter som webbanalyst har jag stött på vissa vanliga fallgropar som många webbplatsägare hamnar i när de använder Google Analytics. Genom att undvika dessa misstag kan du dra nytta av den fulla potentialen hos denna kraftfulla analysplattform och få mer noggranna och relevanta insikter.

Mäta för många irrelevanta åtgärder

En av de vanligaste misstagen jag har sett är att mäta för många åtgärder som inte har någon betydelse för ditt webbplatsens framgång. Det är frestande att mäta allting och tro att fler data är bättre. Men i verkligheten kan för många mål och åtgärder leda till förvirring och överflödig information.

För att undvika detta misstag bör du fokusera på de åtgärder som verkligen har betydelse för din webbplatsens framgång. Identifiera de nyckelindikatorer som är mest relevanta för dina mål och mät endast dessa. Genom att ha en tydlig och fokuserad mätstrategi kan du få en klar bild av hur din webbplats presterar och fatta informerade beslut för att förbättra den.

Att inte tilldela värden till icke-ecommerce-konverteringar

Ett annat vanligt misstag är att inte tilldela värden till icke-ecommerce-konverteringar. Många webbplatsägare fokuserar främst på försäljningsrelaterade konverteringar och glömmer bort värdet av andra åtgärder, som att registrera sig för nyhetsbrev eller ladda ner resurser.

Genom att tilldela värden till dessa icke-ecommerce-konverteringar kan du få en tydligare bild av deras inverkan på din webbplatsens framgång. Genom att mäta värdet av varje konvertering kan du sätta en prislapp på användarinteraktioner som inte genererar omedelbara intäkter, men som kan leda till framtida försäljning. Detta gör det möjligt för dig att mäta och jämföra framgången för alla konverteringar, oavsett om de är direkt kopplade till försäljning eller inte.

Att inte använda e-handelsspårningskod på icke-ecommerce-webbplatser

Ett annat vanligt misstag är att inte använda e-handelsspårningskod på icke-ecommerce-webbplatser. Även om du inte säljer produkter direkt på din webbplats kan du dra nytta av e-handelsspårning för att få insikt i användarbeteenden och spåra andra värdefulla åtgärder, som genomförda köp eller nedladdningar av resurser.

Att använda e-handelsspårningskod på din webbplats gör det möjligt för dig att mäta och analysera dessa åtgärder, och få en djupare förståelse för hur de påverkar din webbplatsens resultat. Genom att ha tillgång till denna information kan du fatta mer informerade beslut och optimera din webbplats för att maximera konverteringar och användarupplevelse.

KPI:er som inte kan mätas utan anpassad kod

Det är också viktigt att vara medveten om att vissa KPI:er inte kan mätas direkt med standardfunktionerna i Google Analytics och kan kräva anpassad kod. Detta kan vara fallet för vissa specifika åtgärder som du vill mäta på din webbplats.

Vid identifiering av dessa KPI:er är det viktigt att arbeta tillsammans med en utvecklare för att implementera den anpassade koden som krävs för att kunna spåra dessa åtgärder. Det kan vara en extra arbetsinsats, men det kommer att ge dig värdefulla insikter som annars skulle vara svåra att fånga. Kom ihåg att anpassa dina KPI:er för att matcha dina specifika mål och unika behov.

Att inte granska GA-koden

Sist men inte minst är det viktigt att regelbundet granska din GA-kod för att säkerställa att den fungerar korrekt. Ibland kan kodproblem uppstå, vilket kan påverka den data du samlar in och leda till felaktig information.

Genom att utföra en kodgranskning på din webbplats och se till att allt är korrekt konfigurerat kan du undvika dessa problem och säkerställa att du får exakt och tillförlitlig data. Detta är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut som kan påverka din webbplats framgång.

5. Verktyg för att undvika fallgroparna

Nu när vi har diskuterat några vanliga fallgropar, låt oss utforska några verktyg som kan hjälpa dig att undvika dessa misstag och optimera din användning av Google Analytics.

Screaming Frog

Ett användbart verktyg som kan hjälpa dig att identifiera problem med GA-koden är Screaming Frog. Detta verktyg ger dig möjlighet att analysera hela din webbplats och kontrollera om GA-koden är korrekt implementerad och finns på alla relevanta sidor. Det kan också hjälpa dig att hitta eventuella problem med dubbla kodversioner eller saknad kod på vissa sidor.

För att använda Screaming Frog behöver du bara ange webbadressen till din webbplats och låta verktyget göra resten. Du kommer att få en detaljerad rapport om din webbplatsens GA-kod och eventuella problem som behöver åtgärdas. Detta kan vara till stor hjälp för att identifiera och lösa eventuella kodrelaterade frågor.

Analytics Helper

Ett annat praktiskt verktyg som kan underlätta din analysprocess är Analytics Helper, en Chrome-tillägg. Med detta verktyg kan du snabbt och enkelt kontrollera om GA-koden finns på en sida genom att helt enkelt titta på en liten färgad bubbla i webbläsarens verktygsfält. En grön bubbla indikerar att GA-koden är närvarande, medan en annan färg visar att det kan finnas ett problem.

Detta verktyg är särskilt användbart när du bläddrar genom en webbplats och vill vara säker på att GA-koden fortfarande är korrekt implementerad och fungerar som den ska. Genom att använda Analytics Helper kan du snabbt identifiera eventuella problem och vidta åtgärder för att rätta till dem.

6. Avslutande tankar

Slutligen, för att lyckas med webbanalys och använda Google Analytics till sin fulla potential, är det viktigt att undvika vanliga fallgropar och använda de rätta verktygen. Genom att mäta relevanta åtgärder, tilldela värden till konverteringar, använda rätt kod, och regelbundet granska din GA-kod, kan du dra nytta av den kraftfulla analysplattformen och göra välgrundade beslut för att förbättra din webbplats.

Med verktyg som Screaming Frog och Analytics Helper kan du enkelt övervaka och optimera din GA-kod för att säkerställa exakt och tillförlitlig datainsamling. Med dessa verktyg till hands kommer du att vara redo att ta din webbanalys till nästa nivå och maximera värdet av din analysdata.

Om du har några frågor längs vägen, tveka inte att kontakta mig på Twitter eller i Google Analytics-forumet. Jag är alltid redo att hjälpa till och dela med mig av mina kunskaper om webbanalys. Lycka till med din webbplats och ditt användande av Google Analytics! 🚀

Höjdpunkter

 • Använd Google Analytics för att få insikter i din webbplatsprestanda och besökares beteenden.
 • Undvik att mäta för många irrelevanta åtgärder och fokusera istället på de som verkligen har betydelse.
 • Tilldela värden till icke-ecommerce-konverteringar för att få en bättre förståelse för deras påverkan.
 • Använd e-handelsspårning även på icke-ecommerce-webbplatser för att få värdefull information.
 • Var medveten om att vissa KPI:er kan kräva anpassad kod för att mätas korrekt.
 • Granska din GA-kod regelbundet för att försäkra dig om att den fungerar som den ska.
 • Verktyg som Screaming Frog och Analytics Helper kan underlätta processen och hjälpa dig identifiera eventuella problem.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Kan jag använda Google Analytics på alla typer av webbplatser? Svar: Ja, du kan använda Google Analytics på de flesta typer av webbplatser, oavsett om det är en e-handelssida eller en blogg.

Fråga: Hur kan jag tilldela värden till icke-ecommerce-konverteringar? Svar: För att tilldela värden till icke-ecommerce-konverteringar kan du använda målkonverteringar i Google Analytics och ange ett dollarvärde för varje konvertering.

Fråga: Krävs det tekniska kunskaper för att implementera anpassad kod i Google Analytics? Svar: Ja, för att implementera anpassad kod kan det vara fördelaktigt att ha tekniska kunskaper eller samarbeta med en utvecklare.

Fråga: Varför ska jag granska min GA-kod regelbundet? Svar: Att granska din GA-kod regelbundet hjälper till att säkerställa att koden fungerar korrekt och att du får exakt och tillförlitlig data för din analys.

Fråga: Vilka andra verktyg finns tillgängliga för att förbättra webbanalys med Google Analytics? Svar: Förutom Screaming Frog och Analytics Helper finns det många andra verktyg och tillägg som kan hjälpa till att förbättra din webbanalys, som Google Tag Manager och Data Studio.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content