Bí mật SEO với Google & Bing

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Bí mật SEO với Google & Bing

Mục lục

 1. Giới thiệu
 2. Cách xếp hạng trang web
 3. Những myths phổ biến
  • 3.1 Số lượng backlink không quyết định vị trí xếp hạng
  • 3.2 Cần tạo ra nội dung chất lượng
  • 3.3 Quảng cáo không ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng trong kết quả tìm kiếm tự nhiên
 4. Ý nghĩa của sự cộng tác giữa các công cụ tìm kiếm
 5. Chú ý đến robot.txt và crawl control
 6. JavaScript và việc xử lý trang web
  • 6.1 Ý nghĩa của cân bằng giữa phía máy chủ và phía máy khách
  • 6.2 Khám phá các công cụ hợp tác giữa Microsoft và Google
 7. Tầm quan trọng của ý định câu truy vấn
 8. Tư duy đúng về xếp hạng trang web
 9. Tương lai của SEO và công cụ tìm kiếm
 10. Kết luận và tạm biệt

Bài viết

🔥 Thách thức xưng bán hàng hóa Mandeo!

Chào mừng quý vị đến với phiên bản 2 của chuỗi "Phá bỏ những mầm mống về SEO". Chuỗi này chú trọng vào phía SEO hơn so với mùa trước. Và mùa đầu tiên này cũng được người phát triển gửi câu hỏi và phá bỏ những mầm mống mà các nhà phát triển đặt ra. Mùa này là phía SEO.

Trong tập đầu tiên, chúng ta có một tâm điểm thú vị. Và chúng ta có Sandhya từ Microsoft, và bạn đang làm việc trong nhóm tạo ra Bing Webmaster Tools. Điều này thực sự tuyệt vời. Và có bạn từ Google là Martin. Martin đại diện cho lãnh vực tìm kiếm của Google. Hãy bắt đầu!

📚 Mục 1: Giới thiệu

Chào mừng quý vị trở lại với "Phá bỏ những mầm mống về SEO". Đây là mùa 2. Trong mùa đầu tiên, chúng ta đã lấy các câu hỏi từ các nhà phát triển và phá bỏ những mầm mống đó. Mùa này sẽ nói về phía SEO.

📚 Mục 2: Cách xếp hạng trang web

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là "Làm thế nào để đạt vị trí xếp hạng hàng đầu?". Tuy nhiên, việc xếp hạng trang web không chỉ phụ thuộc vào một yếu tố như số lượng backlink.

📚 Mục 3: Những myths phổ biến

 • 3.1 Số lượng backlink không quyết định vị trí xếp hạng
 • 3.2 Cần tạo ra nội dung chất lượng
 • 3.3 Quảng cáo không ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng trong kết quả tìm kiếm tự nhiên

📚 Mục 4: Ý nghĩa của sự cộng tác giữa các công cụ tìm kiếm

Microsoft và Google là hai công cụ tìm kiếm hàng đầu trên thế giới. Mặc dù có sự cạnh tranh, nhưng cả hai công ty đều có sự cộng tác để cung cấp trải nghiệm tìm kiếm tốt nhất cho người dùng và các chủ sở hữu trang web.

📚 Mục 5: Chú ý đến robot.txt và crawl control

Robot.txt và crawl control là hai khái niệm quan trọng trong SEO. Việc hiểu và sử dụng chúng một cách đúng đắn sẽ giúp tối ưu hóa quá trình thu thập thông tin trang web của các công cụ tìm kiếm.

📚 Mục 6: JavaScript và việc xử lý trang web

JavaScript là một nguồn tài nguyên quan trọng trong việc xây dựng trang web. Tuy nhiên, việc sử dụng JavaScript đúng cách và hiệu quả là một bài toán khó. Hãy tìm hiểu cách các công cụ tìm kiếm như Microsoft và Google đang xử lý vấn đề này.

📚 Mục 7: Tầm quan trọng của ý định câu truy vấn

Khám phá vai trò quan trọng của ý định câu truy vấn trong việc xếp hạng trang web. Hiểu rõ ý định của người dùng sẽ giúp bạn tạo nội dung phù hợp và đáp ứng nhu cầu của họ.

📚 Mục 8: Tư duy đúng về xếp hạng trang web

Đừng chỉ tập trung vào các yếu tố kỹ thuật khi tối ưu hóa trang web. Hãy nắm bắt ý định của người dùng và đảm bảo rằng trang web của bạn đáp ứng được nhu cầu của họ.

📚 Mục 9: Tương lai của SEO và công cụ tìm kiếm

Dự đoán về tương lai của SEO và công cụ tìm kiếm. Khám phá những xu hướng mới và sự thay đổi trong ngành này.

📚 Mục 10: Kết luận và tạm biệt

Tổng kết cuộc trò chuyện và chia tay. Đừng quên xem phần tiếp theo về "phân phối crawl" với Alexis Sanders.

Pro:

 • Phân tích chi tiết về SEO và tìm kiếm trên web
 • Cung cấp thông tin về những myths phổ biến và các yếu tố quan trọng trong xếp hạng trang web
 • Đề xuất các giải pháp và công cụ để tối ưu hóa trang web
 • Đàm phán trên quyền truy cập và chia sẻ các kịch bản phù hợp

Cons:

 • Có thể cần có sự hiểu biết cơ bản về SEO để hiểu nội dung
 • Khá dài và tốn nhiều thời gian để đọc và tiếp thu thông tin.

Điểm nổi bật

 • Cung cấp thông tin chi tiết về SEO và việc xếp hạng trang web
 • Nhấn mạnh sự cộng tác giữa các công cụ tìm kiếm lớn
 • Lưu ý đến các vấn đề liên quan đến JavaScript và nền tảng công nghệ web
 • Khuyến nghị sự tập trung vào ý định của người dùng và tầm quan trọng của nội dung chất lượng

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content