Cách tạo danh sách từ khóa cho website của bạn

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách tạo danh sách từ khóa cho website của bạn

Mục lục

  1. Hướng dẫn xây dựng danh sách từ khóa lớn trong 10 phút
  2. Sử dụng công cụ tìm kiếm từ khóa Google Planner và Ubersuggest
  3. Xử lý dữ liệu từ khóa trong Excel hoặc Google Sheets
  4. Loại bỏ các từ khóa trùng lặp và sắp xếp theo lượt tìm kiếm hàng tháng
  5. Tạo danh sách từ khóa cuối cùng

Hướng dẫn xây dựng danh sách từ khóa lớn trong 10 phút 😊

Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một danh sách từ khóa lớn cho trang web của bạn chỉ trong 10 phút. Đây là một phần của loạt bài viết hướng dẫn SEO dành cho người mới bắt đầu mà bạn có thể tìm thấy miễn phí trên YouTube.

Trước tiên, trong video trước, tôi đã hướng dẫn cách nghiên cứu từ khóa và xây dựng một danh sách từ khóa khác nhau. Tuy nhiên, trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một danh sách từ khóa mà bạn muốn tối ưu hóa trang web của mình.

Bước 1: Sử dụng công cụ tìm kiếm từ khóa Google Planner và Ubersuggest

Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng hai công cụ tìm kiếm từ khóa khác nhau để thu thập dữ liệu. Công cụ đầu tiên là Google Keyword Planner trong tài khoản Google Ads của bạn. Công cụ này cung cấp thông tin từ khóa liên quan và số lượt tìm kiếm hàng tháng. Công cụ thứ hai là Ubersuggest, công cụ miễn phí của Neil Patel, cung cấp thông tin chi tiết về từ khóa và xu hướng tìm kiếm.

Bước 2: Xử lý dữ liệu từ khóa trong Excel hoặc Google Sheets

Sau khi thu thập tất cả dữ liệu từ Google Keyword Planner và Ubersuggest, chúng ta sẽ chuyển sang xử lý dữ liệu trong Microsoft Excel hoặc Google Sheets. Đầu tiên, bạn sẽ cần nhập dữ liệu vào các tệp Excel tương ứng.

Bước 3: Loại bỏ các từ khóa trùng lặp và sắp xếp theo lượt tìm kiếm hàng tháng

Sau khi nhập dữ liệu, chúng ta sẽ loại bỏ các từ khóa trùng lặp và chỉ giữ lại các từ khóa duy nhất. Điều này giúp tạo ra một danh sách từ khóa sạch và dễ quản lý. Sau đó, chúng ta sẽ sắp xếp danh sách này theo thứ tự lượt tìm kiếm hàng tháng từ cao đến thấp.

Bước 4: Tạo danh sách từ khóa cuối cùng

Cuối cùng, chúng ta sẽ có một danh sách từ khóa lớn với các từ khóa chính và các từ khóa liên quan có lượng tìm kiếm hàng tháng cao. Với danh sách này, bạn có thể tối ưu hóa trang web của mình cho từng từ khóa và tạo các trang tương ứng trên trang web của bạn.

Đó là cách xây dựng một danh sách từ khóa lớn trong 10 phút! Nhớ làm theo các bước tôi đã trình bày và bạn sẽ có một danh sách từ khóa phong phú cho trang web của mình.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content