Google AdSense chuyển sang trả tiền theo ấn tượng: Những thay đổi quan trọng trong SEO

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Google AdSense chuyển sang trả tiền theo ấn tượng: Những thay đổi quan trọng trong SEO

Table of Contents

 1. Giới thiệu về SEO Last Month
 2. Thông báo từ nhà tài trợ
 3. Google AdSense chuyển từ mô hình trả tiền theo nhấp chuột sang mô hình trả tiền theo ấn tượng
 4. Google phát hành cập nhật lõi rộng trong tháng 11
 5. Các cập nhật mới về chiến dịch Performance Max của Google Ads
 6. Google mở rộng trải nghiệm tìm kiếm sáng tạo (SGE) trên toàn cầu
 7. Thay đổi báo cáo trải nghiệm trang của Google
 8. Cập nhật đánh giá trong tháng 11
 9. Chính sách phần mềm độc hại và không mong muốn của Google
 10. Báo cáo hiệu suất video học tập trên Google Search Console
 11. Ghi chú và theo dõi tính năng mới trên trang kết quả tìm kiếm của Google
 12. Báo cáo Robots.txt trên Google Search Console
 13. Google Analytics có những thay đổi mới
 14. Microsoft đổi tên Bing Chat thành Co-Pilot và sử dụng AI-generated mô tả trong kết quả tìm kiếm Bing
 15. Yahoo phát hành cập nhật lời khuyên cho các nhà đánh giá chất lượng tìm kiếm
 16. Meta và Facebook công bố nền tảng chỉnh sửa và tạo ra video và hình ảnh
 17. Công cụ giới hạn tốc độ crawling của Google sẽ được loại bỏ
 18. Báo cáo diễn đàn thảo luận và trang hồ sơ mới trên Google Search Console
 19. Cải tiến thông tin về tổ chức trong schema data.

📰 Google AdSense chuyển từ mô hình trả tiền theo nhấp chuột sang mô hình trả tiền theo ấn tượng

Trong một thông báo ngày 2 tháng 11, Google AdSense thông báo rằng họ đang chuyển từ mô hình trả tiền theo nhấp chuột sang mô hình trả tiền theo ấn tượng. Điều này ảnh hưởng đến việc thanh toán cho các trang web sử dụng Google AdSense và hiển thị quảng cáo trên trang web của họ. Trước đây, thanh toán dựa trên số lần nhấp chuột vào quảng cáo trên trang web. Tuy nhiên, từ bây giờ trở đi, Google sẽ quyết định thanh toán dựa trên số lần quảng cáo trên trang web được hiển thị. Tuy tỷ lệ trả tiền theo ấn tượng sẽ thấp hơn so với tỷ lệ trả tiền theo nhấp chuột, nhưng theo Google, tổng thu nhập của bạn sẽ không thay đổi nhiều. Điều này giúp ngăn chặn các trang web chỉ tập trung vào việc nhấp chuột vào quảng cáo để tăng doanh thu. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách giúp Google tăng lợi nhuận của mình.

Pros:

 • Chuyển sang mô hình trả tiền theo ấn tượng giúp ngăn chặn các trang web chỉ tập trung vào việc nhấp chuột vào quảng cáo để tăng doanh thu.

Cons:

 • Tỷ lệ trả tiền theo ấn tượng thấp hơn so với tỷ lệ trả tiền theo nhấp chuột.

Đây là một trong những tin tức quan trọng trong tháng 11 về SEO mà bạn không nên bỏ qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cập nhật lõi rộng mà Google đã triển khai vào ngày 2 tháng 11.

📍 Nguồn: amittiwari.net

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content