Những xu hướng SEO 2023: YMYL & EEAT

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Những xu hướng SEO 2023: YMYL & EEAT

Mục lục

 1. Giới thiệu về Google Search Quality Evaluator Guidelines và các thuật ngữ E-A-T và YMYL
 2. Vai trò của Search Quality Evaluators trong đánh giá chất lượng của trang web
 3. Thuật ngữ E-A-T trong Google Search Quality Evaluator Guidelines
  1. Kinh nghiệm (Experience)
  2. Chuyên môn (Expertise)
  3. Uy tín (Authoritativeness)
  4. Tin cậy (Trustworthiness)
 4. Thuật ngữ YMYL và ứng dụng trong các lĩnh vực tương ứng
 5. Tiêu chí đánh giá chất lượng trang web theo Google
  1. Xác định mục tiêu của trang và mức độ gây hại hoặc lừa dối
  2. Ước tính khả năng gây hại hoặc đáng tin cậy của trang
  3. Đánh giá chất lượng trang dựa trên mức đạt được mục tiêu
 6. Đánh giá chất lượng nội dung chính (MC) trên trang web
  1. Sự cố gắng, sáng tạo, tài năng và sự chính xác của nội dung
  2. Sự độc đáo của nội dung
 7. Cách thể hiện E-A-T trên trang web của bạn
  1. Tạo trang Giới thiệu đầy đủ
  2. Kết nối các tài khoản mạng xã hội và các trang tác giả liên quan
  3. Xuất bản sách và thông báo báo chí
 8. Các tiêu chí đánh giá cao hơn cho trang web YMYL
  1. Yêu cầu kinh nghiệm và tính chính xác trong lĩnh vực tương ứng
  2. Bình luận và đánh giá từ người dùng
 9. Cách tăng cường khả năng xếp hạng cho từ khóa mục tiêu của bạn
  1. Đảm bảo chất lượng nội dung và cống hiến công sức
  2. Hiện thực hóa chuyên môn và uy tín của bạn thông qua các tài liệu tác giả
  3. Kết nối với người dùng bạn độc quyền và nhận hồi đáp tích cực
 10. Kết luận

Sự quan trọng của Google Search Quality Evaluator Guidelines và các thuật ngữ E-A-T và YMYL

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Google Search Quality Evaluator Guidelines và hai thuật ngữ chính trong đó là E-A-T và YMYL. Google đã tạo ra một đội ngũ hơn 16.000 nhà đánh giá chất lượng tìm kiếm, có nhiệm vụ đánh giá các trang web và ứng dụng các nguyên tắc chất lượng để quyết định xem chúng có hữu ích hay gây hại. Điều này rất quan trọng đối với SEO và các chiến lược xếp hạng trang web.

Giới thiệu về Google Search Quality Evaluator Guidelines và các thuật ngữ E-A-T và YMYL

Google Search Quality Evaluator Guidelines là một tài liệu công khai được Google cung cấp cho những người đánh giá chất lượng trang web. Đây là một tài liệu dày đặc với gần 200 trang, nhưng chúng ta chỉ tập trung vào hai thuật ngữ quan trọng: E-A-T và YMYL.

Vai trò của Search Quality Evaluators trong đánh giá chất lượng của trang web

Google đã tạo ra một đội ngũ lớn gồm hơn 16.000 nhà đánh giá chất lượng tìm kiếm, được hướng dẫn bằng các quy tắc được xác định trong Google Search Quality Evaluator Guidelines. Các nhà đánh giá này có nhiệm vụ xem xét các trang web và đánh giá xem chúng có hữu ích, tin cậy và đáng tin hay không. Dựa trên kết quả đánh giá của các nhà đánh giá, Google sẽ xếp hạng các trang web và quyết định vị trí của chúng trong kết quả tìm kiếm.

Thuật ngữ E-A-T trong Google Search Quality Evaluator Guidelines

E-A-T là một thuật ngữ quan trọng được đề cập trong Google Search Quality Evaluator Guidelines. E-A-T là viết tắt của các thuật ngữ sau:

1. Kinh nghiệm (Experience):

Kinh nghiệm đề cập đến việc tác giả của nội dung có sở hữu các kinh nghiệm thực tế hoặc kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nội dung mà họ viết. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp trên trang web.

2. Chuyên môn (Expertise):

Chuyên môn đề cập đến sự hiểu biết chuyên sâu và tay nghề của tác giả trong ngành nghề liên quan đến lĩnh vực nội dung. Người đánh giá sẽ kiểm tra xem tác giả có đủ kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực mà họ viết không, và đây là một yếu tố quan trọng để xác định tính tin cậy của trang web.

3. Uy tín (Authoritativeness):

Uy tín đề cập đến mức độ mà một trang web có được coi là một nguồn tin cậy trong lĩnh vực nội dung của mình. Điều này đòi hỏi trang web phải có sự công nhận và đánh giá cao từ cộng đồng người dùng và từ các nguồn tin khác. Quy tắc này nhấn mạnh mức độ quan trọng của việc xây dựng uy tín và sự đáng tin cậy để đạt được vị trí cao trong kết quả tìm kiếm.

4. Tin cậy (Trustworthiness):

Tin cậy đề cập đến mức độ mà tài liệu trên trang web được coi là đáng tin cậy và có giá trị. Đây là một yếu tố quan trọng khi xác định tính đáng tin cậy của trang web và nội dung được đăng trên đó. Một trang web đáng tin cậy sẽ tuân thủ các nguyên tắc etico và cung cấp thông tin chính xác và cập nhật cho người đọc.

Tại sao E-A-T quan trọng?

E-A-T là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá chất lượng trang web và ảnh hưởng đến sự xếp hạng trên kết quả tìm kiếm của Google. Hiểu rõ về E-A-T và cách áp dụng nó vào trang web của bạn sẽ giúp cải thiện khả năng xếp hạng của bạn và đảm bảo rằng người dùng tìm thấy thông tin đáng tin cậy và chất lượng.

Trong phần tiếp theo của video, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về cách áp dụng E-A-T vào trang web và các tiêu chí đánh giá cao hơn cho các lĩnh vực YMYL. Hãy cùng tiếp tục theo dõi để tìm hiểu thêm.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content